Psikolojik sıkıntı için dualar

deep Harbi Aktif Üye
psikolojik sıkıntı duası, manevi sıkıntılardan kurtulmak için okunacak dua

Sevgili HarbiForum okuyucuları sizler için Nihat Hatipoğlu hocamızın manevi sıkıntılar için okunmasını tavsiye ettiği duaları takdim ediyoruz.

1.DUA
sikinti duasi.jpg
Anlamı: "Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile.
Hamd, âlemlerin Rabbi, Allah'a mahsustur. Hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki. Rahman, Rahim,(Allah'ım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola ilet. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna (ilet), gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil."

Okunuşu: "Bismillahi'r-Rahmani'r- Rahim
Elhamdülillahi Rabbi'l-âlemin. Er-Rahmani'r-Rahim. Maliki
yevmi'd-din. Iyyake na'büdü ve iyyake neste'in. İhdine's- sırata 1-mustekim. Sıratallezine en'amte aleyhim ğayri'l- meğdubi aley him ve le'd-dallin."

2.DUA
sikinti duasi.jpg
Anlamı: "Rahman ve Rahim Allah'ın adı ile.
Elif lam mim. Rahman ve Rahim Allah'ın adı ile. Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar. Onlar sana indirilene de, senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar."

Okunuşu: "Bismillahi'r-Rahmani'r-Rahim.
Elif Lam Mim. Zalike'l-kitabü la raybe fih. Hüden lil-müttekin, Ellezine yu minune bi'l-ğaybi ve yükimune's-salete ve mimma razaknahüm yünfikun. Vellezine yü'minune bima ünzile ileyke ve ma ünzile min kablike ve bi'l-ahiratihüm yükınun."

Not: 20.08.2011 Tarihinde Sabah Gazeti ile birlikte verilen "Nihat Hatipoğlu'nun Kaleminden Seçme Dualar-2" adlı kitabından dır.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
7B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
8B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
8B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
9B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
26B
Üst