Vatandaşlık Görevleri Nelerdir

Ömer
Yönetici
Vatandaşlık Görevleri, Vatandaşlık Görevleri Nelerdir

Vatandaş Olma Bilinci : Bir vatandaşın haklarının ve görevlerinin farkında olmasıdır. Demokratik yönetimin varlığı ve sürekliliği; vatandaş olma bilincine sahip ve bu bilinç çerçevesinde uygun davranışlar sergileyen insanların çoklukta olmasıyla sağlanabilir.

Vatandaş Olma Bilincinin Gerektirdikleri:

1.Demokrasi, eşitlik ve özgürlük gibi değerleri benimsemek ve demokrasinin gereğine inanmış olmak.

- Vatandaş olarak haklarının ve sorumluluklarının bilincinde olmak.
- Yasalara titizlikle uymak.
- Diğer insanlara karşı saygılı ve hoşgörülü davranmak, harpten yana değil, barıştan yana olmak.
- Her türlü ayrımcılığa karşı olmak.

Vatandaş Olma Sorumluluğunu Taşıma Yolları:

- Seçme ve seçilme hakkı
- Vergi vermek
- Askerlik yapmak
- Kanun ve kurallara saygılı olmak

Bir ülkede vatandaşlar görev ve sorumluluklarını yerine getirmezlerse şu sorunlar ortaya çıkar:

1.Yönetim dürüst, bilgili, çağdaş ve ülke çıkarları için çalışacak kişilerin elinde olmaz. Yöneticiler halkı temsil edemez.

- Devlet, ülke giderlerini karşılayacak geliri elde edemez. Dolayısıyla vatandaşa karşı görevini yerine getiremez. İçte düzeni, dışta bağımsızlığı koruyamaz.
- Ülke bütünlüğü, bağımsızlığı ve varlığı tehlikeye girer.
- Demokratik yönetimin yerini baskıcı yönetim alır. İnsan hakları korunamaz. Bazı kii ve gruplara ayrıcalık tanınır.
Millet: Aynı topraklar üzerinde yaşayan aralarında dil, duygu, ülkü, tarih, kültür ve çıkar birliği olan insan topluluğudur.


Vatan: Bir milletin üzerinde yaşadığı toprak parçasıdır.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
1
Görüntülenme
15B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
49B
Yanıtlar
2
Görüntülenme
27B
Yanıtlar
2
Görüntülenme
5B
Üst