RİZE atasözleri,duaları,bedduaları

RİZE ATASÖZLERİ
• Adami yapan da karidur, yikan da karidur.
• Aferun torbasi dolmaz
• Afkurmasını bilmeyen köpek, koyuna kurt götürür
• Ayranum budur, yarısı sudur Yersan da budur, yemesan da budur
• Bacanak bacanağı dere başukarı arar
• Bahane sığırlere dolanıyı sirtlere
• Bekle eşeğum bekle, manca pişirde yersun
• Ben derum torunum yok, o derki dayimsun dayim
• Bilmeduğun atun kerisina keçma
• Bişe desem soz olur, demesam maraz olur
• Borç çıktı bine gel elmanın dibine
• Cihanun kördüğü dane bitmez
• Çalışta gavura kalsun
• Çocukla kirma yola olur başuna bela
• Çorbaki daşar, kepçenin pahası olmaz
• Değneğum dağarcığum, suparam süreceğum
• Demir taradi sağa da yaradi
• Dut demeğa dudak lazum
• Et diline bıçak eline
• El eliyla ilana tutma, ilana da yazik olur
• Etme kulum bulma zulum
• Evi sildim süpürdüm, kutis geldi oturdu
• Eyi adam neyler mali? Çotisi de neyler mali?
• Ezme, ezilma, orta kal
• Ezrayil vuru pençe, bakmaz ehtiyara cence.
• Farzdan önce farz var.
• Gemi aldın, kıçına; toprak aldın, içine; karı aldın başına geç otur.
• Haçan bir kız kaçacak yan basar ayağını
• Haçan gelin olursun ederler seni huri; sonra mısır ekmeği vermezler sana kuri.
• Huçumet işine karışma, delinun işine karışma, Ellağun işine hiç karışma.
• İki şoza bir güneli üstüne bir hapsikoli
• İlan topraği ufura ufura yer
• İlan eğrulur, buğrulur deliğune kirinca doğrulur
• İyiluk yap at bayışağa
• Kalbim defter, dilum donmez
• Kalktı rahmetli, oturdi korbakor
• Kara biber karadur, diremlan satiliyi. Kar da öyle beyazdur çureklen atiliyi.
• Karının eyisi eve cirmez, çotisi yere cirmez.
• Karinca çi kanadlanu, cebermeği yakin olur.
• Kedi anasının canı içun sıçan tutmaz.
• Kedinun kuyruğuna basmayinca sana hirlamaz
• Kendume yer edeyim bak sağa ne edeyim
• Kestane kumuşiden çıktı, kerisini beğenmedi
• Kız çay yaprağına bencer, zamanını keçurdun mi kartlaşur.
• Kim verursa bağa yerum, ben ondan yana derum
• Korkma kişin kişundan, kork aprilun beşinden, oçuz ayrilur eşinden
• Köpeği andun, kutilayı hazırla
• Köpek tüyünü değişir, Huyunu değişmez
• Kumden halat olmaz
• Kurdun adi çikti, çakallar paş koparayi
• Lafun tutulursa hakimsun, lafun tutulmazsa sen kimsun
• Madem kideyu miras, bende yiyeyum biraz
• Mart kapudan baktirur, kazma kürek yaktirur
• Mut mut dema armut de
• Ne doğrarsan çanağuna o gelur kaşığuna
• Ne kosan çanağuna o gelur kaşığuna
• O kızım saha derum o gelinum sen işit
• Ormanlarin gozi var, yolun kilavuzu var
• Ortak atun beli kiruk olur.
• Ortak mala çöpek bile işemez
• Öküz eldi ortaklık bozuldu.
• Pahane uşağa, yarısı bayışağa
• Rize'ye vali olacağına, çay alum yerine bi sepetçi ol.
• Sen kârin peşindesun hazırı elden gitti
• Siçan işedu denize oldi oğa ortak
• Siçan delikten siğmayi, hopeçileri da takar peşine
• Sırğan yerina sırğan biter
• Sünçer düştü terekten kirdi da belini
• Tatlı dil ilanı yuvasundan çıkarur
• Yetimun koletisi pişmez, pişseda yanar
• Yuz sene ilerisinu duşun, bir da cerisini
• Zayuf atun kıblesi olmaz
Rize Duaları

• Allah ağrilaruni kafdağinun arkasina aşursun
• Allah bedeni sihetuni versun
• Anan kesilsun sağa
• Beyaz sakal tarıyasun
• Boş çeseye salmayasun
• Çoheyi coresun
• Dunyanun adini alasun
• Haznelere çatasun
• Kadanı alayım
• Kadanı alasun • Nere var bi cuneş oreya olasun
• Nur aksun mezarluğuna
• O binam, kesileyim sağa
• O verenine kurban olayım
• Oğul veresun da duynayi doldurasun
• Sakallarini tariyasun
• Sular gibi artasun
• Toprakları kadar yaşıyasun
• Uşaklarun da sağa ole etsun
• Zihnunuzi çesçin etsun

Rize Bedduaları

• Adun çesilsun
• Allah yedi yorgan yıpratasun
• Ander kalasun
• Başun kesile
• Dert başuna
• Hay korbakor çıkasun
• Heyirini cormeyesun
• Kisacunli olasun
• Korbakor olasun
• Murt cidesun
• Nabedil olasun
• O ander kalasun
• O ander kaybana kalasun
• O başın kesile da kellen
• O keseyim seni aleme
• Oğa çok eğriluk etti, ecrini çekecek
• Pakliya seni
• Peşuk sallamiyasun
• Sincile enesun
• Tamdan tuma çidesun
• Ubur çikasun
• Uşak çipasi çesmeyesun
• Vay başuna
• Vay vereyim aklın
__________________
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
17B
Yanıtlar
29
Görüntülenme
10B
Üst