Takdir ve teşekkür alınacağı nasıl hesaplanır

Ömer
Yönetici
Ortaöğretim ve Lise İçin Takdir Teşekkür Hesaplama, Tarkdir mi teşekkür mü
Yeni sisteme göre Takdir ve Teşekkür Belgesi alabilmek için; Ağırlıklı Puanı Türkçe dersi 55,00'dan aşağı olmamak ve diğer derslerinden 45,00'dan aşağı olmamak koşuluyla Dönem sonu itibari ile

Teşekkür için 70,00-84,99
Takdir için ise 85,00-100 not ortalamasına sahip olmak gerekmektedir

Ağırlıklı Puan Hesaplama:

Bir derse ait Puanı Haftalık Ders saatiyle Çarparsak o derse ait Ağırlıklı Puanı Buluruz

Bu işlem tüm dersler için yapılır ve dersler için bulunan ağırlıklı puanlar toplanır

Çıkan sonuç puanlamaya katılan derslerin haftalık ders saatlerinin toplamına bölünerek o döneme ait dönem sonu Puan ortalaması bulunur

(Örn. : ilköğretim 6sınıfta bir haftada toplam 30 saat ders vardır 1 saat olan Rehberlik ve 2 saat olan Seçmeli Derslere not ve puan verilmediğinden haftalık ders saatlerinin toplamı 27 olacaktır)

Yani öğrencinin her ders için hesaplanan ağırlıklı puanları toplanıp 27 ye bölünecektir ve çıkan sonuç 70,00-84,99 ise Teşekkür, 85,00-100 aralığında ise Takdir Belgesi alınacaktır

Kısaca özetleyecek olursak Bir dersten aldığınız notu hesaplamak için; perfeormans ve ders içi performans(sözlü) notunuzu topluyorsunuz 2 ye bölüyorsunuz Daha sonra yazılı notlarınızla topluyorsunuz(100 lük sistemde) ve yazılı sayısı 1 e bölüyorsunuz
 

Benzer Konular

M
Yanıtlar
0
Görüntülenme
11B
Misafir
M
Yanıtlar
0
Görüntülenme
10B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
38B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
13B
Üst