Tasavvufun ana teması Aşktır

BERKİTO Üye
Tasavvufun ana teması Aşktır. Bütün Mutasavvıflar Allah Aşkı üzerinde çok durmuşlardır..


İnsan gerçek olgunluğa ve iç huzura ancak Allah aşkı ile ulaşabilir. Başka hiçbir şey bunları sağlayamaz.

Allah’a Aşık olmak, gerçek bir kul olmak demektir. Aşk olmazsa kulluk olmaz.

Aşk ve sevgi olmadan yapılan ibadet sadece şekilden ibarettir.Aşksız ibadet samimiyetten uzak sadece yapmış olmak için yapılan bir aktiviteden öte bir şey değildir.

Allah aşkı insanın yolunu aydınlatır. Aşksız bir hayat karanlıktan ve zulumattan ibarettir.

Tasavvufçuların ana gayesi Aşktır. İnsanlığa Aşk ile Olgunlaşmanın yolunu öğretmektir..

Kur'an'da "sevgi - aşk" sözüne sıkça raslanmaktadır.
Bu konuda Cenab-ı Allah { Mâide 5/54 ) "Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler" buyurmaktadır. Bir başka âyette "Mü'minlerin Allah'a karşı pek şiddetli bir sevgisi vardır." ( Bakara 2/165 ) buyurmaktadır.
Yunus Emre’nin bir şiiriyle konuyu uzatmadan noktalayayım ;

İşidin ey yârenler kıymetli nesnedir aşk
Değmelere bitinmez hürmetli nesnedir aşk
Hem cefâdır hem safa Hamza'yı attı Kaf'a
Aşk iledir Mustafâ devletli nesnedir aşk
Dağa düşer kül eyler gönüllere yol eyler
Sultanları kul eyler kıymetli nesnedir aşk
Kime kim aşk vurdu ok gussa ile kaygu yok
Feryad ile âhı çok firkatli nesnedir aşk
Denizleri kaynatır mevce gelir oynatır
Kayaları söyletir kuvvetli nesnedir aşk
Âkılleri şaşırır deryalara düşürür
Nice ciğer pişirir key odlu nesnedir aşk
Miskin Yûnus neylesin derdin kime söylesin
Varsın Dost'u toylasın lezzetli nesnedir aşk

Böyle ulvî bir aşka yoluna düşmeyenin, ondan anlamayan ve onu inkâr edenin, Yunus'un gözünde hayvandan farkı yoktur. Öyle kimseye öğüt de kâr etmez:

Aşksızlara verme öğüt öğüdünden alır değil
Aşksız âdem hayvan olur hayvan öğüt bilir değil
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
8B
Yanıtlar
2
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
1B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
1B
Üst