Ülkemizde petrol ilk kez nerede bulunmuştur

cicozz Çocukluk cicozlarda saklı
Ülkemizde petrol ilk kez nerede bulunmuştur, Türkiye'de ilk petrol nerde bulundu, Türkiyede petrol var mı, Türkiyede ilk petrol nerede ve ne zaman bulundu

Türkiyede ilk petrol 1945 yılında Batman Raman dağında bulundu.

1945 yılında keşfedilen Raman petrol sahasının keşfinden bugüne yapılan çalışmalar Türkiye'de petrol ve gazın varlığını kanıtlamıştır.

Bugüne kadar yaklaşık 120 petrol ve doğal gaz sahası keşfedilmiştir Keşifler ağırlıklı olarak Kilis'ten Siirt'e kadar uzanan ve Adıyaman-Diyarbakır-Batman'ı kapsayan Güneydoğu Anadolu bölgesinde ve Trakya bölgesinde gerçekleştirilmiştir. Trakya bölgesinde genelde doğal gaz sahaları, Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise genelde petrol sahaları keşfedilmiştir.

1954 sonrası dönemde aramaya verilen önem neticesinde 1965'te 150 000 m'lik maksimum metraja ulaşıldı. Arama etkisini 4 yıl sonra 1969'da yıllık üretimi 36 milyon tona ulaştırarak gösterdi 1973 sonrasında arama çalışmaları 1985'de 260 000 m'lik meksimum metraja ulaştı 6 yıl sonra ise 1991'de üretim rekor sayılan 45 milyon ton olarak gerçekleşti. Aramaya yapılan yatırım etkisini 4-6 yıl sonrasında üretimde göstermektedir.

1991'de 45 milyon ton olan yıllık yerli üretimimiz şu anda 25 milyonton kadardır Söz konusu azalmanın önümüzdeki yıllarda da devam edeceği kesindir. Yalnız; kanıtlanmış bir ilişki vardır, o da şudur: Türkiye'de petrol aramacılığına ve sondajına bütçe ayrılırsa petrol bulunabilmektedir.

Türkiye'de bugüne kadar yaklaşık 1 milyar ton petrol keşfi yapılmıştır anak bunun %15'i olan yaklaşık 150-160 milyon ton petrol üretilebilir olarak tahmin edilmiştir. Bunun 112 milyon tonu (2000 sonu itibariyle) bugüne kadar üretilmiş olup, geriye kalan 40-50 milyon ton pertol Türkiye'nin üretilebilir petrol rezervidir. Bir başka deyişle, Türkiye'nin petrol rezervi yüksek değildir, ve ancak 15 yıllık Türkiye petrol tüketimini karşılamaya yetecek kadardır.

Türkiye'de petrole ülkemizin değişik bölgelerinde rastlanmıştır, varlığı kanıtlanmıştır ve ağırlıklı olarak Güneydoğu Anadolu bölgesindeki sahalardan üretim yapılmaktadır.

Güneydoğu Anadolu bölgesinde Batman, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Adıyaman ve Kilis illeri içinde bulunan sahalardan ve ayrıca Trakya bölgesinde küçük sayılabilir 1-2 sahadan petrol üretimi yapılmaktadır.

Karadeniz ve Akdeniz'de petrol ve özellikle doğal gaz aramaları bütçe elverdiğince sürdürülmektedir.

Türkiye'de son yıllarda yapılan en önemli keşif, 2 yıl önce Ege bölgesinde Manisa Alaşehir'de delinen bir kuyuda petrolün bulunması olmuştur. Çünkü, Ege bölgesinde ilk defa petrol bulunmuş oldu. Bundan sonra da aranırsa bulunabileceği ipucunu vermiştir.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
LAL
Yanıtlar
0
Görüntülenme
5B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
14B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
5B
Yanıtlar
1
Görüntülenme
4B
Üst