Eserleri, Biyografisi Taşlıcalı Yahya - Taşlıcalı Yahya Kimdir - Taşlıcalı Yahya Hayatı

pesimist sanal alem
Taşlıcalı Yahya Kimdir - Taşlıcalı Yahya Hayatı
16. yüzyılda Mesnevi alanında tanınmış şairlerden biridir. Rumeli'de Taşlıca'dandır. Orada yetişmiştir. Aslen asker olan Yahya kendini sanat yanıyla da yetiştirmiş alim bir şairdir. Rüstem Paşa'nın sadrazamlığı sırasında yeniçerilik yapmış, Paşa'nın teveccühünü kazanmıştır. Kanuni'nin Bağdat seferine katıldığı ve Fuzuli ile Bağdat'ta tanıştığı kaynaklarca kaydedilmektedir. Taşlıcalı Yahya'nın hamsesinde bulunan mesneviler şunlardır: Gencine-i Raz, Kitab-ı Usul, Gülşen-i Envar, Yusuf u Züleyha, Şah u Geda.

Bu eserlerden Gencine-i Raz, Taşlıcalı Yahya'nın ilk mesnevisidir. Kitab-ı Usul' ve Gülşen-i Envar ile birlikte din, ahlak, tasavvuf ve aşk konularında yazılmış küçük hikayelerden oluşmaktadır. Yahya'nın mesnevilerinden Şah u Geda, konusu İstanbul'da geçen te'lif bir hikayedir. Kendisi de eserinin çeviri olmadığını belirtir. Şah u Geda'da İstanbul'un bazı yerlerinin, Ayasofya, Sultan Ahmed Camii gibi tarihi eserlerin tasvirlerinin bulunması mesnevinin önemini artırmaktadır. Hamsesi'ni Kanuni döneminde yazmış olan, Taşlıcalı Yahya mesnevilerinin hepsinde onu övmüştür. Yahya Bey, aynı zamanda Divan sahibidir ve Divanı'ndaki şiirleriyle de tanınmıştır. Ayrıca, Kanuni'nin büyük Şehzadesi Mustafa'nın Boğdurulmaşı üzerine yazdığı Mersiyesi de ünlüdür.


Eserleri;
Divan Gülşen-i Envar (mesnevi)
Yusuf ile Züleyha(mesnevi) Usulname (mesnevi)
Gencine-i Raz(mesnevi) İstanbul Şehrengizi
Şah ü Geda(mesnevi) Edirne Şehrengizi


Ademoğlu âleme üryan gelir üryan gider
Nâle vü efgân ile giryân gelir giryân gider

Bir niçe mahbublarla geldi geçti sevdiğim
Gökdeki ervâh-ı kutsîlerle sanki can gider

Hâr-ı râhındır senin lâm-ı ta'alluk sûfiyâ

Raht u bahtı olmayanlar cennete asan gider

Alem-i firkat bizi rencide-hatır eylemez
Gönlüme gelse hayâlin gussa-i hicrân gider

Aşık-ı bî-çâre erbab-ı muhabbet bâbına
Akil ü dânâ gelir divâne vü hayran gider

Karşıdan gelse habîbi aşık-ı sâdıkların
Hayret-i başdan aşar aklı şaşar iz'an gider

Her kimin lâm-ı ta'alluk gibi bir kullâbı yok
Ahiret sahrasına Yahyâ gibi âsân gider
 
Son düzenleme moderatör tarafından:

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
1
Görüntülenme
9B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
7B
Eserleri, Biyografisi Zati - Zati Kimdir - Zati Hayatı
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Üst