Tarihteki Türk İslam Alimleri ve Buluşları

deep Harbi Aktif Üye
Türk Alimler ve Buluşları, Müslüman Alimler ve buluşları, İslam Alimleri ve Buluşları, Türk İslam Alimleri

Türk İslam Alimleri ve yaptıkları buluşlar kısaca şöyledir.

Abdüsselam : ( 1926 - ) Pakistanlı Fizik Bilgini İlk nobel ödülü alan
müslüman bilim adamı

Ahmed Bin Musa : ( 10 yüzyıl ) Sistem mühendisliğinin Öncüsü Astronom ve
Mekanikçi

Akşemseddin : ( 1389 - 1459 ) Pasteur önce Mikrobu bulan ilk bilim adamı
İstanbulun fethinin manevi babasıdır Fatih sultan Mehmet' in Hocasıdır

Ali Bin Abbas : ( ? - 994 ) 1000 sene önce ilk kanser ameliyatını yapan
bilim adamı Kılcal damar sitemini ilk defa ortaya atan bilim adamıdır Eski
çağın en büyük hekimlerinden olan hipokratesin (Hipokrat) Doğum olayı
görüşünü kökünden yıktı

Ali Bin İsa : ( 11 yüzyıl ) İlk defa göz hastalıkları hakkında eser veren
müslüman bilim adamı

Ali Bin Rıdvan : ( ? - 1067 ) Batıya tedavi metodlarını öğreten islam alimi

Ali Kuşçu : ( ? - 1474 ) Ünlü Bir türk astronomi ve matematik bilginidir

Ammar : ( 11 yüzyıl ) İlk katarak ameliyatını kendine has biçimde yapan
müslüman bilim adamı

Battani : ( 858 - 929 ) Dünyanın en meşhur 20 astrononumdan biri
trigonometrinin mucidi, sinus ve kosinüs tabirlerini kullanan ilk bilgin

Beyruni : ( 973 - 1051 ) Dünyanın döndüğünü ilk bulan bilim adamı ümit
burnu, amerika ve japonyanın varlığından bahseden ilk bilim adamı Beyruni
amerika kıtasının varlığını kristof colomb'un Keşfinden 500 sene önce
bildirmiştir Matematik, Jeoloji, Coğrafya, Tıp, Felsefe, Fizik, Astronomi
gibi dallarda eserler yazmıştır Çağın En Büyük Alimidir

Bitruci : ( 13 yüzyıl ) Kopernik'e yol açan öncülük eden astronom bilim
adamı

Cabir Bin Eflah : ( 12 yüzyıl ) Ortaçağın büyük matematik ve astronom
bilginidir Çubuklu güneş saatini bulan ilk bilim adamıdır

Cabir Bin Hayyan : ( 721 - 805 ) Atom bombası fikrinin ilk mucidi ve
kimyanın babası sayılır Maddenin en Küçük parçası atomun parçalana
bileciğini bundan 1200 sene önce söylemiştir

Cahiz : ( 776 - 869 ) Zooloji İlminin öncülerindendir Hayvan gübresinden
amonyak elde etmiştir

Cezeri : ( 1136 - 1206 ) İlk sistem mühendisi ve ilk sibernetikçi ve
elektronikçi Bilgisayarın babası; oysa bilgisayarın babası yanlış olarak
ingiliz matematikçisi Charles Babbage olarak bilinir

Demiri : ( 1349 - 1405 )Avrupalılardan 400 yıl önce ilk zooloji
ansiklopedisini yazan alimdir Hayatül hayavan isimli kitabı yazmıştır

Dinaveri : ( 815 - 895 ) Botanikçi Ve astronom bir alim olarak bilinir

Ebu Kamil Şuca : ( ? - 951 ) Avrupaya matematiği öğreten islam bilgini

Ebu'l Fida : ( 1271 - 1331 ) Büyük Bir bilgin tarihçi ve coğrafyacıdır

Ebu'l Vefa : ( 940 - 998 ) Matematik ve Astronomi bilginidir trigonometriye
tanjant, kotanjant, sekant ve kosekantı kazandıran matematik bilginidir

Ebu Maşer : ( 785 - 886 ) Med-cezir olayını (gel-git) ilk keşfeden
bilgindir

Evliya Çelebi : ( 1611 - 1682 ) Büyük Türk seyyahı ve meşhur seyahatnamenin
yazarıdır

Farabi : ( 870 - 950 ) Ses olayını ilk defa fiziki yönden ele alıp açıklayıp
izah getiren ilk bilgindir

Fatih Sultan Mehmet : ( 1432 - 1481 ) İstanbulu feth eden ve Havan topunu
icad eden yivli topları döktüren padişahtır fatihin kendi icadı olan ve adı
"şahi" olan topların ağırlığı 17 ton ve bakırdan dökülmüş olup 15 ton
ağırlığındaki mermileri 1 km ileriye atabiliyordu bu topları 100 öküz ve 700
asker ancak çekebiliyordu

Fergani : ( 9 yüzyıl ) Ekliptik meyli ilk defa tesbit eden astronomi alimi

Gıyasüddin Cemşid : ( ? - 1429 ) Matematik alimi Ondalık kesir sistemini
bulan çemşid cebir ve astronomi alimi

Harizmi : ( 780 - 850 ) İlk cebir kitabını yazan ve batıya cebiri öğreten
bilgin Adı algoritmaya isim oldu rakamları Avrupa' ya öğreten bilgin
Cebiri sistemleştiren Bilgin

Hasan Bin Musa : ( - ) Dünyanın çevresini ölçen, üç kardeşler olarak bilinen
üç kardeşten biri

Hazini : ( 6 - 7 yüzyıl ) Yerçekimi ve terazilerle ilgili izahlarda bulunan
bilgin

Hazerfen Ahmed Çelebi : ( 17 yüzyıl ) Havada uçan ilk Türk Planörcülüğün
öncüsü

Huneyn Bin İshak : ( 809 - 873 ) Göz doktorlarına öncülük yapan bilgin

İbni Avvam : ( 8 yüzyıl ) Tarım alanında ortaçağ boyunca kendini kabul
ettiren bilgin

İbni Battuta : ( 1304 - 1369 ) Ülke ülke , kıta kıta dolaşan büyük bir
seyyah

İbni Baytar : ( 1190 - 1248 ) Ortaçağın en büyük botanikçisi ve eczacısıdır

İbni Cessar : ( ? - 1009 ) Cüzzam hastalığının sebeb ve tedavilerini 900
sene önce açıklayan müslüman doktor

İbni Ebi Useybia : ( 1203 - 1270 ) Tıp Tarihi hakkında eşsiz bir eser veren
doktor

İbni Fazıl : ( 739 - 805 ) 12 asır önce ilk kağıt fabrikasını kuran vezir

İbni Firnas : ( ? - 888 ) Wright kardeşlerden önce 1000 sene önce ilk uçağı
yapıp uçmayı gerçekleştiren alim

İbni Haldun : ( 1332 - 1406 ) Tarihi ilim haline getiren sosyolojiyi kuran
mütefekkir Psikolojiyi tarihe uygulamış, ilk defa tarih felsefesi yapan
büyük bir islam tarihçisidir Sosyolog ve şehircilik uzmanı

İbni Hatip : ( 1313 - 1374 ) Vebanın bulaşıcı hastalık olduğunu ilmi yoldan
açıklayan doktor

İbni Havkal : ( 10 yüzyıl ) 10 asır önce ilmi değeri yüksek bir coğrafya
kitabı yazan alim

İbni Heysem : ( 965 - 1051 ) Optik ilminin kurucusu büyük fizikçi İslam
dünyasının en büyük fizikçisi, batılı bilginlerin öncüsü, göz ve görme
sistemlerine açıklık kazandıran alim Galile teleskopunun arkasındaki isim

İbni Karaka : ( ? - 1100 ) Dokuzyüz yıl önce torna tezgahı yapan bilgin

İbni Macit : ( 15 yüzyıl ) Ünlü bir denizci ve coğrafyacı Vasco da Gama
onun bilgilerinden ve rehberliğinden istifade ederek hindistana ulaştı

İbni Rüşd : ( 1126 - 1198 ) Büyük bir doktor, astronom ve matematikçidir

İbni Sina : ( 980 - 1037 ) Doktorların sultanı Eserleri Avrupa
üniversitelerinde 600 sene temel kitap olarak okutulan dahi doktor Hastalık
yayan küçük organizmalar, civa ile tedavi, pastör' e ışık tutması, ilaç
bilim ustası, dış belirtilere dayanarak teşhis koyma, botanik ve zooloji ile
ilgilendi, Fizikle ilgilendi, jeoloji ilminin babası

İbni Türk : ( 9 yüzyıl ) Cebirin temelini atan islam bilgini

İbni Yunus : ( ? - 1009 ) Galile'den önce sarkacı bulan astronom

İbni Zuhr : ( 1091 - 1162 ) Endülüsün en büyük müslüman doktorlarından
asırlarca Avrupa'da eserleri ders kitabı olarak okutuldu

İbnünnefis : ( 1210 - 1288 ) Küçük kan dolaşımını bulan ünlü islam alimi

İbrahim Efendi : ( 18 yüzyıl )Osmanlılarda ilk denizaltıyı gerçekleştiren
mühendis

İbrahim Hakkı : ( 1703 - 1780 ) Büyük bir sosyolog, psikolog, astronom ve
fen adamı En ünlü eseri marifetnâme, Burçlardan, insan fizyoloji ve
anatomisinden bahsetmiştir

İdrisi : ( 1100 - 1166 ) Yedi asır önce bügünküne çok benzeyen dünya
haritasını çizen coğrafyacı

İhvanü-s Safa : ( 10 yüzyıl ) çeşitli ilim dallarını içine alan 52 kitaptan
meydana gelen bir ansiklopedi yazan ilim adamı Astronomi , Coğrafya,
Musiki, Ahlâk, Felfese kitapları yazmıştır

İsmail Gelenbevi : ( 1730 - 1791 ) 18 yüzyılda osmanlıların en güçlü
matematikçilerinden

İstahri : ( 10 yüzyıl ) Minyatürlü coğrafya kitabı yazan bilgin

Kadızade Rumi : ( 1337 - 1430 ) Çağını aşan büyük bir matematikçi ve
astronomi bilgini Osmanlının ve Türklerin ilk astronomudur

Kambur Vesim : ( ? - 1761 ) Verem mikrobunu Robert Koch'dan 150 sene önce
keşfeden ünlü doktor

Katip Çelebi : ( 1609 - 1657 ) Osmalılarda rönesansın müjdecisi coğrafyacı
ve fikir adamı

Kazvini : ( 1203 - 1283 ) Ortaçağın Herodot'u müslümanların Plinius'u ,
astronom ve coğrafyacı bilgin

Kemaleddin Farisi : ( ? - 1320 ) İbni Heysem ayarında büyük islam
matematikçisi, fizikçi ve astronom

Kerhi : ( ? - 1029 ) İslam Matematikçilerinden

Kindi : ( 803 - 872 ) İbni Heysem'e kadar optikle ilgili eserleri kaynak
olan bilgin Fizik, felsefe ve matematik alanında yaptığı hizmetleri ile
tanınmıştır

Kurşunoğlu Behram : ( 1922 - ? ) Genelleştirilmiş izafiyet teorisini ortaya
atan beyin güçlerimizden Halen prof Behram Kurşunoğlu Amerika da florida
üniversitesinde teorik fizik merkezinde başkanlık yapmaktadır

Lagarî Hasan Çelebi : ( 17 yüzyıl ) Füzeciliğin atası, osmanlılarda ilk
defa füze ile uçan bilgin

Macriti : ( ? - 1007 ) Matematikte başkan kabul edilen Endülüslü Matematikçi
ve astronom

Mağribi : ( 16 yüzyıl ) Çağının en büyük matematikçilerinden Mağribinin
eseri olan Tuhfetü'l Ada isimli kitabında üçgen, dörtgen, daire ve diğer
geometrik şekillerinin yüz ölçümlerini bulmak için metodlar gösterilmiştir

Maaşallah : ( ? - 815 ) Meşhur islam astronomlarındandır Usturlabla İlgili
ilk eseri veren bilgindir

Mes'ûdi : ( ? - 956 ) Kıymeti ancak 18 19 Yüzyıllarda anlaşılan büyük
tarihçi ve coğrafyacı Mesudi günümüzden 1000 sene önce depremlerin oluş
sebebini açıklamıştır Mesûdinin eserlerinden yel değirmenlerinin de
müslümanların icadı olduğu anlaşılmıştır

Mimar Sinan : ( 1489 - 1588 ) Seviyesine bugün dahi ulaşılamayan dahi mimar
Mimar Sinan tam manası ile bir sanat dahisidir

Muhammed Bin Musa : ( 9 yüzyıl ) Dünyanın Çevresini ölçen 3 kardeşten biri
Matematikçi ve astronom

Mürsiyeli İbrahim : ( 15 yüzyıl ) Piri reisten 52 sene önce bugünkü uygun
Akdeniz haritasını çizen haritacı Günümüzden 500 sene önce kadar önce
yaşamıştır

Nasirüddin Tusi : ( 1201 - 1274 ) Trigonometri sahasında ilk defa eser
veren, Merağa rasathanesini kuran, matematikçi ve astronom

Necmeddinü-l Mısri : ( 13 yüzyıl ) Çağının ünlü astronomlarından

Ömer Hayyam : ( ? - 1123 ) Cebirdeki binom formülünü bulan bilgin Newton
veya binom formülünün keşfi ömer hayyama aittir

Piri Reis : ( 1465 - 1554 ) 400 sene önce bu günküne çok yakın dünya
haritasını çizen büyük coğrafyacı Amerika kıtasının varlığını kristof
kolomb 'dan önce bilen ünlü denizci

Razi : ( 864 - 925 ) Keşifleri ile ün salan asırlar boyunca Avrupa'ya ders
veren kimyager doktor ünlü klinikçi Devrinin En büyük bilgini İbni Sina ile
aynı ayarda bir bilgin

Sabit Bin Kurra : ( ? - 901 ) Newton' dan çok önce diferansiyel hesabını
keşfeden bilgin Dünyanın çapını doğru olarak hesaplayan ilk islam bilgini
Matemetik ve astronomi alimi

Sabuncu Oğlu Şerefeddin : ( 1386 - 1470 ) Fatih devrinin ünlü doktor ve
cerrahlarındandır Deneysel fizyolojinin öncülerindendir

Seydi Ali Reis : ( ? - 1562 ) Ünlü bir denizci, matematik ve astronomi
alimidir

Şemsettin Halili : ( ? - 1397 ) Büyük bir astronomi bilginidir

Şihabettin Karafi : ( ? - 1285 ) orta çağın en büyük fizikçi ve
hukukçularından

Takiyyüddin Er Rasit : ( 1521 - 1585 ) İstanbul rasathanesi ilk kuran
çağından çok ileride asrın önde gelen astronomi alimidir

Uluğ Bey : ( 1394 -1449 ) Çağının en büyük astronomu ve trigonometride yeni
çığır açan ünlü bir alim ve hükümdar

Zehravi : ( 936 -1013 ) 1000 sene önce ilk çağdaş ameliyatı yapan böbrek
taşlarının nasıl çıkarılacağını ve ilk böbrek ameliyatını gerçekleştiren
bilim adamı

Zerkali : ( 1029 - 1087 ) Keşif ve hizmetleri ile ün salmış astronomi
alimidir
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
149B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
26B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
120B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
10B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
92B
Üst