Türk milletinin sahip olduğu hak ve hürriyetler

Şeyma Harbi Aktif Üye
Türk milletinin sahip olduğu hak ve hürriyetler nelerdir?

Cumhuriyetin ilanı ve sonrasında anayasal olarak kazandığımız hakları Temel Hak ve Hürriyetler başlığı altında toparlayabiliriz.

KİŞİSEL HAKLARI

- Kişinin Dokunulmazlığı (Maddi ve Manevi varlı)
- Zorla Çalıştırma Yasağı (Kimse zorla çalıştırılamaz)
- Kişi Hürriyeti (Herkes hürdür)
- Özel Hayatın Gizliliği
- Konut Dokunulmazlığı
- Haberleşme Hürriyeti
- Yerleşme ve Seyehat Hürriyeti
- Din ve Vicdan Hürriyeti
- Düşünce ve Kanaat Özgürlüğü
- Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti
- Bilim ve Sanat Hürriyeti
- Basın Hürriyeti
- Süreli ve Süresiz Yayın Hakkı
- Basın Araçlarının Korunması
- Kamu tüzel kişilerinin elindeki basın dışı kitle haberleşme araçlarından yararlanma hakkı
- Düzeltme ve Cevap Hakkı
- Dernek Kurma Hürriyeti
- Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı
- Mülkiyet Hakkı
- Hak Arama Hürriyeti
- Kanunî Hâkim Güvencesi
- Suç ve cezalara ilişkin esaslar
- İspat Hakkı
- Temel hak ve hürriyetlerin korunması

SOSYAL ve EKONOMİK HAKLAR

- Ailenin Korunması
- Eğitim ve Öğrenim Hakkı
- Çalışma ve Sözleşme Hürriyeti
- Seçme ve Seçilme Hakkı
- Çalışma Hakkı
- Meslek Sahibi Olma Hakkı
- Çalışma Şartları ve Dinleme Hakkı
- Sendika Kurma Hakkı
- Toplu İş Sözleşmesi Hakkı
- Grev ve Lokavt Hakkı
- Ücrette Adalet Sağlanması
- Sosyal Güvenlik Hakkı
- Sağlık Hizmetleri ve Çevrenin Korunması
- Vatandaşlık Hakkı
- Parti Kurma ve Partilere Katılma Hakkı
- Kamu Hizmetlerine Girme Hakkı
- Dilekçe Hakkı
- Bilgi Edinme Hakkı
- Tüketici Hakkı
- Hayvan Hakları Kanunu
 

Benzer Konular

Yanıtlar
1
Görüntülenme
5B
Yanıtlar
1
Görüntülenme
5B
Yanıtlar
1
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
1
Görüntülenme
4B
Üst