Türkiyedeki Milli Parklar ve Özellikleri

deep Harbi Aktif Üye
Türkiyedeki Milli Parklar ve Özellikleri

Türkiye'de 2010 yılı Mart ayı itibarıyla toplam 41 adet Milli Park bulunmaktadır. Dünya genelinde halen toplam 6555 adet Milli Park bulunmaktadır.

Yurdumuzdaki Milli Parkların isimleri ve bu parkların özellikleri hakkında bilgiye yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Yozgat Çamlığı Millî Parkı Yozgat - 1958 - 264 hektar Tabii bitki ve hayvan toplulukları, kalıntı meşcereler, eğitim, dinlenme ve eğlenme, turizm.

Karatepe-Aslantaş Millî Parkı Osmaniye - 1958- 7715 hektar
Arkeolojik tarih öncesi kalıntılar, tabii bitki toplulukları, eğitim, dinlenme ve eğlenme, turizm.

Kuşcenneti Millî Parkı Balıkesir - 1959 - 64 hektar
Zengin ve çeşitli kuş toplulukları, tabii bitki toplulukları, kuş gözlemleme mekanı, eğitim, turizm.

Soğuksu Millî Parkı Ankara - 1959 - 1195 hektar
Tabii bitki toplulukları, önemli ve nadir kuş üreme mekanları (Kara akbaba), eğitim, dinlenme ve eğlenme, turizm.

Uludağ Millî Parkı Bursa - 1961 - 12677 hektar
Jeolojik yapı ve çok zengin tabii bitki toplulukları, dağ ve kış sporları, ekoturizm, kültürel zenginlik, alpin zon sulak alanları, alpin zon bitki ve hayvan türleri zenginliği, Mayer'in Orman Zonlarını tasnif ettiği dağ silsilesi, turizm, eğitim, zengin Osmanlı Türk (kuruluş dönemi, Anadolu-Balkan-Kafkas,vb...) kültürü, eğitim, sağlık turizmi başta olmak üzere son derece zengin turizm çeşitliliği...

Yedigöller Millî Parkı Bolu - 1965 - 2019 hektar
Tabii bitki ve hayvan toplulukları, manzara, dinlenme ve eğlenme, turizm, eğitim, dağ ve orman sporları, ekoturizm, eğitim...

Spil Dağı Millî Parkı Manisa - 1968 - 5505 hektar
Jeolojik yapı zenginliği, tabii ve endemik bitki ve hayvan toplulukları, eğitim, dinlenme ve eğlenme, turizm.

Kızıldağ Millî Parkı Isparta - 1969 - 59400 hektar
Tabii bitki toplulukları, eğitim, dinlenme ve eğlenme, turizm.

Kovada Gölü Millî Parkı Isparta - 1970 - 6534 hektar
Tabii bitki ve hayvan toplulukları, manzara, eğitim, dinlenme ve eğlenme, turizm.

Güllük Dağı Millî Parkı (Termessos) Antalya - 1970 - 6702 hektar
Arkeolojik kalıntılar, tabii bitki toplulukları, eğitim, manzara, dinlenme ve eğlenme, turizm.

Munzur Vadisi Millî Parkı - Tunceli - 1971 - 42000 hektar
Jeolojik yapı, tabii bitki ve hayvan toplulukları, turizm çeşitliliği, eğitim.

Beydağları (Olimpos) Sahil Millî Parkı Antalya - 1972 - 30969 hektar
Arkeolojik kalıntılar, tabii bitki ve hayvan toplulukları ile jeomorfolojik oluşumlar, turizm, eğitim.

Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Çanakkale - 1973 - 33000 hektar
Türk ve dünya harp tarihi, şehidlikler, tabii bitki ve hayvan toplulukları ile jeomorfolojik oluşumlar, turizm, eğitim.

Köprülü Kanyon Millî Parkı Antalya - 1973 - 36614 hektar
Arkeolojik kalıntılar, tabii bitki toplulukları, jeolojik oluşumlar, turizm, eğitim.

Ilgaz Dağı Millî Parkı Kastamonu - 1976 - 1088 hektar
Tabii bitki toplulukları, kültürel zenginlik, dağ, orman ve kış sporları, manzara, dinlenme ve eğlenme, eğitim, turizm.

Başkomutan Tarihî Millî Parkı Afyon - 1981 - 35500 hektar
İstiklal Harbi tarihi, kültürel değerler zenginliği, eğitim, turizm.

Göreme Tarihî Millî Parkı Nevşehir - 1986 - 9572 hektar
Tarihi eski yerleşimler ‘yer altı şehirleri, kiliseler, şapeller" ve peri bacaları gibi jeolojik oluşumlar, peyzaj değeri, dinlenme ve eğlenme, turizm, eğitim.

Altındere Vadisi Millî Parkı Trabzon - 1987 - 4800 hektar
Kültürel değerler, tarihi yapılar, ‘Sümela Manastırı’, tabii bitki toplulukları, manzara, peyzaj değeri, dinlenme ve eğlenme, turizm, eğitim.

Boğazköy-Alacahöyük Tarihî Millî Parkı Çorum - 1988 - 2634 hektar
Arkeolojik kalıntılar, Hitit Devleti Merkezi, eğitim, turizm.

Nemrut Dağı Millî Parkı Adıyaman - 1988 - 13850 hektar
Tarihi açık hava müzesi, güneşin gizemli doğuşunu seyir, turizm, eğitim.

Beyşehir Gölü Millî Parkı Konya - 1993 - 88750 hektar
Öncelikle TÜRKİYE'NİN EN GENİŞ MİLLÎ PARK ALANIDIR. Göçmen kuşların göç güzergahı üzerinde bulunması, göl ve yakın çevresinin görülmeye değer üstün nitelikteki peyzaj güzellikleri ile göl ve içerisindeki çeşitli büyüklüklerde yaklaşık 60 civarında adanın kuşlar için üreme, beslenme, yumurtlama ve güvenle kuluçka yapmasına imkân sağlaması, bu sebeple taşıdığı iyi bir barınak/sulak alan niteliği, potansiyel su sporlarına elverişli kıyıları, tür çeşitliliği çok fazla olan orman ekosistemi, Eflatun Pınarı, çok sayıdaki mağaraları, Eşrefoğlu Camisi gibi tarihi-kültürel zenginliği ve özellikle Selçuklu Dönemine ait kültürel kaynakları, Millî Parkın bazı önemli kaynak değer bileşenlerini oluşturmaktadır. Ayrıca tarihi kalıntılar ve tarihi eserler, camiler, hanlar, kervansaraylar, kuş göç yolları üzerinde bulunuşu, jeomorfolojik oluşumlar, çok değerli tabii bitki toplumları,zengin kuş toplulukları ve hidrolojik özellikler, güneşin gizemli batışını seyir, turizm, eğitim açılarından çok önemli bir Millî Parkımızdır.

Aladağlar Millî Parkı Niğde, Adana, Kayseri - 1994 - 54524 hektar
Jeomorfolojik yapı ile flora ve fauna zenginliği, dağcılık sporları, dağ, orman ve kış turizmi, eğitim, zengin su kaynakları.

Altınbeşik Mağarası Millî Parkı Antalya - 1994 - 1156 hektar
Jeolojik ve jeomorfolojik oluşum zenginliği, mağara ekosistemleri, turizm, eğitim.

Dilek Yarımadası Aydın - 1994 - 27675 hektar - Akdeniz’in en iyi korunan maki florası, jeolojik yapı, tabii bitki ve hayvan toplulukları, dinlenme ve eğlenme, turizm çeşitliliği, sulak alanlar.

Hatila Vadisi Millî Parkı Artvin - 1994 - 16988 hektar
Jeolojik ve jeomorfolojik oluşumlar, tabii zengin orman ağacı türleri varlığı ile yaban hayatı zenginliği, dağ ve orman turizmi, eğitim.

Honaz Dağı Millî Parkı Denizli - 1994 - 9219 hektar
Jeolojik ve jeomorfolojik oluşumlar, arkeolojik kalıntılar, Colossea (Honaz), endemik açıdan zengin bitki çeşitliliği, kültürel zenginlik, turizm merkezlerine yakınlık, dağ turizmi, ekoturizm, eğitim.

Kaçkar Dağları Millî Parkı Rize - 1994 - 51550 hektar
İlginç jeolojik ve jeomorfolojik yapı, tabii bitki ve yaban hayatı zenginliği, dağ, orman ve kış sporları, eğitim, turizm.

Kazdağı Millî Parkı Balıkesir - 1994 - 21300 hektar
Bitki örtüsü, biyolojik çeşitlilik ve fauna zenginliği, turizm çeşitliliği, eğitim.

Karagöl Sahara Millî Parkı Artvin - 1994 - 3766 hektar
Hidrografik yapı ve bitki örtüsü zenginliği, eğitim, orman ekosistemleri, ekoturizm, kültürel zenginlik.

Saklıkent Millî Parkı Muğla - 1996 - 12390 hektar
Jeomorfolojik yapı ile bitki ve hayvan varlığı açısından zenginlik

Truva Tarihî Millî Parkı Çanakkale - 1996 - 13350 hektar
Tarihi kalıntılar, harp tarihi ve jeolojik yapı, turizm, eğitim, kültürel zenginlik.

Marmaris Millî Parkı Muğla - 1996 - 33350 hektar
Jeomorfolojik yapı ile bitki ve hayvan varlığı açısından zenginlik, nadir ekosistemler.

Küre Dağları Millî Parkı Kastamonu-Bartın - 2000 - 37000 hektar
Doğal yaşlı ormanlar, nadir ekosistemler, biyolojik çeşitlilik, jeolojik ve jeomorfolojik oluşumlar, kültürel değer zenginlikleri ve arkeolojik kalıntılar, eğitim.

Sarıkamış-Allahüekber Dağları Millî Parkı Kars ve Erzurum - 2004 - 22980 hektar Tarihi kalıntılar, harp tarihi, doğal Sarıçam ormanları, tabii bitki toplulukları, dağ ve kar sporları, manzara, eğitim.

Ağrı Dağı Millî Parkı Iğdır - Ağrı - 2004 - 87380 hektar
Kültürel değerler açısından zenginlik. Dünyada Alaska’daki meteor çukurundan sonra ikinci büyük göktaşı çukuru da milli park sınırları içerisindedir. Bitki ve hayvan varlığı açısından da oldukça zengindir.

Gala Gölü Millî Parkı Edirne - 2005 - 6090 hektar
Sulak saha, göl ve orman ekosistemlerini ve bu ekosistemlerde barınan çeşitli canlı türlerini ihtiva etmesi, 130 kuş türünün varlığı, kuş göç yolları üzerinde bulunuuşu, nesli tehlikeye düşmüş veya nadir türleri, özellikle tepeli pelikan, çeltikçi ve küçük karabatak gibi nesli son derece azalmış türleri barındırması kaynak değerlerini oluşturmaktadır.

Sultansazlığı Millî Parkı - Kayseri - 2006 - 24529 hektar
Tatlı ve tuzlu su ekosistemlerinin bir arada bulunduğu nadir bir ekosistem oluşu, nesli tehlikeye düşmüş veya düşebilir türlerin de yer aldığı 301 kuş türünün beslenme, barınma ve kuluçka alanı oluşu, Avrupa’da turna, filamingo, akbalıkçıl, kaşıkçı kuşlarının bir arada kuluçkaya yattığı tek alan oluşu, kaynak değerlerini oluşturmaktadır.

İğneada Longoz Ormanları Millî Parkı Kırklareli - 2007 - 3155 hektar
Avrupa ölçeğinde önem taşıyan; çok sınırlı yayılışa sahip, doğal yapısı korunabilmiş, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan en önemli su basar (longos) ormanlara sahip olup, İğneada ve çevresinde farklı ekosistemler bulunmaktadır. Ekoturizm, dağ ve orman sporları, eğitim.

Tek Tek Dağları Millî Parkı Şanlıurfa - 2007 - 19335 hektar
Bitki ve hayvan varlığı açısından zenginlik, kültürel, tarihi ve arkeolojik özellikler açısından zenginlik, turizm, eğitim.

Yumurtalık Lagünü Millî Parkı Adana - 2008 - 16430 hektar
Millî Park, ülkemizdeki nadir Halep Çamı (Pinus halepensis L.) yayılış alanlarından birine sahiptir. Yumurtalık Lagünü aynı zamanda; nesli tehlikeye düşmüş su kuşlarının yaşama ortamıdır. Akyatan ve Ağyatan gölleri barındırdığı kuş türleri açısından Türkiye’nin “A sınıfı” niteliğindeki 19 sulak alanından 2. sini oluşturmaktadır. Ayrıca nesli tehlikeye düşmüş iki tür deniz kaplumbağasının (Caretta caretta) ve özellikle Chelonia mydas'ın Akdeniz’de varlığını sürdürebildiği önemli alanlardandır. Saha, Türkiye’nin Akdeniz kıyılarında yer alan 17 deniz kaplumbağası yuvalama alanlarından birisidir. Sulak alan ekosistemlerini içinde barındıran nadir bir ekosistem oluşu, kuş göç yolları üzerinde bulunuşu, ülkemizdeki nadir Halep Çamı (Pinus halepensis L.) yayılış alanlarından birine sahip oluşu, kültürel, tarihi ve arkeolojik özellikleri ile 6 Ağustos 2008 tarih ve 2008/14355 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilmiştir. 6 Aralık 2008 tarih ve 27076 sayılı Resmi Gazete.

Gölün Yazı Millî Parkı Çorum
Çok güzel ve sulak bir ortmama sahip olan gölünyazı, Çorum-Osmancık yolunda bulunmaktadır. İçeri girmek ve ortama zarar vermek katiyyen yasaktır.

Cilo-Sat Dağları Milli Parkı Hakkari
Cilo Sat ve buzulların milli park ilan edilmesi ile ilgili proje Çevre Orman Bakanlığınca kabul edilerek 2007 yılında programa alınmıştır.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
11B
LAL
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
LAL
M
Yanıtlar
0
Görüntülenme
5B
Misafir
M
Yanıtlar
0
Görüntülenme
14B
LAL
Yanıtlar
0
Görüntülenme
11B
LAL
Üst