Psiko-Sosyal gelişim evreleri

cicozz Çocukluk cicozlarda saklı
1-Temel Güvene Karşı Güvensizlik (0-1 yaş):
– Güven, karşılıklıdır.
– Yaşantıdaki aynılık, süreklilik ve tutarlılık (kendi içinde ve dışında) güven duygusu için önemlidir.
– Oral deneyimler, alma ve vermeye yönelik psikososyal öğrenme modelleridir. Bebek, duyuları yoluyla uyaranı içine alır.
– Kimlik duygusu, “Ben bana verilenim”

2-Özerkliğe Karşı Utanç ve Şüphe (2-3 yaş)
• Sinir ve kas sistemindeki gelişmelerle konuşma, yürüme ve anal kontrol önem kazanır.
• Fiziksel ve psikolojik bağımsızlığa karşı aileden bağımsızlaşmaktan korkma.
• Keşfetme ve bağımsızlık isteğinin sosyal kurallarla çatışması.
• Kimlik duygusu, “Ben oluşturduğum şeyim.”

3-Girişkenliğe Karşı Suçluluk (4-5 yaş)
• Daha fazla toplumsal yönelimli olma,
• Temel konu, “yapma”dır. Bu; amaç belirleme, girişimcilik, yarışma ve amaç yönünde davranmayı içerir.
• Seksüel ve ahlaki olmayan düşüncelerden dolayı suçluluk duyma.
• Kimlik duygusu, “Ben olacağımı hayal ettiğim şeyim”.
• Daha fazla toplumsal yönelimli olma,
• Temel konu, “yapma”dır. Bu; amaç belirleme, girişimcilik, yarışma ve amaç yönünde davranmayı içerir.
• Seksüel ve ahlaki olmayan düşüncelerden dolayı suçluluk duyma.
• Kimlik duygusu, “Ben olacağımı hayal ettiğim şeyim”.

4-Çalışkanlığa Karşı Aşağılık Duygusu (6-11 yaş)
• Güven, özerklik ve girişimcilik; çalışkanlığa yönelik davranışlarda önemlidir.
• Okul yaşantısı ile girilen yeni çevre; keşfetme, uzmanlaşma ve sonuçta başarma güdülerini destekler.
• Başarısızlıklar, aşağılık ve yetersizlik duygularına neden olur.
• Kimlik duygusu, “Ben öğrenebildiklerimin tümüyüm”

5-Kimliğe Karşı Rol Karışıklığı (Ergenlik)
• Fizyolojik değişiklikler, cinsel dürtülerin olduğu yeni bir beden yaratır.
• Değişiklikler, mesleki ve eğitimsel kararlar alması konusunda bireyi zorlar.
• Kimlik duygusu, “Ben kimim?”.
• Ergen; yeni özdeşim, rol ve benlikleri birleştiremezse rol karmaşası yaşar.
• Akran çevresi ve bu çevre ile bağlantılı diğer kurumlar, kimlik için aracı durumundadırlar.
• “Hayali seyirci” ve “Kişisel efsane” kavramları

6-Yakınlığa Karşı Yalıtılmışlık (Genç Yetişkinlik)
– Sevgiye dayalı yakın ilişkiler ancak sağlıklı bir kimlikle söz konusu olur.
– Kimlik duygusu, “Biz sevdiklerimizin tümüyüz”.

7-Üretkenliğe Karşı Durgunluk (Orta yetişkinlik)
– Toplumsal sürekliliği sağlama isteği,
– Yeni nesile rehberlik etme isteği.
– Kimlik duygusu, “Ben ürettiğim şeyim”.

8-Bütünlüğe Karşı Umutsuzluk (İleri Yetişkinlik)
Yaşamın sınırlılıklarını, doğrularını ve yanlışlarını,önceki nesli içeren geniş tarihin bir parçası olduğu duygusunu kabul etme,bilgelik duygusuna sahip olma.
Kimlik duygusu, “Ben geride bırakabildiklerimim”.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
7B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
1B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
5B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
63B
Yanıtlar
1
Görüntülenme
2B
Üst