Suyun insanlar için önemi

Ömer
Yönetici
Suyun insanlar için önemi nedir?

Yaşamın temeli olan su, canlıllığın sürmesi için gerekli en temel unsurdur. Suyun temelönemi, Hava, Su, ısı ışık ve besin Maddeleri Canlıların yaşaması içingerekli temel unsurlardır. Bu unsurların başında Oksijen ve Su gelmektedir.Canlı organizmayı oluşturan hücrelerin yaşam faaliyetlerini devamettirebilmeleri için suya gereksinimleri vardır. Su yaşam için en zorunlumaddelerden birisidir. Susuzluğa dayanmak oldukça zordur.

Canlılığın sürmesi içingerekli olan temel unsurların başında oksijen ve su gelmektedir. Hava, su, ışıkve besin maddeleri tüm canlılar için temel gereksinimlerdir. Bu gereksinimleriçerisinde kuşkusuz ki su en başı çekmektedir. Bir İnsan gıda almadan yalnız suiçerek yaklaşık 5 hafta hayatını sürdürebilir. Susuz kalmaya ise ancak 7 ile 12gün arasında dayanabilir. Doğada bulunan tüm canlı türleri, bitkiler vehayvanlar su olmadan yaşamlarını sürdüremezler. Canlılığın temeli olan, su,oksijen, ışık ve beslenme kaynakları dikkatli kullanılmalı bilinçli davranıştarzı tüm insanlığa kavratılmalıdır.
suyun-onemi.jpg
Günümüzdünyasında, kuraklık ve küresel kirlenme başta olmak üzere nüfus yoğunluğu,sanayideki gelişmeler ve bitkisel çeşitlilik ve yagınlığın gelişmesi nedeniylesu tüketimi armakta ve su kıtlığı bir çok ülkede kendini göstermektedir.Türkiye az miktarda su kıtlığı çeken ülkeler arasında yer almakla birlikte,hızlı nüfus artışı, kirlenme, kentlerde şebekedeki su kaybı, tarım, sanayi veevsel su kullanım oranlarının belli bir strateji doğrultusunda dağıtılmaması veyıllık yağış ortalamasının dünya ortalamasından düşük olması; mevcutkaynakların daha dikkatli kullanılmasını ve kirlenmeye karşı gereklitedbirlerin bir an önce alınmasını gerektirmektedir.

Su Gereksinimi
İnsan organizmasının %60-70′inin su olduğu bilinmektedir. Bu suyun 3 te 2′sihücreler içerisinde, geriye kalan kısmı ise dokular arası sıvıda ve kandabulunmaktadır. İnsan fizyolojik gereksinimi olan suyu her gün muntazam olarakkarşılamak zorundadır. Bu suyun yaklaşık %50′sini içeceklerden, %35′iniyiyeceklerden ve %15′ini de oksidasyon suyu olarak vücuttaki gıdalarınyakılmasından sağlar.

Genel olarak su gereksinimi günlük 2500-3000 kaloriyekarşılık her bir kalori için 1 lt hesabı ile 2. 5-3 litre olarak hesaplanır.

Proteinlerden zengin gıdaların bol olarak yenilmesi halindede proteinlerin parçalanma ürünü olan üre idrarla atıldığından idrar miktarıçoğalmakta ve bu yoldan su kaybı artınca , suya duyulan gereksinim deyükselmektedir. İnsan fizyolojik gereksinimi olan suyu her gün muntazam olarakkarşılamak zorundadır. Bunun yaklaşık %50′sini içeceklerden, %35′iniyiyeceklerden ve %15′ini de oksidasyon suyu olarak vücuttaki gıdalarınyakılmasından sağlar.

Susuzluğun ölüme kadar götüren çok ciddi sorunlara nedenolduğu bilnmektedir. Susuzluğun derecesine göre organizmada çeşitli olaylarşekillenir. Kandaki su normalin %3′ ünden daha fazla eksilirse böbreklermetabolizma artıklarını geçiremeyecek hale gelir. İnsan organizmasında 2 litresu çıkması halsizlik, 3 litre su kaybı belirgin bir düşkünlük nedeni ve 4 litresu kaybı tehlikenin başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Organizmadaki suyun %11-12′sinin kaybı ise ölüme neden olmaktadır. Susuzluktan ölüm, kanyoğunluğunun fazlalaşması (Kanda 3-4 litre kadar su vardır) nedeniyle incedamarlarda dolaşımın durması sonucu asfeksiyle şekillenir. Hayvansal organizma,bileşimindeki glikoz ve yağın tamamının, Proteinin %50′sini kaybetmesine rağmenyaşamaya devam ettiği halde suyun %20′sini kaybettiğinde ölmektedir.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
2
Görüntülenme
13B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
9B
Üst