Vasıl Olmaz Kimse Hakka İlahi Sözleri

Ömer
Yönetici
Şemseddin-i Sivâsi Hazretlerinin bir nutku şerifinden Hüseyin Sebilci tarafından Uşşak makamında bestelenen bu güzel ilahinin sözleri ve notaları:

Vasıl olmaz kimse Hakka ilahisi sözleri

Vâsıl olmaz kimse Hakk'a cümleden dûr olmadan
Kenz açılmaz bir gönülde tâ ki pür-nûr olmadan

Sür çıkar ağyârı dilden tâ tecellî ide Hakk
Pâdişâh konmaz sarâya hâne ma'mûr olmadan

"Mûtû kable en temûtu" sırrını fehm eyleyen
Haşr u neşri gördü bunda nefha-i sûr olmadan

Mest olanların kelâmı kendinden gelmez velî
Pes "ene'l Hakk" nice söyler kişi Mansûr olmadan

Hakk cemâlin ka'besini kıldı âşıklar tavâf
Yerde Ka'be gökyüzünde Beyt-i Ma'mûr olmadan

Mest olup mestâne geldim tâ ezelden tâ ebed
İçdiler aşkın şarâbın âb-ı engûr olmadan

Bir 'acâib derde düşmüş Şemsî yanıyor müdâm
Hakk'a makbûl olmak ister halka menfûr olmadan

Beste: Hüseyin Sebilci
Güfte: Şemseddin-i Sivâsî
Makam: Uşşak

Nutk-u şerif bu şekildedir. #Uşşak makamında bestelenen ve aşağıda notaları verilen ilahide genellikle; birinci, ikinci, beş ve yedinci kıtaları okunmaktadır.

Vâsıl-ı Feyz-i Hüdâ'yız Halvetî-Uşşâkî'yız eseride bu beste iledir. Ama beste ilk olarak hangi güfteye giydirildi benim bu konuda bir bilgim yok. Ama sanırım ilk kez Vâsıl-ı Feyz-i Hüdâ'yız Halvetî-Uşşâkî'yız güftesiyle bestelenmiş. Vasıl olmaz kimse Hakka şeklindeki notasını bulamadım. Diğer eseri notaya alan kişide böyle not etmiş. Olsun ikisi güfte de bir birinden güzel :)

https://soundcloud.com/omergorur%2Ffatih-koca-vasil-olmaz-kimse-hakka
Vasıl Olmaz Kimse Hakka Notaları

vasil-olmaz-kimse-hakka-nota.png
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
İlahi Sözleri Mestu Hayranım
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
49B
LAL
Yanıtlar
0
Görüntülenme
11B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
10B
Üst