Tüm Prizmaların Alan ve Hacim Formülleri nedir

LAL
Moderatör
Prizmalarda alan formülleri - Prizmalarda hacim formülleri - dikdörtgenler prizmasının alan ve hacmi

Prizmaların Yüzey Alanları
Prizmaların yüzey alanı demek prizmanın dış yüzeyinin kapladığı alan demektir. Tüm prizmaların yüzey alanı için aşağıdaki formül kullanılır.

Yüzey Alanı=2.(taban alanı)+(yükseklik).(taban çevre uzunluğu)

Küpün Alanı:
A=6.a

Dikdörtgenler Prizmasının Alanı:
A=2.(a.b+a.c+b.c)

Prizmaların Hacimleri
Prizmaların hacmi demek içine doldurulan sıvının kapladığı yer demektir.Tüm prizmaların hacmi için aşağıdaki formül kullanılır.
Hacim=(taban alanı).(yükseklik)

Küpün Hacmi:
V=a.a.a

Dikdörtgenler Prizmasının Hacmi:
V=a.b.c
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
1
Görüntülenme
26B
selma
S
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
7B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Üst