textbox içinde arama yapmak

hortLak

c ε ή κ
Word tarzı arama yapabilmek için projenizde bu kodu kullanabilirsiniz.
16gkgnd.jpg


ilk önce formunuzu resimdeki gibi hazırlayın:daha sonra kodu yapıştırın:


PHP:
Option Explicit 
Dim ArananKelime As String 
Dim KelimeninYeri, AramayaBasla As Integer 


Private Sub Command1_Click() 
On Error GoTo hata 

ArananKelime = Text2 'text2 içindeki kelimeyi arayacağız 
AramayaBasla = Text1.SelStart + Text1.SelLength 'arama yapılacak metin uzunluğunda arama yapacağız 
If AramayaBasla = 0 Or AramayaBasla = Len(Text1.Text) Then AramayaBasla = 1 'aranan kelime bulunmazsa başa döneceğiz 
KelimeninYeri = InStr(AramayaBasla, Text1.Text, ArananKelime, vbTextCompare) 
Text1.SetFocus 'kelime bulunduğunda işaretliyoruz 
Text1.SelStart = KelimeninYeri - 1 
Text1.SelLength = Len(ArananKelime) 
Exit Sub 
hata: 'arama metni sonuna geldiğimizde baştan bir daha başlıyoruz 
Text1.SelStart = 1 
End Sub
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
5B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
6B
Üst