Salik meratip kateder ilahisi sözleri

Ömer
Yönetici
Salik meratip kateder sözleri

Sâlik meratip kateder
Tekrarı Hû yâ Hû ile
Aşık hicâbın ref eder
Ezkârı Hû yâ Hû ile

Keşf-ü kerâmâta erer
Cümle mâkâmatı geçer
Vahdet gülün daim derer
Gülzârı Hû yâ Hû ile

Kesrette buldu vahdeti
Mihnette buldu râhatı
Firkâtte buldu vuslatı
Her-bârı Hû yâ Hû ile

Gel ey Senaî daima
Hu zikrin et subh u mesa
Ta keşf ola sana lika
Esrarı Hû yâ Hû ile

Bestekar: Ahmet Hatipoğlu
Güftekar: Senaî ( 18.yy )
Makam: Hüzzam
Usul: Sofyan


Nota:
salik-meratip-kat-eder.jpg
 
Son düzenleme:
Üst