Terzi olmak için gereken özellikler nelerdir?

deep Harbi Aktif Üye
Terzi olmak için gereken özellikler nelerdir?

KADIN TERZİSİ

TANIM
Kadın giyimini oluşturan elbise, pantolon, etek, bluz, gömlek, ceket, gelinlik, gece kıyafeti, manto gibi giyim eşyalarını kişilerin isteğine göre imal eden ve/veya onarımını yapan kişidir.

GÖREVLER
-Müşterisi ile model üzerinde konuşur ve müşterinin ölçüsünü alır, -Örneklere veya müşterinin isteğine göre kalıp çıkarır, -Kumaşı işaretler ve kalıba uygun olarak keser, -Giyim eşyasının parçalarını diker, gerekli yerlere tela yapıştırır ve teyeller, -Teyellenmiş elbiseyi müşteri veya manken üzerinde prova eder, -Değişiklik yapılacak kısmı işaretler, gerekli değişiklikleri yapar, -El veya makine ile son dikişlerini yapar, düğme, kopça vb. malzemeleri diker, -Bitmiş giysilere ütü yapar, -Giysileri müşterinin isteğine göre değiştirir veya onarır, -Kullandığı araç ve gerecin basit bakım ve onarımını yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
Kumaş, tela, astar, ibrişim, iplik, masura, düğme, resmi rütbe işaretleri, dikiş makinesi, ütü, makas, mezura, gönye, eğri cetvel, düz cetvel, ütü masası, biçki masası, overlok makinesi, dikiş iğnesi, toplu iğne, toplu iğne yastığı, ütü yastığı, yüzük ve çeşitli makaralar ile kol tahtası, çıtçıt, fermuar, prova aynası, ölçü defteri.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Kadın terzisi olmak isteyenlerin; -Şekil ve uzay ilişkilerini görebilen, bir bütünün parçaları arasındaki ilişkileri görebilen, -El ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen, -Göz-el ve ayaklarını eşgüdüm halinde kullanabilen, ayrıntıları algılayabilen, -Renkleri ayırdedebilen, dikkatli ve titiz, sabırlı ve eleştiriye açık, -Değişik görüşlere ve yeniliklere açık kimseler olmaları gerekir. Yaratıcı ve tasarım yeteneği olan kişilerin meslekte başarılı olma olasılığı yüksektir. Mesleğin Yapılmasını Engelleyen Durumlar Ellerin titremesi, mesleğini yapmayı engelleyici bedensel sakatlığının bulunması, yakın görüş bozuklukları, el ve parmak noksanlıkları, el ve parmaklardaki romatizma mesleğin yapılmasını engeller.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Kadın terzisi kumaş lifleri olan atölyelerde çalışır. İşini genellikle oturarak yapar. Prova ve ütü yaparken ayakta durur, eğilir. Dikiş makinesini çalıştırırken gürültü ve sarsıntı olabilir. Çalışma saatleri iş yoğunluğuna göre değişir. İşini tek başına yapabilse de genellikle, yardımcılarıyla eşgüdüm halinde çalışır. Müşterileriyle ve yanında çalışanlarla etkileşimde bulunur.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Kamu ve özel işletmelerde, terzihanelerde, konfeksiyon atölyelerinde, moda merkezlerinde çalışabilecekleri gibi kendi işyerlerini de açabilirler.Konfeksiyon sanayinin gelişmesi ve üretim maliyetlerini düşürmesi sebebiyle ısmarlama elbise yaptıranların sayısı azalmıştır. Bunun sonucu olarak da terzihaneler azalmıştır. Bu sebeple bir çok terzi konfeksiyon atölyelerinde çalışmaya başlamış, bir kısmı da değişik alanlarda iş aramak durumunda kalmıştır. Bununla birlikte mesleğinde uzmanlaşmış kişiler müşteri çevrelerini dağıtmadan çalışmaya devam etmektedir. Her zaman nitelikli, mesleğini seven terzilere ihtiyaç vardır. Bilindiği gibi giyinmek insanların zorunlu ihtiyaçlarından biridir. Bu meslekte iş bulamayan kişiler konfeksiyon, modelci, kürkçü, el ve makine dikişçisi ve ütücülük yapabilirler. Bu meslekte iş bulma yönünden kadın ve erkek arasında fark yoktur.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi yeterli müracaat olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerinde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Meslek Liselerine Giriş Koşulları; -Anadolu meslek/Anadolu kız meslek liseleri “Tekstil Konfeksiyon”alanına girebilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak ve Orta Öğrenim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında başarılı olmak, -Kız Meslek/meslek liseleri ve çok programlı liselerin “Tekstil Konfeksiyon” alanına girebilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak, -Pratik Kız Sanat okullarında öğrenim görmek için ilköğretim çağı dışında olmak, kız teknik öğretim olgunlaşma enstitülerinde öğrenim görmek için ise ilköğretim okulu mezunu olmak gerekmektedir. Mesleki Eğitim Merkezlerine Giriş Koşulları; -En az ilköğretim okulu mezunu olmak, -14 yaşını doldurmuş 19 yaşından gün almamış olmak, ancak, 19 yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık eğitimden geçmemiş olanlar, yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine alınabilir. -Bünyesi ve sağlık durumu mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak, -Bir işyeri ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gerekmektedir. Halk eğitim merkezlerinde bu alanda kurs açılabilmesi için 10 kişilik grupların oluşması gerekmektedir. Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen işgücü yetiştirme kursuna katılacak kursiyerlerde aranan şartlar: 1. 15 yaşından gün almış olmak, 2. En az ilkokul mezunu olmak, 3. Yetiştirilecekleri mesleğe uygun özelliklere sahip olmak, 4. Kurumun o yöredeki il veya şube müdürlüğüne kayıtlı, mesleksiz ve açık işsiz durumunda olmak.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Meslek eğitim süresi; -Kadın terzisi mesleğinin eğitim süresi lise veya daha üst düzeyde genel eğitim görmüş olanlarda 1,5 yıl, ilköğretim mezunu olanlarda ise 3 yıldır. Bu okullarda öğrenim gören öğrenciler 3308 sayılı kanun hükümleri gereğince haftada 2 gün okulda 3 gün işletmede beceri eğitimi görmektedirler. -Anadolu kız meslek/Anadolu meslek liselerinde eğitim süresi, bir yılı yabancı dil hazırlık olmak üzere 4 yıldır. -Kız meslek /meslek liseleri ile çok programlı liselerde 3 yıl, -Kız teknik öğretim olgunlaşma enstitülerinde ise 2 yıl, -Anadolu meslek/Anadolu kız meslek liseleri, kız meslek/meslek liseleri ile çok programlı liselerin “Tekstil Konfeksiyon” alanında öğrenim gören öğrenciler, genel kültür derslerinin yanı sıra; temel sanat eğitimi, bilgisayar, araştırma teknikleri, girişimcilik, insan ilişkileri ve iletişim, kalite kontrol, tekstil bilgisi, üretim planlaması, temel tasarım bilgisi, uygulama teknikleri, kalıp ve tasarımları, tasarım ve uygulamalar gibi meslek dersleri okutulmaktadır. Anadolu kız meslek/Anadolu meslek liseleri ve kız meslek/meslek liselerinde öğrenim gören öğrenciler 3308 sayılı Yasaya göre 11. sınıfta öğrenim gören öğrenciler 3 gün işletmelerde, 2 gün okulda, beceri eğitimi yaparlar. Bu eğitimleri sırasında asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere ücret alırlar. -Çıraklık eğitimini tamamlayanlara "Kalfalık" belgesi ve unvanı verilir. -Anadolu Kız meslek/anadolu meslek lisesi mezunlarına “Anadolu Meslek Lisesi” diploması ve “Teknisyen” ünvanı, -Kız meslek/maslek lisesi mezunları ile çok programlı lise mezunlarına “Meslek Lisesi Diploması” ve “Teknisyen” ünvanı, -Kız teknik öğretim olgunlaşma enstitüsünü ve pratik kız sanat okullarını bitirenlere “Kurs Bitirme Belgesi” verilir.

MESLEKTE İLERLEME
- Çıraklık eğitimini tamamlayanlar “Kalfalık” sınavına alınırlar ve başarılı olanlar kalfa olarak ustalık eğitimine katılabilirler. -Usta olmak için, kalfalık döneminde yapılan eğitim genel olarak yoğunlaştırılmış kurslar şeklinde uygulanmaktadır. -Sınavı başaranlar ustalık belgesini alıp kendi işyerlerini açabilirler. -Kız Meslek liseleri ve çok programlı liselerin hazır giyim ve tekstil konfeksiyon alanından mezun olanlar teknisyen unvanı ile mezun olurlar. Kadın terzileri bluz, etek, manto, pantolon, gece kıyafetleri, ceket, gelinlik dikimi alanlarında uzmanlaşabilirler.

BENZER MESLEKLER:
Erkek Terzisi, Konfeksiyoncu (Hazır Giyim), Modelci ve Kesiciler, Kürk Terzisi, El ve Makine Dikişçisi.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Bu mesleğin pratik eğitimi esnasında 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu'na göre işletmede beceri eğitimi gören öğrenci asgari ücretin %30'undan az olmamak üzere bir ücret almaktadır. Kalfalık belgesi olan kişilerin alacakları ücret anlaşmaya bağlı olarak değişmektedir. Kalfalık aşamasında kalfanın mesleki yeterliliği, verimli çalışması, işverenin ücret politikası, işyerinin ekonomik durumu gibi faktörler bu ücretin belirlenmesinde etkin rol oynar. Bazı işyerlerinde ücret aylık ödenirken bazı işyerlerinde ise parça başı veya prim sistemi şeklinde de ödeme yapılır. Mesleki eğitimini bitiren terzilerden özel sektörde çalışanlar yetenekleri ve sektörün kuralları çerçevesinde asgari ücretten az olmamak üzere değişken oranlarda ücret alırlar. Bu miktar asgari ücretin 2 ile 3 katı arasında değişmektedir. İşinde uzmanlaşmış, kendi atölyesini kurmuş, müşterilerini memnun edebilen, reklam ve pazarlama konusunda bilgili olan kişiler daha yüksek gelir elde edebilmektedirler.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
-İlgili Eğitim Kurumları, -Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi, -Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

ERKEK TERZİSİ

Müşterinin isteklerine göre; takım elbise, gömlek, palto, kostüm ve benzeri giyim eşyasını diken, değiştiren, onaran kişidir.

GÖREVLER
- Müşterinin beden ölçülerini alır, - Müşterinin beğendiği modele ve alınan beden ölçüsüne göre bir kalıp çıkarır, - Kalıbı kumaşın üzerine koyarak işaretler, - Kumaşı keser, kesilen parçaları önce iğreti olarak (teğelle) birleştirir, - Teğelli giysiyi müşteriye giydirerek isteğe ve bedene uyup uymadığına bakar, - Gerekli değişiklikleri işaretler ve yeniden prova eder, - Elbisenin tela ve vatkalarını yerleştirir, -Son halini alan giysiye makine dikişi çeker, -El dikişlerini yapar ve ütüler (ilik açar, düğme diker), -Bazı hallerde bir süre giyilmiş giysilerin biçimini değiştirir, eskiyen yerlerini onarır.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Dikiş makinesi, terzi ütüsü, dikiş makası, dikiş masası (biçki), yaka yastığı, kol yastığı, ayaklı yastık, prova aynası, prova için paravan, ütü masası, makas, mezro, toplu iğne, ölçü defteri, yüksük, dikiş iğnesi ve makine iğnesi, çizgi taşı, gönye, riga, boy cetveli (1 metrelik).

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Erkek terzisi olmak isteyen kimselerin; - Görme keskinliğine, - Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneklerine, -El ve parmak becerisine sahip, gözünü-ellerini ve ayaklarını eşgüdümle kullanabilen, - Düzenli, sabırlı kimseler olmaları gerekir. Tasarım gücüne sahip olma ve yaratıcılık meslekte ilerlemeyi kolaylaştıran özelliklerdir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Erkek terzileri atölyelerde çalışırlar ve birinci derecede nesnelerle (kumaş, makine vb.) ilgilenirler. Çalışma ortamı kumaş ve iplik liflerinin oluşması yüzünden biraz kirli, ütü buharından dolayı nemlidir. Erkek terzisi eğer bir işverene bağlı olarak çalışıyorsa, haftada 6 tam gün görev yapar. Erkek terziliği bağımsız çalışmaya olanak veren bir meslektir. Kişi bağımsız çalışıyorsa, çalışma saatlerini kendisi belirleyebilir. Erkek terzileri çalışırken; müşterilerle, meslektaşlarıyla, işverenlerle, kalfa ve çıraklarla iletişimde bulunurlar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
- Erkek terzileri, genellikle terzihanelerde, modaevlerinde, konfeksiyon atölyelerinde çalışabilirler. Kendi işyerlerini açabilirler. -Daha modern teknik ve makinelerle hazır giyim ve konfeksiyona ağırlık verilen ülkemizde ısmarlama elbiseye istek günden güne azalmakta olsa da ısmarlama elbiseye olan ihtiyaç nedeniyle varlığını devam ettiren bir meslektir. Özellikle kaliteli ürünler çıkartan terzilere olan talep devam etmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi; - Yeterli sayıda müracaat olması durumunda, tüm mesleki eğitim merkezlerinde, - Anadolu kız Meslek/Anadolu meslek liseleri,kız meslek liseleri ile çok programlı liselerin “Tekstil Konfeksiyon”alanı”Erkek terziliği dalında, -Kız teknik öğretim olgunlaşma enstitülerinde, pratik kız sanat okullarında verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Çıraklık eğitimine başlayabilmek için; -En az ilköğretim okulu mezunu olmak, -14 yaşını doldurmuş 19 yaşından gün almamış olmak, ancak, 19 yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık eğitimden geçmemiş olanlar, yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine alınabilir. - Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak, - Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri sahibi ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gereklidir. Anadolu meslek/Anadolu kız meslek liseleri “Tekstil Konfeksiyon”alanına girebilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak ve Orta Öğrenim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında başarılı olmak, -Kız Meslek/meslek liseleri ve çok programlı liselerin “Tekstil Konfeksiyon “alanına girebilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak, - Pratik Kız Sanat okullarında öğrenim görmek için ilköğretim çağı dışında olmak,kız teknik öğretim olgunlaşma enstitülerinde öğrenim görmek için ise ilköğretim okulu mezunu olmak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Erkek terziliği mesleğinin eğitim süresi Mesleki Eğitim Merkezinde, lise veya daha üst düzeyde genel eğitim görmüş olanlarda 1,5 yıl, ilköğretim mezunu olanlarda ise 3 yıldır. Eğitimde öğrenciler haftanın 1 günü okulda teorik, 5 günü işyerlerinde pratik eğitim görerek mesleği öğrenebilirler Eğitim dönemi içerisinde Mesleki Resim, Kalıp Hazırlama ve Model Geliştirme Teknikleri ve Meslek Bilgisi dersleri verilir. - Anadolu Kız Meslek/Anadolu meslek Liselerinde eğitim süresi bir yıl yabancı dil olmak üzere 4 yıldır. -Kız Meslek Liseleri/meslek liseleri ile çok programlı liselerde 3 yıl, -Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma Enstitülerinde ise 2 yıldır. - Anadolu Meslek /Anadolu kız meslek liseleri,kız meslek/meslek liseleri ile çok programlı liselerin “Tekstil Konfeksiyon “alanında öğrenim gören öğrenciler, genel kültür derslerinin yanısıra temel sanat eğitimi,bilgisayar,araştırma teknikleri ,girişimcilik, insan ilşkileri ve iletişim,kalite kontrol,tekstil bilgisi,üretim planlaması, temel tasarım bilgisi,uygulama teknikleri,kalıp ve tasarımları,tasarım ve uygulamalar gibi meslek dersleri okutulmaktadır. Anadolu kız Meslek/Anadolu meslek liseleri ve kız meslek/meslek liselerinde öğrenim gören öğrenciler 3308 sayılı yasaya göre 3 gün işletmelerde, 2 gün okulda beceri eğitimi yaparlar.

MESLEKTE İLERLEME
Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden mezun olanlar bir işyerinde çalışıp, mesai saatlerinin dışında teorik eğitimlerine devam edebilirler. Erkek terzisi mesleğinde ustalık eğitimi çalışma süresi 2 yıldır. - Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de "Usta Öğretici" belgesine sahip çalışanın olması zorunludur. Bu meslekte sıkça görülen, işyeri açarak bağımsız çalışmadır. Meslek lisesi mezunu terziler üniversite sınavına katılarak üst eğitim kurumlarına devam edebilirler. Kendi alanları ile ilgili bir bölüm seçtiklerinde kendilerine ek puan verilmektedir.

BENZER MESLEKLER:
Kadın terziliği, kalıpçı (konfeksiyon), model ve kesim işçiliği.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Meslek liselerinde işletmelerde beceri eğitimi ve mesleki eğitim merkezlerinde çıraklık eğitimi gören öğrencilere eğitimleri süresince asgari ücretin %30'undan az olmamak üzere ücret verilir. Pratik eğitimleri boyunca iş kazası, iş riski ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanmaktadır. Meslek hayatına atıldıktan sonra kazanç parça başına ücrettir. Alınan siparişe göre ücret düzeyinde değişmeler olmaktadır. Özellikle piyasada tutunan terzilerin oldukça fazla gelir elde ettiği bilinmektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
- İlgili Eğitim Kurumları, - Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi, - Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İl ve Şube Müdürlükleri.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
3
Görüntülenme
9B
Yanıtlar
4
Görüntülenme
7B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
1
Görüntülenme
24B
Üst