Sultan İkinci Abdülhamid

Ömer
Yönetici
Sultan İkinci Abdülhamid Kimdir Hayatı
Otuz dördüncü Osmanlı padişahı. 21 Eylül 1842 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası Sultan Birinci Abdülmecid, annesi Tir-i Müjgan Kadın Efendi'dir.

Sultan İkinci Abdülhamid Han tahta çıktığında Osmanlı Devleti çok zor günler geçirmekteydi. Karadağ ve Sırbistan'da devam etmekte olan savaşın yanı sıra Bosna-Hersek ve Girit'teki ayaklanmalar mali krizi iyice tırmandırmıştı. 23 Aralık 1876'da Sadrazam Mithat Paşa ve arkadaşlarının isteği üzerine Birinci Meşrutiyet ilan edildi. Meclis-i Meb'usanın ilk işi Rusya'ya savaş ilan etmek oldu. 93 Harbi olarak bilinen bu savaş, Osmanlı Devleti'ne tam anlamıyla felaket getirdi. Ruslar İstanbul önlerine kadar gelmişlerdi. Bir milyondan fazla Türk, Bulgaristan'dan İstanbul'a göç etti. Sultan İkinci Abdülhamid 13 Şubat 1878'de Meclis-i Meb'usanı kapattı ve devlet idaresini eline aldı. Osmanlı Devleti Ayastefanos Antlaşması ile Mekodonya, Batı Trakya, Kırklareli, Kars, Ardahan ve Batum'u kaybetti. Ancak İngiltere ile anlaşan İkinci Abdülhamid, Kıbrıs idaresini onlara bırakmak şartıyla, kaybedilen toprakların bir kısmını yeniden kazandı. Yunanlılar Girit'te isyan çıkarıp Türkler arasında toplu katliamlar yapmaya başlayınca Yunanistan'a savaş ilan etti. Osmanlı ordusu Atina önlerine kadar gitti. Bunun üzerine Yunanistan'ın tamamen Osmanlı eline geçeceğini anlayan Avrupalı devletler İkinci Abdülhamid'le anlaşma yoluna gittiler.
abdulhamid.jpg
(1842-1918)

İkinci Abdülhamid döneminde Yahudiler Filistin'de cumhuriyet kurma girişiminde bulunmuşlardı. İkinci Abdülhamid'in kendilerine destek vermesi durumunda Osmanlı'nın tüm borçlarını sileceklerini vadettiler. Sultan İkinci Abdülhamid Han ise çok sert bir tepki verdi ve bu toprakların kanla alındığını ve asla terk edilemeyeceğini bildirdi. Bunun yanında Filistin topraklarının Yahudiler'e satılmaması için çeşitli tedbirler aldı; Doğu Anadolu'da Ermeni haraketlerine karşılık Hamidiye alaylarını kurdu ve bölgede asayişi temin amacıyla Osmanlı hakimiyetini pekiştirdi.

İkinci Abdülhamid tahttan inmeden Osmanlı Devleti'nin parçalanamayacağını anlayan tüm iç ve dış düşmanlar yeni taktikler izlemeye başladılar. Padişah'ın nüfuzunu kırmak için İttihad ve Terakki mensuplarını kışkırttılar ve 23 Temmuz 1908'de İkinci Meşrutiyet'i ilan ettirdiler. Böylece otuz yıl durmuş olan olaylar yeniden başlatılmış oldu. 31 Mart Vak'ası sebebiyle İttihad ve Terakki ileri gelenleri tarafından tahttan indirilen İkinci Abdülhamid Han Selanik'e gönderildi. 10 Şubat 1918'de Beylerbeyi Sarayı'nda vefat etti.

Sultan İkinci Abdülhamid Osmanlı devrinin en önemli padişahlarındandır. Öncelikle yıkılmakta olan imparatorluğu 33 yıl ayakta tutmayı başarmış bir padişahtır. Düyun-u Umumiye idaresini kurdurmuş, devlet borçlarını yarıdan aza indirmiştir. Kültüre çok önem vermiş, eğitim ve öğretim seferberliği başlatmış, eğitim hizmeti verilmesi amacıyla pek çok mekan yaptırmıştır. Cami, mescid, mektep, medrese, hastane, çeşme, köprü vs. gibi toplam 1552 eser inşa ettirmiş, çoğunun inşasında şahsi parasını kullanmıştır. İstanbul'da Şişli Etfal Hastahanesi'ni ve Darülaceze'yi de şahsi parasıyla yaptırmış, Hamidiye adı verilen içme suyunu borularla İstanbul'a getirtmiş, karayollarını Anadolu içlerine kadar uzatmış, Bağdat'a ve Medine'ye kadar demiryolları döşetmiş ve tüm bu yaptıklarıyla tarihe yenilikçi bir padişah olarak geçmiştir.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
1B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
1B
Üst