Rüyada Gerdanlık Görmek

Ömer
Yönetici
Rüyada Gerdanlık Takmak Görmek
Kadın için kocaya, koca için kadına, Gerdanlık takmak mülke, çocuğa kavuşmaya ve emanete, Gerdanlık görmek kadın isin sevinç ve bezeğe, erkek için eşinden göreceği sevgiye, Kadının mücevher ve kıymetli taşlarla süslü gerdanlık görmesi kadri yüce bir erkeekle evlenerek erkek çocuklar doğurmasına ve muradına ermesine, Kolye erkek için bazen boğmaca hastalığına, Bekar kimse için gerdanlık evlenmeye, hamile kadın için erkek çocuğuna delalet eder. (Ayrıca Bakınız; İnci.)

Tabir 2: Rüyada bir kimsenin boynunda gerdanlık görmesi, o kimsenin cimri olduğuna işaret eder. Gerdanlık hanımın kocasına yapacağı iyilikle ona devamlı saygı göstermesine ve kocasının malından hanımın elinde bulunacak mala işaret eder. Kadın için gerdanlık görmek, onun kocasıdır. Eğer gerdanlık gümüşten, geniş ve kuvvetli olursa kocasının mert, yumuşak ve zengin bir kimse olduğuna, eğer gerdanlık zayıf olursa, kocasının yaramaz olduğuna, demirden olursa, kocasının kuvvetli olduğunu işaret eder. Gerdanlık ortasında ağaç parçası varsa o, kadının kocasının münafık birisi olduğuna tabir edilir. Kadın için kırmızı gerdanlık, kırmızı renkli peçeye ve baş örtüsüne işaret eder. Evli kadın için gerdanlık çocuğa, bekar kadın için de kocaya işaret eder. Rüyada üzerinde bir takım gerdanlıkların bulunduğunu ve onları taşımakta güçlük çektiğini gören kimse, ilmi ile amel ve icabını yerine getirmekten usanır. Bazı tabirciler, gerdanlık neden olursa olsun, dinde olan bozukluğa işaret eder, dediler. Gerdanlık takınmak, cimriliğe işaret eder. Bazen de gerdanlık takınmak mülke, çocuğa kavuşmağa ve emanete işaret eder. Rüyada üzerinde altın, gümüş, demir, pirinç veya kalaydan gerdanlık olduğunu gören kimse, dinini tahrif etmek için çalışır veya yanında bulunan emaneti kaybeder.Rüyada gerdanlık görmek, kadınlar için güzellik ve süstür.Bir kimse rüyada kendisinde altın, inci ve yakuttan bir gerdanlık olduğunu görse, Müslümanların işi ile ilgili bir vazife verilir, veya emaneti kabul eder. Gerdanlık erkek kimse için güzel bir kadınla evlenmeye işaret eder. Eğergerdan ile beraber gümüşten bir boyun bağı da olursa, gerdanlıkta bulunan yakut ve mücevher kadının güzelliğine işaret eder. Eğer gerdanlık gümüş ve mücevherden olursa, mal ve refahla beraber devlete, demirden olursa, kuvvetle beraber memuriyete işaret eder. Bir kadın rüyada kendi üzerinde bir gerdanlık olduğunu ve o gerdanlıkta iyi veya kötü bir şey meydana geldiğini görse, meydana gelen şeyin tabiri, onun kocasına veya kendisinin işlerini görüp gözeten bir kimsesine ya da üzerine aldığı emanete aittir.

Tabir 3: Bir kimsenin rüyasında boynunda bir gerdanlık oldug1 nu görmesi; o kimsenin gerdanlığın kıymeti nispetinde bir emanet alacağına işaret eder. Kişinin rüyasında taşımakta olduğu gerdanlığın ağır olduğunu ve bundan yorulduğunu görmesi; o kimsenin üstlendiği işinden o nispette yorulup bıkacağına, bir kadının rüyasında gerdanlık görmesi; o kadının kocasına delalet eder. İbn-i Sîrîn'in yorumuna göre: Rüyada gerdanlık görülmesi memuriyet ile yorumlanır. Kişinin rüyasında boynunda bir gerdanlık görmesi; o kimsenin doğru görünmek istediği halde eğrilik yapacağına yorumlanır. Câbiru'l-Mağribi'nin yorumuna göre: Rüyanızda yarısı altın olan bir gerdanlık alıp, boynunuza taktığınızı görmeniz; sizin hacca gideceğinize, rüyanızda tamamı altın olan bir gerdanlık taktığınızı görmeniz; muradınıza ereceğinize, rüyanızda boynunuzda altından bir gerdanlık olduğunu görmeniz; eğer kötü bir kimse iseniz; suç işlemekle isim yapacağınıza delalet eder. Bir kadının rüyasında boynunda gümüşten bir gerdanlık olduğunu görmesi; o kadının güzel bir evlilik yapacağına, eğer gerdanlık altından olup, kıymetli taşlarla süslü ise; o kadının kocası ile anlaşmada zorluk çekeceğine işaret şeklinde tabir olunur. Rüyada altından veya gümüşten, taşlı veya taşsız, boyun-bağı gibi bir gerdanlık görülmesi; erkek için göğüs darlığına, kadın için evlâda, kötü kalpli insanlar için de mekruh ve kötü bir işe işaret şeklinde yorumlanır.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
10B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
7B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
1B
Üst