Sultan İkinci Abdülmecid

Ömer
Yönetici
Son halife. Abdülmecid Efendi olarak bilinir. 1868'de İstanbul'da doğan Abdülmecid Efendi, Sultan Abdülaziz ile Hayranıdil Kadın'ın oğludur. İkinci Meşrutiyet'e kadar sarayda kafes hayatı yaşadı. Bu nedenle çok iyi bir öğrenim görme imkanı olmadı. Buna rağmen pek çok şehzadeye göre çok daha bilgiliydi; yabancı dil bilirdi, güzel sanatlara ilgi duyardı. 1918 yılında Beşinci Mehmed (Mehmed Reşad) ölünce yerine Altıncı Mehmed (Vahdettin) geçti ve Abdülmecid Efendi veliaht oldu. Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen kanunla 1 Kasım 1922'de saltanat kaldırıldı ve Vahdeddin 17 gün sonra yurttan ayrıldı. Bunun üzerine Osmanlı hanedanının o tarihte yaşça en büyüğü olan Abdülmecid Efendi, Meclis tarafından halife seçildi. Halifelik görevine 24 Kasım 1922'de başlayan Abdülmecid Efendi'nin hiçbir siyasi gücü kalmamıştı. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildi. 3 Mart 1924'te de Hilafet (Halifelik) kaldırıldı. Bu gelişme ile birlikte bütün hanedan üyelerinin yurt dışına çıkarılmasına karar verildi. Abdülmecid Efendi bütün ailesi ile birlikte yurt dışına gitti. Bir süre Terriret kasabasında kaldıktan sonra ömrünün sonuna kadar kalacağı Paris'e yerleşti. Ailesi Abdülmecid Efendi'nin na'şının Türkiye'ye gönderilmesine çalıştılarsa da, na'şı Medine-i Münevvere'ye nakledilerek Haremi Şerif'e defnedildi.

ikinci abdulmecid.jpg
Sultan 2. Abdülmecid Han
(1868-1944)​
 
Üst