Tag Questions

SaMeT46 Harbi Aktif Üye
TAG QUESTIONS

Bu tip soru cümleleri biraz daha değişiktir. Herhangi bir cümleyi diğer soru cümlelerinde olduğu gibi "yardımcı fiili" ya da "be"yi özneden önce kullanarak ya da soru kelimelerini kullanarak “tag question” yapamayız. Herhangi bir cümleyi “tag question” şeklinde soru cümlesi yapmak diğer soru cümlelerini yapmak kadar kolaydır ve şöyle yapılır:

Cümlenin “yardımcı fiili” ya da “be” olumlu ise olumsuz olarak, olumsuz ise olumlu olarak cümlenin sonuna yazılır. Öznenin zamiri alınarak o da cümlenin sonuna yazılır ve soru işareti eklenir. Eğer özne zaten zamir durumunda ise aynen yazılır.

Örnekler:

You are a student, aren’t you? Cümlede görüldüğü gibi "are" olumlu olarak yazıldığı için tag question kısmına olumsuz olarak geçmiştir.
You are not a student, are you? Cümlede görüldüğü gibi "are" olumsuz olarak (are not) yazıldığı için tag question kısmına olumlu olarak geçmiştir.

He is an engineer, isn't he?
He is not an engineer, is he?

They will go to school next week, won't they?
They won't go to school next week, will they?

You have been here for an hour, haven't you?
You have not been here for an hour, have you?

Ali has gone to Ankara severel times, hasn't he?
Ali has not gone to Ankara severel times, has he?

Ahmet is playing football, isn’t he?
Ahmet is not playing football, is he?

When the phone rang he was eating breakfast, wasn't he?
When the phone rang he was not eating breakfast, was he?

She (does) likes swimming, doesn’t she? Simple Present Tense'de olumlu cümlede 3. tekil şahıs ile fiil arasında gizli bir (does) olduğunu unutmayınız!!!!!
She does not like swimming, does she?

You speak English, don’t you? Simple Present Tense'de olumlu cümlede I, you, we, they özneleri ile fiil arasında gizli bir (do) olduğunu unutmayınız!!!!!
You don't speak English, do you?

I am not watching TV, am I?

I am wacthing TV, aren’t I? (!!!)

Tag question’larda “am” olumsuz olarak yazılırken “amn’t", ya da " am not” olarak yazılmaz “aren’t” olarak yazılır.

alıntıdır
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
9B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
32B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
8B
Üst