Resimde Perspektif Nedir

Ömer
Yönetici
Resimde Perspektif Nasıl Olmalıdır

Perspektif, nesnelerin görünümünü 3 boyutlu olarak düz bir yüzeyde, yani 2 boyuta indirgeyerek, göstermeye yarayan bir iz düşüm tekniğidir. Yani, teknik bir çizimdir. Perspektif çizimde, nesnenin gözlemciye göre olan pozisyonunun ve uzaklığının etkileri esas alınarak çizim yapılır. Söz konusu çizimler gözlemcide, biçim ve orantı bakımından, renklerden bağımsız olarak, 3 boyutlu bir gerçeklik izlenimi yaratır.

Perspektif çizimde dikkat edilmesi gerekenler:
- Uzaysal gerçeklik
- Gözlemci
- Düz bir yüzey
- Dönüşüm stili (bu seçim, sembolizm, dışavurumculuk, kübizm vb. akımlar doğrultusunda yapılabilir)

Bu dönüşüm stili, perspektif, çok ve çeşitli olacağına göre, bunları şu şekilde ayırt edebiliriz:
- Uzaysal perspektif, cinsi yani ırkidir 3 boyutlu bir alanı sadece iki boyutlu bir yüzey üzerinde resmetmeyi amaçlayan çizim tekniğidir;
- Çizgisel perspektif, nesnelerin boyutlarını ve şeklini aynen bulundukları uzaklığa göre göstermeyi amaçlar.

O halde bir nesnenin perspektif görünümünü çizmek için birçok yöntem vardır. Belirli bir tekniği izleyerek yapılan perspektif çizimi kolaylaştırmak içinse, Orta Çağdan beri varolan taslak aletlerine perspektograf denir. Buna rağmen, fotograf tekniğinin icadı perspektifin çizim tekniği olarak kullanılması açısından pek bir şey değiştirmez. Çünkü burada mevzu doğayı taklit etmek değildir. Bu grafiksel ifade tekniği için birçok yöntem birarada bulunur : kaçış çizgili perspektif, kaçış noktalı perspektif, ters perpektif, paralel perspektif... Bazı çizimler aynı perspektif yöntemlerini sadece hayali dünyayı değil, gerçeküstü alanları göstermek için de kullanır.

- Perspektifte ufuk çizgisi ( zemin çizgisi ), ufuk düzlemi, görme noktası(esas nokta), karşıdan görünen çizgiler, kaçış noktaları,kaçan çizgiler gibi tanımlar yer alır.
- Çizgi perspektifi: paralel çizgilerin sonsuzda birleşmesi yani küçülmesidir.
- Renk perspektifi: ışık değiştikçe ve cisimler bizden uzaklaştıkça renklerin değişim göstermesine denir.

PERSPEKTİF KURALLARINA UYGUN ÇİZİMLERDE DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR;
perspektif-resim.png

Bina içi sokak çizimlerinde perspektif kurallarına uygun çizim yapmak için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır.Bina içi çizimlerde, konunun her iki yanının uyum ve birlik içinde görünmesi ve daha iyi çizilebilmesi için çizimi yapılacak binanın sonunda ve ortasında durulmalıdır.Enteriyör çizimde, göz çizgisinin, çizilecek yerin neresinden geçtiği belirlenerek resim kağıdının uygun yerine çizilir.Göz çizgisi üzerinde esas nokta işaretlenir, karşı duvarın eni ve boyu tasarlanarak çizilir.Esas noktadan, çizilen karşı duvarın köşelerine uygun yan duvarların çizgileri (kağıdın kenarlarına kadar) uzatılır.Daha sonra kapı, pencere ve eşyaların görünümleri tek noktalı paralel perspektif kurallarına göre çizilir.Tek kaçış noktalı sokak görünümü çizimlerinde daha iyi bir görünüm elde edebilmek için sokağın ortasında veya ortasına yakın bir yerde durulur.Sokağın görünümüne göre göz çizgisi (ufuk çizgisi) kağıda çizilir. Göz çizgisi üzerinde esas nokta belirlenir.Sokak görünümleri oluşturan biçimlerin (çatı, dam, yol ve pencere kenarları) kaçan çizgileri esas nokta üzerinde birleştirilerek sokağı oluşturan biçimlerin görünümleri çizilir.Bir ucu bizden uzaklaşan yatay çizgiler değişir. Eğer bu yatay çizgiler, göz çizgisinin altında ise, uzaklaşan uçlar yukarıya doğru, eğer üstünde ise aşağıya doğru ve göz çizgisinin üzerinde birleşeceklermiş gibi eğim alırlar.İki kaçış noktalı sokak görünümleri çiziminde, çizilecek sokağın görünümüne göre göz çizgisi belirlenerek kağıt üzerine çizilir.Göz çizgisi üzerinde kaçış noktaları işaretlenir. Kaçış noktaları, kağıdın yan kenarına yakın olduğunda, görünüm daha uyumlu bir birlik içinde olur.Ön görünümde yer alan binanın yüksekliği belirlenerek göz çizgisine dik olarak çizilir.Sokaktaki görünümleri oluşturan biçimlerin kaçan çizgileri (çatı, dam, yol ve pencere kenarları) kaçış noktalarıyla birleştirilir.Kaçan çizgiler üzerinde, sokağı oluşturan biçimlerin görünümleri çizilir.
 
Son düzenleme:

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
5B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
1
Görüntülenme
9B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
6B
Üst