Türk halkının dindarlık karnesi

Saiga34 Ayık Olun!!!
Türk halkının dindarlık karnesi
ANAR'ın, 12 ilde, 2224 kişiyle yüz yüze görüşerek yaptığı ankette, Türkiye’deki Müslümanların dindarlık durumu ile ilgili çarpıcı tespitler yapıldı.


ANAR Araştırma Şirketi’nin, 12 ilde, 2224 kişiyle yüz yüze görüşerek yaptığı ankette, Türkiye’deki Müslümanların; dindarlık durumu, çocuklarının dindar olarak yetişip yetiştirmek istememesi, dini eğitim için ilk başvurulan yer, 5 vakit namaz kılma, oruç tutma, Cuma, bayram ve teravih namazı kılma, hacca gitme, zekât verme ve kurban kesme oranları araştırıldı.

KADIN ERKEK, ZENGİN FAKİR VE ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE DİNDARLIK / GALERİ
KAP’ın yaptırdığı araştırmanın sonuçları, TESEV’in 1999 ve 2006’da yaptığı ve büyük ses getiren “Türkiye’de Din, Toplum ve Siyaset” araştırmaları bulguları ile büyük oranda örtüştüğü gözlemlenirken, ankete katılan deneklerin yüzde 82,4’ü Sünni, yüzde 4,9’u ise Alevi mezhebine dahil oldukları ifade ettiler.
DİN, HAYATIN ÖNEMLİ BİR YERİNİ TUTUYOR
Araştırmaya katılanların yüzde 92,6’sı dinin hayatlarında önemli bir yer tuttuğunu söylerken, eğitim seviyesi yükseldikçe dindarlık seviyesinin de düştüğü görüldü. Ankete katılanların yüzde 62,8’i kendisini “dindar” olarak tanımlarken, bu oran kadınlarda yüzde 65, erkelerde ise yüzde 60.6 olarak çıktı. Genel anlamda “hiç dindar değilim” diyenler ise 1,7 oranında.
Anketin genelinde göre kadınlar kendilerini erkeklere nazaran daha fazla muhafazakar ve dindar olarak tanımlarken, yaşın artmasına bağlı olarak kişilerin kendilerini “dindar olarak tanımlama” eğiliminin arttığı belirlendi.
Araştırmaya göre, eğitim seviyesinin yükselmesine bağlı olarak, dindarlık eğilimi de azalıyor. “Dinin hayatınızdaki önemi nedir?” sorusuna; “okur yazar olmayanlar” yüzde 63.6, “lise mezunu” olanlar yüzde 41.1, lisan üstü (Master ve doktora yapanlar) ise yüzde 23,1 oranında “çok önemli” cevabını verdi.
“DİNDARIM” DİYENLERİN YARISI 5 VAKİT NAMAZ KILIYOR
Deneklerin yüzde 82,2’si çocuklarının dindar olarak yetişmesini istediklerini belirtirken, ayrıca yüzde 74,6’sı “ilk din eğitimini” anne ve babalarından almış.
Dini konularda ilk başvurulan yerin yüzde 30,8 ile cami hocalarının olduğunun görüldüğü araştırmaya göre, dindarım diyenlerin ibadet etme oranı ise yarı yarıya düşüyor. “Beş vakit namaz kılıyorum” diyenlerin oranı yüzde 45,8 olarak çıkarken, “hayır kılmam” diyenlerin ise yüzde 23 oranında. Namaz kılanların oranı TESEV’in 1999 yılında yaptırdığı “Türkiye’de Din, Toplum ve Siyaset” konulu araştırmada da “5 vakit namaz kılıyorum” diyenlerin oranı yüzde 45,8 oranında çıkmıştı. 2007 KONDA’nın yaptırdığı araştırmada ise düzenli namaz kılanların oranı yüzde 43.9 çıkmış, yüzde 14.4'ü ise hiç namaz kılmadığını söylemişti.
Deneklerin yüzde 65,6’sı düzenli olarak Cuma namazına, yüzde 79,7’si düzenli olarak Bayram namazına, yüzde 30,9’u ise düzenli olarak teravih namazına gittiklerini belirtiyor.
İSLAM’IN ŞARTLARINA UYUM
İslam’ın şartlarını da içeren diğer maddelerde ise oranlar şöyle. Düzenli olarak oruç tutanlar; yüzde 79,3, hacca gidenler yüzde 6.1, zekât verenler yüzde 56.7, kurban kesenler ise 51.2 oranında çıktı. Eğitim düzeyi yükseldikçe oruç tutanların oranının azaldığı araştırmaya göre, lisan üstü ya da master düzeyinde olup da hacca gidenler ise yüzde 15,14 oranında.
 
Son düzenleme moderatör tarafından:

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
24B
Üst