Tahkim Kurulunun 58. madde kararı

deep Harbi Aktif Üye
Tahkim Kurulunun 58. madde kararı
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 58. madde değişikliği ve 105. maddeyi getirme kararı üzerine, yürütmeye durdurma talebiyle Tahkim Kurulu'na müracaat eden, Galatasaray, Trabzonspor ve Bursaspor'un talepleri reddedildi.

Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "TFF Tahkim Kurulu Başkanının çağrısı üzerine 04 Mayıs 2012 günü olağanüstü olarak toplanan Tahkim Kurulu gündemindeki işleri inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.' denilerek şu ifadelere yer verildi:

1. E.2012/121

Göztepe AŞ.'nin PFDK'nın 03.05.2012 tarihli ve E. 2011-2012/1127, K.2011-2012/1330 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itiraza ilişkin Kurulumuzun E.2012/121 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde, yerinde görülmeyen duruşma talebinin reddine;

İtiraza konu müsabakaya ilişkin görüntülerin yayıncı kuruluştan istendiği halde temin edilememesi ve Göztepe AŞ tarafından da görüntüleri içeren CD'nin dosyaya ibraz edilememiş olması nedeniyle dosyada bulunan bilgi ve belgeler dikkate alınarak yapılan inceleme ve müzakere neticesinde PFDK'nca Göztepe AŞ.'ye taraftarların neden olduğu saha olaylarından dolayı FDT'nin 54/2.maddesi uyarınca 10.000.TL para cezası ve 54/7.maddesi uyarınca meydana gelen zararın tazminine, ayrıca taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde 5.kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 55/6.maddesi uyarınca takdiren 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ve 40.000-TL para cezası verilmesinde subut, hukuki nitelik ve aşıldığından yapılan itirazın reddine, PFDK kararının oybirliğiyle onanmasına (2012/126 );

2. E.2012/120

Galatasaray AŞ'nin, Futbol Disiplin Talimatı'nın 58. maddesinde değişiklik yapılmasına ve 105. maddenin eklenmesine ilişkin TFF Yönetim Kurulu'nun 29.04.2012 tarihli ve 7 sayılı toplantısında aldığı kararın iptali istemi ile ilgili E.2012/120 numaraya kayıtlı dosya incelendi. Başvurunun süresinde yapıldığı ve gerekli başvuru harcı ile yürütmenin durdurulması istemi için gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde, yürütmenin durdurulması talebinin reddine; TFF Yönetim Kurulu'nca 5894 sayılı TFF Kanunu'nun 3.maddesi ve TFF Statüsü'nün 35/i maddesi uyarınca münhasıran sahip olduğu düzenleme yapma yetkisi uyarınca Futbol Disiplin Talimatının 58.maddesinde değişiklik yapılmasına ve 105.maddenin eklenmesine dair düzenlemenin, TFF Kanununa ve Statüsüne, UEFA ve FIFA düzenlemelerine aykırı olmadığı anlaşıldığından, başvurunun oybirliğiyle reddine (2012/127);

3. E.2012/123

Galatasaray AŞ'nin, TFF Etik Kurulu'nun şike ve teşvik primi iddiaları ile ilgili olarak tanzim etmiş olduğu 27.04.2012 tarihli raporda adı geçen tüm kulüplerin PFDK'na sevkine ilişkin TFF Yönetim Kurulu'nun 29.04.2012 tarihli ve 7 sayılı toplantısında aldığı kararın iptali istemi ile ilgili E.2012/123 numaraya kayıtlı dosya incelendi. Başvurunun süresinde yapıldığı ve gerekli başvuru harcı ile yürütmenin durdurulması istemi için gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde, yürütmenin durdurulması talebinin reddine; TFF Statüsü'nün 62/1-f maddesinde Tahkim Kurulu'nun ancak "Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü ve talimatları uyarınca nihai karar verme yetkisine sahip diğer kurulların verdikleri hukuki sonuç doğuran kararları" inceleyebileceği açıkça düzenlendiğinden ve TFF Yönetim Kurulu'nun itiraza konu kararının hukuki sonuç doğuran nihai bir karar mahiyetinde olmadığından itirazın oybirliğiyle reddine (2012/128 K.);

4. E.2012/125

Trabzonspor AŞ'nin, Futbol Disiplin Talimatı'nın 58. maddesinde değişiklik yapılmasına ve 105. maddenin eklenmesine ilişkin TFF Yönetim Kurulu'nun 29.04.2012 tarihli ve 7 sayılı toplantısında aldığı kararın iptali istemi ile ilgili E.2012/125 numaraya kayıtlı dosya incelendi. Başvurunun süresinde yapıldığı ve gerekli başvuru harcının yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde, yerinde görülmeyen duruşma talebinin reddine; TFF Yönetim Kurulu'nca 5894 sayılı TFF Kanunu'nun 3. maddesi ve TFF Statüsü'nün 35/i maddesi uyarınca münhasıran sahip olduğu düzenleme yapma yetkisi uyarınca Futbol Disiplin Talimatının 58.maddesinde değişiklik yapılmasına ve 105.maddenin eklenmesine dair düzenlemenin, TFF Kanununa ve Statüsüne, UEFA ve FIFA düzenlemelerine aykırı olmadığı anlaşıldığından, başvurunun oybirliğiyle reddine (2012/129 K.);

5. E.2012/122

Trabzonspor AŞ'nin, TFF Etik Kurulu'nun şike ve teşvik primi iddiaları ile ilgili olarak tanzim etmiş olduğu 27.04.2012 tarihli raporda adı geçen tüm kulüplerin PFDK'na sevkine ilişkin TFF Yönetim Kurulu'nun 29.04.2012 tarihli ve 7 sayılı toplantısında aldığı kararın iptali istemi ile ilgili E.2012/122 numaraya kayıtlı dosya incelendi. Başvurunun süresinde yapıldığı ve gerekli başvuru harcının yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde, yerinde görülmeyen duruşma talebinin reddine; gerekçeli itirazlarını sunmak üzere ek süre talebinin reddine; TFF Statüsü'nün 62/1-f maddesinde Tahkim Kurulu'nun ancak "Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü ve talimatları uyarınca nihai karar verme yetkisine sahip diğer kurulların verdikleri hukuki sonuç doğuran kararları" inceleyebileceği açıkça düzenlendiğinden ve TFF Yönetim Kurulu'nun itiraza konu kararı hukuki sonuç doğuran nihai bir karar mahiyetinde olmadığından itirazın oybirliğiyle reddine (2012/130 K.);

6. E.2012/124

Bursaspor Kulübü'nün, Futbol Disiplin Talimatı'nın 58. maddesinde değişiklik yapılmasına ve 105. maddenin eklenmesine ilişkin TFF Yönetim Kurulu'nun 29.04.2012 tarihli ve 7 sayılı toplantısında aldığı kararın iptali istemi ile ilgili E.2012/124 numaraya kayıtlı dosya incelendi. Başvurunun süresinde yapıldığı ve gerekli başvuru harcının yatırıldığı görüldü. Kulübün dilekçesinde yürütmenin durdurulması isteminde bulunduğu, ancak gerekli harcı yatırmadığı anlaşıldığından bu talebinin reddine,

Yapılan müzakere neticesinde, TFF Yönetim Kurulu'nca 5894 sayılı TFF Kanunu'nun 3.maddesi ve TFF Statüsü'nün 35/i maddesi uyarınca münhasıran sahip olduğu düzenleme yapma yetkisi uyarınca Futbol Disiplin Talimatının 58.maddesinde değişiklik yapılmasına ve 105.maddenin eklenmesine dair düzenlemenin, TFF Kanununa ve Statüsüne, UEFA ve FIFA düzenlemelerine aykırı olmadığı anlaşıldığından, başvurunun oybirliğiyle reddine (2012/131 K.); karar verilmiştir.
 
Son düzenleme moderatör tarafından:

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
9B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
8B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
36B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Üst