Türklerin ilk anayurdu neresidir

deep Harbi Aktif Üye
Türkler Anadolu'ya göç etmeden önce Orta Asya'da yaşıyordu. Millat önce 2000'li yıllardan bile daha eski dönemlerde, Sayan-Altay dağlarının kuzeybatı bölgesinden, Yenisey Irmağı'na kadar uzanan bögelerde Türk boyları yaşıyordu.

Türkler millatan önce 1500'lü yıllara gelindiğinde yurtlarını iyice genişleten Türkler, Sayan dağlarından Altaylar'a ve Tanrı dağlarına kadar yayıldılar. Güneyde Balkaş gölüne, güneybatıda Aral gölüne ve Hazar denizine, batıda Urallar'a kadar geniş bir alanı yurt edinmişti.

Millattan önce 1100 yılından sonra ise ilk yurtlarını boşaltarak Altaylar'a inmişler ve şimdi Türkistan olarak adlandırılıan Doğu ve Batı Türkistan'a yerleşmişlerdir.

Millatan önce yedinci yüzyıla geldiğimzde, Kuzeybatı Asya, Volga ve Ordos olmak üzere üç ayrı yöne geçler başlamıştır. Sibirya ve Kuzeydoğu'ya Yakut Türkleri göç ettiler. Çuvaşlar ise batıya yönelip Ural dağlarından güneyine giderek yerleştiler.

Millattan önce 4. ve 3 yüzyıllarda ise Türkler Asya'nın hem doğusunda hem de batısında yoğun şekilde görülmeye başlamışlardı. İrtiş nehrinin ve Hazar gölü çevresinde yaşayan Türkleri Batı Türkleri olarak adlandırdılar. Asya'nın içerisinde doğusunda ve kuzeybatısında yurtlarını kurmuş Türkler'e ise Doğu Türkleri ismi verilmişti.

İrtiş nehrinin batısında ve Hazar çevresinde yaşayanlara Batı Türkleri; doğuda, iç Asya'nın çeşitli yerlerinde ve kuzeybatı Çin'de yaşayanlara ve buralara hâkim olanlara Doğu Türkleri denildi.
 
Son düzenleme moderatör tarafından:

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
5B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
20
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
1
Görüntülenme
7B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
LAL
Üst