RPM (Redhat Package Management

SaMeT46 Harbi Aktif Üye
Rpm "" Redhat Package Managment ""

Rpm paketleri belirli linux dağılımlarına ait özel olarak hazırlanmış paketlerdir. Bir linux dağıtımı için hazırlanmış bir paket diğer bir linux dağıtımında kurulmayacaktır. Bu nedenle rpm paketlerinin isimlerinin yanında açıklayıcı ekler bulunur.

i386 : 386,486 ve daha yukarısı işlemciler için


i586 : Pentium I ve daha yukarısı işlemciler için


i686 : Pentium II ve daha yukarısı işlemciler için

src : Kaynak kodlarını içeren halidir. Program geliştiricileri çoğunlukla kullanır.

ia64 : 64 bit işlemci mimarisine ait işlemciler için


alpha : Alpha mimarisine ait işlemciler için

noarch : Herhangi bir işlemci mimarisine bağlı olmadan kurulabilen.

Örnek vermek gerekirse ;

gaim-1.2.0-1.i386.rpm

gaim-1.2.0-1.scr.rpm

gibi versiyon numarısından sonraki kısım açıklayıcı bölümdür

rpm paketlerini sistemimize kurmak için iki farklı yol izleye bilirsiniz. Birinci olarak konsol'da rpm komutlarını vererek. İkincisi Kde Kpackage, Gnome Synaptic programları vasıtası ile.

Rpm paket yönetimi ile;
sisteminizde olan paket listerini görebir, paket hakkında ayrıntılı bilgiyi okuyabilir, güncelleme yapabilir, kurulum yapıp kaldrabilirsiniz.


Konsol'da rpm

1.Kurulum :

gaim-1.2.0-1.i386.rpm Paketini sistemize kuralım.

#rpm -i gaim-1.2.0-1.i386.rpm

komutu ile kurulumu gerçekleştire bilirsiniz. Rpm paketleri hazırlanırken hangi dosyalar nerelere kopyalanacağı önceden belirlendiği için kurulum süreci gerçekleştirilir. Fakat kurulum sırasında bir hata almadığımız sürece kurulum aşamalarını, yani hangi dosyalar nereye kopyalandığını bize standart çıkttı birimi olan Ekranda göstermeyecekdir. Eğer kurulum süreçlerini de izlemek istiyorsanız;

#rpm -ivh gaim-1.2.0-1.i386.rpm
komutunu vermelisiniz.

Not: Sisteme kurulumdan sonra rpm paketi sonundaki .i386.rpm uzantısını atar ve bu şekilde sistem dizinlerinde bulunur.

2.Kurulu Olan veya Kurulacak Paketler Hakında Bilgi Alma

Sorgulama parametreleri -q ile başlar.

Sistemde yüklü bir paket hakkında özet bir bilgi almak için;

#rpm-qi gaim-1.2.0-1
parametresi kullanılır.

Paket sistemde kurulu değilse;

#rpm-qpi gaim-1.2.0-1.i386.rpm
parametresi kullanılır.Kurulmamiş bir paketin sistemimize yükleyeceği dosyaları görmek için;

#rpm-qpl gaim-1.2.0-1.i386.rpm
Dosya listesinde hangi dosyanım hangi dizine yükleneceği de yazmaktadir. Böylece "ben bu programı nereye kurdum? şu dosya nerde?" şeklindeki sorulara cevap aramak zorunda kalmazsınız.

Bazı paketlerde çıkan liste oldukça uzun olabilir. Sayfa sayfa takip için

#rpm-qi gaim-1.2.0-1.i386.rpm | more
komutu ile soruna çözüm bulabiliriz.

Önemli Not :Acemi arkadaşlar tarafında yaşanan genel problem program kurulumu tamamlandıkdan sonra programı nasıl çalıştırabilirim.Bunun kısa yolu nerededir sorusudur. Bu problemi vereceğimiz sembolik link " ln " ( kısayol ) ile halledebilirsiniz. Ama önce mutlaka Linux Dizin Yapısı Nasıl belgesini okuyunuz.

gaim çalıştırılabilir dosyası ( bir nevi exe ) /usr/bin dizini altına kurulmuş olsun.

#ln -s /usr/bin/gaim /home/haldun/
paremetresi ile kullanıcı dizinimize kısayol olarak atayabiliriz.

Sistemimize kurulu olan paketlerin listesini görmek için;

#rpm-qa
komutu kullanılabilir. Uyarmadı demeyin...Bu liste çok uzun olduğu için akıp gidebilir. Bu yüzden sayfa sayfa komutu ile kullanılması daha mantıklı olur.

#rpm-qa|more


herhangi bir paketi merak ediyor iseniz;


#rpm-q gaim


3.Kurulu bir paketi sistemden kaldırmak.

bunun için -e paremetresi kullanılır.i

#rpm-e gaim

4. Güncelleme

Eski olan bir paketi güncellemek için -U parametresi kullanılır.Fakat -i paremetresi gibi eğer çıktı almak istiyor isek -Uvh olarak komutu vermeliyiz.

#rpm -Uvh gaim-1.2.0-1.i386.rpm

Bağımlılık Problemi
Programların bazıları çalışmak için sistemde daha önceden başka paketlerin kurulu olmasını isteyebilirler. Buna bağımlılık problemi adi verilir. Bu durumda kurmak istediğimiz paketten önce bağımlı olduğu diğer pakedi kurmak gerekecektir.


Bazi durumlarda, programın bağımlı olduğu diğer pakette başka bir pakede bağımlı olabilir. Zincirleme kaza gibi düşünebilirsiniz...Yapılması gereken işlem, başka paketlere bağımlı olmayan ilk pakedi bulmak olmalıdır. Diğerleri bu paketten sonra sırayla yüklenmelidir.


Bağımlılık hataları gözardı edilerek kurulum yapılabilir. Bunun için;


#rpm -- nodeps gaim-1.2.0-1.i386.rpm

Program doğru çalışmaya bilir.

Ayrıca oluşan hataların da gözardı edilmesini istiyor iseniz

-- force
parametresini kullanabilirsiniz.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
1
Görüntülenme
7B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
LAL
Yanıtlar
1
Görüntülenme
4B
Üst