Sınav korkusunun nedenleri ve çareleri

deep Harbi Aktif Üye
Sınav korkusunun nedenleri ve çözümleri

Sınavlar, sınava girenler hakkında bir karar vermek için yapılır. Kararın sonunda kişi kazanır ya da kaybeder. Kişinin başarısızlıkla karşılaşmak istememesi kişide ister istemez bir korkuya neden olur. Sınav korkusunun genel olarak beş temel kaynağı bulunmaktadır. Bunlar: öğretmen, öğrencinin kendisi, sınavın özelliği, çevre(üst sınıflar, aile ve arkadaşlar) olarak sıralanabilir.

Çaresi

1.Derslere düzenli devam ediniz ve etkili bir biçimde derse katılınız.
2.Dersleri kavrayarak öğrenmeye gayret ediniz.
3.Konuları tam öğreninceye kadar tekrar yapınız.
4.Programlı ders çalışma alışkanlığı kazanınız (günlük çalışma ve yeterli tekrar yapma).
5.Ders çalışma yöntemleri konusunda öğretmeninizden yardım isteyiniz.
6.Her insanın başarılı olduğu bir alan vardır. Sizde başarılı olduğunuz alanı belirleyin ve burada nasıl başarılı olduğunuzu anlamaya çalışın.
7.Belli bir süre kendinizi hayattan soyutlayıp, yalnızca kazanmaya odaklanınız.
8.Sınavlara bir gün kala değil daha önceden hazırlanmaya başlayınız.
9.Gireceğiniz sınava kendinizi hazır hissedene kadar çalışınız.
10.Sık sık deneme sınavlarına katılarak kendinize güveninizi artırınız.
11.Öss sınavında ilk önce iyi bildiğiniz bir konudan birkaç soru çözerek heyecanınızı atınız ve diğer sorulara geçiniz.
12.Sınav sonuçlarını hangi düzeyde olduğunuzu anlamak için bir fırsat sayarak çalışmanızı yeniden gözden geçiriniz.
13.Başarısızlık durumunda, bunu başarıya çevirmek için neler yapabileceğinizi belirleyerek gerginliğiniz azaltmaya çalışınız.
14.Hiçbir şeyin sağlığınızdan daha önemli olmadığını dikkate alarak rahat çalışınız ve sınavlara rahat giriniz.
 
Son düzenleme moderatör tarafından:
deep Harbi Aktif Üye
Sınav korkusu nedenleri ve çareleri

Korku:
Hayatın akışı içerisinde bireyin karşısına çıkan tehlikeli durumlar kişide endişe, kaygı ve korku gibi olumsuz duygular yaratır. Korku, tehlike karşısında bireyin güç ve kuvvetine göre ortaya çıkan bir duygudur. Tehdit oluşturan faktörün gücü ile kişinin kendi gücünün mukayesesi sonucunda ortaya çıkan zayıflık duygusunun yol açtığı korku, güçler dengesindeki değişme durumunda kaybolur.

Korkunun zıddı cesarettir. Cesaret, tehlike karşısında kendi yeteneklerine güvenmedir. Cesur olmak kendine güvenmektir. Kişisinin cesaret gösterme derecesi içinde bulunduğu durumlara göre değişiklik gösterir. Korkuyu oluşturan etmenler her ne kadar dış dünyada bulunmaktaysa da, korkunun kendisi insanın içindedir. Mannoni’nin ifadesiyle “korkunun gerçek mekânı insanların yüreğidir, daha doğrusu zihnidir.”

Sınav Korkusu:
Sınavlar, sınava girenler hakkında bir karar vermek için yapılır. Kararın sonunda kişi kazanır ya da kaybeder. Kişinin başarısızlıkla karşılaşmak istememesi kişide ister istemez bir korkuya neden olur. Sınav korkusunun genel olarak beş temel kaynağı bulunmaktadır. Bunlar: öğretmen, öğrencinin kendisi, sınavın özelliği, çevre(üst sınıflar, aile ve arkadaşlar) olarak sıralanabilir.

Öğretmenden kaynaklanan korkuları iki türde sıralayabiliriz. Birincisi; öğrencilerin öğretmen hakkında yeterince bilgi sahibi olamaması, ikincisi ise öğretmenin kişilik yapısıdır. Birinci türdeki korkular geçici korkulardır. Hatta bunlar korkudan daha çok merak ve kaygı karışımı duygudur. İkinci türdeki korku birincisine göre daha kalıcıdır. Öğretmenin öğrencilere karşı olumsuz tavır takınması, aşırı otoriter olması, öğrenci yanlış yapınca hareket etmesi, notu bir tehdit aracı olarak kullanması ve bunlara ek olarak etkili bir ders işleyememesi gibi durumlar öğrencileri çok ciddi bir biçimde korkutur. Bu korku, öğrenci öğretmenle birlikte ders yapmak zorunda kaldığı sürece devam eder. Korku kalıcılık kazanmamışsa, öğretmen ortamdan çekildiğinde ya da öğrenci öğretmenle işini bitirdiğinde ortadan kalkar. Ancak bu korkunun çağrışımsal etkisi olabilir. Yani öğrenci öğrenim hayatı içinde benzer bir öğretmenle karşılaştığında benzer duyguları yaşayabilir.
Öğrencinin kendisinden kaynaklanan sınav korkusunun nedenlerini beş türde sıralayabiliriz. Birincisi öğrencinin derse karşı tutumu: dersi önemsememe, dersi sevmeme gibi, ikincisi öğrencinin ders çalışma yöntemi: ne zaman ve nasıl ders çalışacağını bilememe, dersleri etkili dinleyememe, yeterince çalışmama, tekrar yapmama gibi; üçüncüsü olumsuz sınav deneyimi: ilk sınavın başarısız geçmesi, çalıştıkların yine boşa gitme duygusu gibi; dördüncüsü öğrencinin psikolojik yapısı: çok heyecanlanma ve bilgileri karıştırma, panikleme, kendine güvenememe gibi; beşincisi ise derece yapma isteğidir: kendini sürekli yarış halinde hissetme, yüksek puan alamama endişesi gibi.

Sınavın özelliğinden kaynaklanan sınav korkusunun nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz: birincisi sınavın türü; uygulamaya dönük olması, bilgiye veya yoruma dayalı olması, klasik olması, test olması gibi, ikincisi sınavın süresi; özellikle öğrencinin cevaplama hızına göre az olması, üçüncüsü sınavın sonucu; hayatı değiştirecek sınav olması (ÖSS) gibi, dördüncüsü sınavın sayısı; bir günde birden fazla sınav yapılması, beşincisi ilk kez girilen bir sınav olması gibi.

Dersin yeni bir ders olması ve dolayısıyla hakkında yeterince bilginin olmaması, ezbere dayalı olması (ezberleme gücü zayıf öğrencilerde), zor olması, sözel (sayısal yeteneği baskın öğrencilerde) ya da sayısal (sözel yeteneği baskın öğrencilerde) olma durumları korkuya yol açabilmektedir. Ayrıca dersin çalışılmasına rağmen anlaşılamaması, konuların fazla olması, tek hak olma gibi durumları öğrencilerde sınav korkusuna neden olabilmektedir.

Sınav korkusunun bir başka nedeni olan çevre iki kısımda ele alınabilir. 1.Aile: Ailenin öğrenciden beklentisi, öğrenciyi başkaları ile mukayese etmesi, öğrencinin aileye hesap verme endişesi, aileye karşı mahcup olma ve aileye maddi yük getirme kaygısı veya aileyi geçindirme sorumluluğu öğrencide sınav korkusunun oluşmasına yol açmaktadır. 2.Okul: Okul ortamının öğrenci için yeni olması, öğretmenin öğrenciden yüksek performans beklentisi, sınıf seviyesinin çok iyi olması, diğer öğrencilerle rekabet etme zorunluluğu, başarısız olma durumunda arkadaşlarından olumsuz tepki görme ve “el ne der” endişesi öğrencinin sınav korkusunu artırmaktadır.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
8B
Yanıtlar
6
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
1
Görüntülenme
3B
Üst