Eserleri, Biyografisi Prof. Dr. Ertuğrul Doğan - Ertuğrul Doğan Kimdir - Ertuğrul Doğan Hayatı

cicozz Çocukluk cicozlarda saklı
Prof. Dr. Ertuğrul DOĞAN
ertugruldogan.jpg

KİŞİSEL
Doğum Tarihi :1942
Doğum Yeri :Elbistan

EĞİTİM
BS :İstanbul Üniversitesi, Orman Mühendisliği, 1968.
PhD : KTÜ, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, 1977

DENEYİM
1968-1970:Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, İÜ Orman Fakültesi
1971-1982: Asistan, Karadeniz Teknik Üniversitesi.
1978-1979: İngiltere ve Hollanda da Bilimsel Araştırmalar.
1982 Doçentlik, KTÜ, Yer Bilimleri Fakültesi, Jeo.ve Fot. Müh. Böl.
1985 İÜ Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü Doçent.
1988 Profesör, İÜ Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, İstanbul.

TEL :0 212 514 0367 veya 0212 440 00 00 #26049
FAKS :0 212 514 0367
E-POSTA :[email protected]


1985-2001 İ.Ü. Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği (Coğrafya) Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği
1985-1994İ.Ü. Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü, Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Anabilim Dalı Başkanlığı
1994-2004 İ.Ü. Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Denizel Çevre Anabilim Dalı Başkanlığı
1994-2001 İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü

Müdürlüğü

1994-2001 İstanbul Üniversitesi Senato Üyesi

1994- dan beri YÖK- ÖSYM İstanbul İl Sınav Koordinatörlüğü

1994-1997;1998-1999 Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İstanbul İl Sınav Koordinatörlüğü

1988-2001 Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı, Plan Koordinasyon Kurulu Üyeliği

ÜYE OLDUĞU KURULUŞLAR

Deniz İşleri Koordinasyon Kurulu, İcra Kurulu Üyesi

Uluslarası Denizcilik Forumları Koordinasyon Kurulu Üyeliği
Uluslarası Denizcilik Forumları Koordinasyon Kurulu, Kıyı Alanları Üyesi
Türkiye Ulusal Jeodezi � Jeofizik Birliği Konsey Üyeliği

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

Kıyı Alanları Yönetimi Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyeliği

KİTAPLAR
 • KTÜ Yayınları (5 Kitap)
 • Harita Bilgisi (ÖZTAN, O ve ÖZGEN, M. G. İle)
 • Deniz ve Göllerde Derinlik Ölçme Sistem Yöntemleri (ALPAR, B. İle.)
 • Türkiye� de Kıyı Alanları Yönetimi ve Yapılaşması (ERGİNÖZ, M. A. İle.)
 • İzmit Körfezi� nin Kuvaterner İstifi,�İzmit Körfezi� nin Çökel dağılımı ve Buna Etki Eden Faktörler� (ERYILMAZ, M., YÜCESOY, F., KIRCA, Z. İle Bölüm)
 • Marmara Denizi Çevresinde Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalışmaları �Marmara Denizi� nin Jeolojik Oşinografisi� (GAZİOĞLU, C ve YÜCEL, Z.Y. ile Bölüm)
 • Türkiye� de Kıyı alanları Yönetimi ve Politikaları (Selmin Burak ve M.A. Akkaya ile birlikte)
TEZ DANIŞMANLIĞI
Yüksek Lisans:
1.Jeofizik ve Jeodezik Uygulamalarda Yandan Taramalı Sonar, Bedri ALPAR, Yüksek Lisans Tezi, İ.Ü. Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Anabilim Dalı, 1988, Tez No:149,
2.Denizlerde Uydularla Konum Belirleme, Mehmet Ali DANIŞMAN, Yüksek Lisans Tezi, İ.Ü. Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Anabilim Dalı, 1988, Tez No:150,
3.Denizel Verilerin Ortak Bir Harita Bazında Gösterilmesinde İzmit Körfezi Örneği, Mustafa ERYILMAZ, Yüksek Lisans Tezi, İ.Ü. Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Anabilim Dalı, 1990, Tez No:185,
4.Kıta Sahanlığının Tespitine Yönelik Jeolojik ve Hukuksal Değerlendirmeler ve Ege Sahanlığı, Talha BAYRAKTAR, Yüksek Lisans Tezi, İ.Ü. Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Anabilim Dalı, 1990, Tez No:213,
5.Ege Denizi Doğal Uzantısı, Emre TUNCER, Yüksek Lisans Tezi, İ.Ü. Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Anabilim Dalı, 1992, Tez No:236,
6.İstanbul Boğazı Güneyinin ( Anadolu-Rumeli Hisarı ile Üsküdar-Kabataş Arası ) Jeolojisi ve Jeofiziği, Erkan GÖKAŞAN, Yüksek Lisans Tezi, İ.Ü. Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Anabilim Dalı, 1993, Tez No:270,
7.Çanakkale Boğazı Denizel Verilerinin Değerlendirilmesi ve Haritalanması, Murat ÖZTURAN, Yüksek Lisans Tezi, İ.Ü. Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Anabilim Dalı, 1995, Tez No:319,


8.Deniz Yapılarında İnşaat Malzemesi Olarak Beton, Korkut MÖRÖY, Yüksek Lisans Tezi, İ.Ü. Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Kıyı Mühendisliği Anabilim Dalı, 1996, Tez No:327,
 • Tekirdağ-Barbaros Kıyı Bandında Yapısal ve Ekolojik Değişimler, Ahmet Rasim YAVAŞ, Yüksek Lisans Tezi, İ.Ü. Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Kıyı Mühendisliği Bilim Dalı, 1997, Tez No:355
 • Tekstil Aktık Sularından Kimyasal Yöntemlerle Renk Giderilmesi, Hüseyin SELÇUK, Yüksek Lisans Tezi, İ.Ü. Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Kıyı Mühendisliği Bilim Dalı, 1997, Tez No:356
 • Kocaeli 1999 Depreminin Kıyı Alanları Üzerindeki Etkileri ve İstanbul Kıyıları, Berrin TUNCER, Yüksek Lisans Tezi, İ.Ü. Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Kıyı Bölgeleri Yönetimi Bilim Dalı, 2000, Tez No:383
 • Türkiye Arama ve Kurtarma Sistem ve Yönetimi için Model Araştırması, Tanzer SATIR, Yüksek Lisans Tezi, İ.Ü. Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Kıyı Bölgeleri Yönetimi Bilim Dalı, 2000, Tez No:385
 • Denizlerimizde Yaşanan Sorunlar. (Karadeniz, Boğazlar ve Ege), M.Kağan KOZANHAN, Yüksek Lisans Tezi, İ.Ü. Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Deniz İşletmeciliği Anabilim Dalı, 2001, Tez No:394
 • 21.Yüzyıla Giriş Sürecinde Doğu Akdeniz'in Güvenliği Perspektifinde Ankara-Lefkoşe-Atina Üçgeni, Dilek SİPAHİOĞLU, Yüksek Lisans Tezi, İ.Ü. Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Deniz İşletmeciliği Anabilim Dalı, 2001, Tez No:396
Doktora:
 • Türkiye Denizlerindeki Su Seviyesi Değişimlerinin Akustik Derinlik Ölçümlerine Etkilerinin Araştırılması, Bedri ALPAR, Doktora Tezi, İ.Ü. Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Anabilim Dalı, 1993, Tez No:34
 • Denizlerde konum belirleme ve uygun sistemlerin seçimi, Mehmet Ali DANIŞMAN, Doktora Tezi, İ.Ü. Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Anabilim Dalı, 1994, Tez No:66
 • Ege Denizinde Doğal Uzantısının Sapmasında Kullanılan Yer Bilimleri Kriterleri, Mustafa ERYILMAZ, , Doktora Tezi, İ.Ü. Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Anabilim Dalı, 1996, Tez No:72
 • Dünyada Ve Türkiye'de Su Kalitesi Yönetimi. İstanbul Metropolünde Güncel Uygulama Üzerine İrdeleme Ve Öneriler, Ali Talip ÖZDEMİR, Doktora Tezi, İ.Ü. Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Denizel Çevre Anabilim Dalı, 1996, Tez No:76
 • Akdeniz Suyunun İstanbul Boğazı Boyunca Ve Güney Batı Karadeniz' De İncelenmesi, Ahmet TÜRKER, Doktora Tezi, İ.Ü. Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Fiziksel Oşinografi Anabilim Dalı, 1996, Tez No:80
 • Akdeniz Ülkelerinde ve Türkiye'de Kıyı Kullanımı, Yönetimi ,İrdeleme ve Öneriler, Murat Aytaç ERGİNÖZ, Doktora Tezi, İ.Ü. Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Denizel Çevre Anabilim Dalı, 1998, Tez No:86
 • Marmara Deniz Tabanının ve Yakın Çevresinin Yüzey Oluşumlarının Çok Yönlü Araştırılması (Jeomatik), Cem GAZİOĞLU, Doktora Tezi, İ.Ü. Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Kıyı Mühendisliği Bilim Dalı, 2001, Tez No:97
EDİTÖRLÜK

·Turkish Journal of Marine Sciences.( 1995-2001 senede 3 sayı)
· Marmara Denizi� nin Jeolojik Oşinografisi


YAYINLAR

DOGAN E. Yol Projelerinin Yapımında Fotogrametrik Yöntemlerin Sağladığı olanaklar. TMMOB Orman Müh. Dergisi, s.18-21.
DOGAN E. Elektronik Uzaklık Ölçerler v Bunların Orman Kadastrosundaki Önemi. TMMOB Orman Müh. Dergisi, Eylül 1984, s.2-11.
DOGAN E. Doğu Karadeniz Ormanlarında Entansif Bir Orman İşletmeciliği için sınır Güvenliği Sorunları. K.T. Ü. Orman Fak. Dergisi, 1983, s.1.
DOGAN E. Çağdaş Kadastroda Fotogrametrinin sağladığı Olanaklar ve Bunun Türkiye � deki Önemi. K.T. Ü. Dergisi, 1983,.s.2.
DOGAN E. Deniz Haritacılığı ve Günümüzdeki Önemi. , IU, Deniz Bil. ve Coğ. Enst. Bülteni S.3.
DOGAN E. ve ADATEPE, F. Gel Git Olayını Etkileyen Faktörler ve Etki Oranları. IU, Deniz Bil. ve Coğ. Enst. Bülteni S.4.
DOGAN E. Ozalit Altlıklarda Boyut Değişimlerinin İncelenmesi. IU, Deniz Bil. ve Coğ. Enst. Bülteni S.5.
DOGAN E. ve DANIŞMAN, M. A. Konum Belirlemede Uydu Sistemleri ve Geleceği. IU, Deniz Bil. ve Coğ. Enst. Bülteni S.5.
DOGAN E. ve. ALPAR B Kiyiötesi batimetri çalismalarinda echo-sounding uygulamalari, , 1989, IU, Deniz Bil. ve Coğ. Enst. Bülteni, 5, 65-78.
DOGAN E. Konum Belirlemede Yeni Sistem GPS-Newstar ve özellikleri IU, Deniz Bil. ve Coğ. Enst. Bülteni, s.6.
DOGAN E. Doğal Dengesi Bozulan Kırsal Alanlar ve Ormancılıkta Yeni Düzenlemelerin Bu Süreçteki Yeri. TMMOB Orman Müh. Dergisi, 1988
DOGAN E. Hidrografide :Uzaktan Algılama. IU, Deniz Bil. ve Coğ. Enst. Bülteni, s.8.1991
DOĞAN, E. ve ERYILMAZ, M. İzmit Körfezi Denizel verileri ve değerlendirilmesi. IU, Deniz Bil. ve Coğ. Enst. Bülteni, S.8, 157-170.1991
DOGAN E. Ortam Gürültüsünün su Altı akustiği Üzerine Etkisi IU, Deniz Bil. ve Coğ. Enst. Bülteni, s.8.1991
DOGAN E. ve ALPAR B �Derinlik ölçmede yeni bir teknik ve güncel gelismeler,� 1991, IU, Deniz Bil. ve Coğ. Enst. Bülteni, 7, 91-100.
DOGAN E. ve ALPAR B. Sudaki akustik dalgalari fiziksel özellikleri ve klasik yandan taramali sonarlar için bir uygulama, (), 1992, IU, Deniz Bil. ve Coğ. Enst. Bülteni, 9(9), 213-225.
DOGAN E. Denizlerdeki Konum Belirleme ve Uygulamalarda Trisponder Kullanım İlkeleri. IU, Deniz Bil. ve Coğ. Enst. Bülteni, 9.
DOGAN E. Kıta Sahanlığına Yönelik Jeolojik ve Hukuki Değerlendirmeler ve Ege Kıta Sahanlığı. Deniz Ticaret Odası Dergisi, 1992.
GÖKAŞAN, E., DEMİRBAĞ, E., OKTAY, F.Y. ve DOĞAN, E.,: İstanbul Boğazı Oluşumu Üzerine Yeni Gözlemler, Türkiye Kuvaterneri Workshop Bildiri Özleri, 63-68.( 1993)
DOĞAN, E ve ERYILMAZ, M. Ege Denizi Kıta Sahanlığı Cansız Kaynak Potansiyeli ve Türkiye açısından önemi. IU, Deniz Bil. ve Coğ. Enst. Bülteni,S.11, 57-72. 1994.
GÖKAŞAN, E., DEMİRBAĞ, E., OKTAY, F.Y., ECEVİTOĞLU, B., DOĞAN, E., FETTAHOĞLU, M.K. ve ŞİMŞEK, M.,: İstanbul Boğazı Oluşumun Sığ Sismik Verilen Yardımı ile Tartışılması, Jeofizik, v. 9 No.1-2, ISSN 0259-1472, 280-284.( 1995)
ALPAR B., DOGAN, E. ve YÜCE H. on the long term (1935 - 1976) fluctuations of the low frequency and main tidal constituents and their stability in the gulf of antalya, (), 1995, Turkish J. Mar.Sci., 1(1): 13-22
ALPAR B., YÜCE H., ve DOGAN E. �Long period (subtidal) sea level variations and their relations to atmospheric forcing in the Gulf of Antalya, , 1995, Turkish J. Mar.Sci., 1(1): 23-36.
GÜVEN, K.C., ÜNLÜ, S., OKUŞ, E. and DOĞAN, E. Oil contamination of Mytilus galloprovancialis after the Nassia accident Turkish J. Mar.Sci. 1(2/3): 67-69 (1995)
ALPAR B., YÜCE H. and DOGAN E. Secular sea level variations along the Turkish coasts, 1996, Turkish J. Mar.Sci 2(1): 51-64
GÜVEN, K.C., YAZICI, Z., ÜNLÜ, S., OKUŞ, E. and DOĞAN, E., Oil pollution on seawater and sediments of Istanbul Strait, caused by Nassia Tanker accident Turkish J. Mar.Sci. 2: 65-89 (1996)
ALPAR B., YÜCE , H. and DOGAN E. �Gas-charged late Quaternary sediments in Strait of Çanakkale (Dardanelles)� 1996, Turkish J. Mar.Sci., 2(3): 155-169.
ALPAR, B., DANIŞMAN, M.A., GÖKAŞAN, E., DOĞAN, E., GAYNANOV, V. and ZİVEREV, A.,: Design of a Single Channel High-Resolution Digital Seismic System and Some Geological Results, Turkish J. Mar.Sci. , V 3-2, 49-63.( 1997)
GÜVEN, K.C., GÜNDAY, H., OKUŞ, E., ÜNLÜ, S., DOĞAN,E., GEZGİN, T. and BURAK, S., Oil pollution of İzmit Bay Turkish J. Mar.Sci. 3:1-10 (1997)
GÜVEN, K.C., ÜNLÜ, S., OKUŞ, E., DOĞAN, E., GEZGİN, T. and BURAK, S., Origin Identification of oil spillage in marine pollution from ships by GC/MS and FTIR � Turkish J. Mar.Sci. 3:123-134 (1997)
GÜVEN, K.C., ÜNLÜ, S., OKUŞ, E., DOĞAN, E. and GEZGİN, T., Identification of Phthalate Esters Pollution in the Bosphorus and Dardanelles Turkish J. Mar.Sci. 3(3):13-148 (1997)
DOĞAN, E., GAZIOĞLU, C., OKUŞ, E., GÖNENÇ, İ.E. and YÜCEL, Z.Y. "Examination of The Pollution in the West Black Sea by Remote Sensing Technologies." Turkish J. Mar.Sci. Vol 4, No.2,( 1997)
ERYİLMAZ M., ALPAR B., DOGAN E., YÜCE H, YÜCESOY and ERYİLMAZ F. Underwater morphology of the Aegean Sea and natural prolongation of the Anatolian mainland, Turkish J. Mar.Sci., 4(2): 61-74, 1998
GÜVEN, K.C., OKUŞ, E., ÜNLÜ, S., DOĞAN, E. and YÜKSEK, A., Oil Pollution of marine organisms in the Black Sea, Bosphorus and the Sea of Marmara after Nassia Tanker Accident�Turkish J. Mar.Sci. 4:3-13 (1998)
ALPAR B., ALTİOK H.,. YÜCE H and DOGAN E �A deterministic approach to the interface layer variations along the Strait of Istanbul,1998, Turkish J. Mar.Sci 4(3): 99-115.
GÜVEN, K.C., ÜNLÜ, S., BILDACI, I. and DOĞAN, E. An investigation on the oil pollution of the Eastern Mediterranean Coast of Turkey (A note to the discussion on the export route of Caspian oil either by pipeline or tanker ) Turkish J. Mar.Sci. 4:51-60 (1998)
ALPAR B. and DOGAN E. � The Miocene sill at the Aegean prolongation of the Strait of Çanakkale 1999, Turkish J. Mar.Sci 5(1): 3-17.
GÜVEN, K.C., ÜNLÜ, S., OKUŞ, E., DOĞAN, E., EROĞLU, V., SARIKAYA, H., and ÖZTÜRK, İ., Detergent pollution of the Black Sea, Istanbul Strait and the Sea of Marmara in 1996 Turkish J. Mar.Sci. 5:25-38 (1999)
ALPAR B, DOGAN E., YÜCE H., ALTİOK H., KURTER A and KARA S� Symptoms of a prominent Mediterranean layer blockage in the Strait of Istanbul (March 26-28, 1998) on the interactions of the Golden Horn Estuary), 1999, Turkish J. Mar.Sci., 5(2): 87-104
ALPAR B., AKKARGAN S.,. GÜNDOGDU O and DOGAN E. �Shallow marine seismic studies after the Marmara Earthquake� (August 17th, 1999), 2000, Supplement to Romanian Geophysics, Conference Volume, (Dimitriu Radu G. and Ioane Dimitru eds), Editura Vergiliu, pp. 322-325
ALAPAR, B., DOĞAN, E., YUCE, H. and ALTIOK, H �Sea Level Changes Along the Turkish coasts of the Black Sea, the Aegean Sea and Eastern Mediterranean. Medit. Mar. Sci. 1, 2000, 141-156.
ALPAR, B., YÜKSEL, Y., DOĞAN, E., GAZİOĞLU, C., ÇEVİK, E and ALTINOK, Y. �An Estimate of Detailed Depth sounding in Izmit Bay before and after 17th august 1999 Earthquake.� T. Journal of Marine Sc. Vol. 7, No.1,2001.pp.3-19.
GÜVEN, K.C., GEZGİN, T., ÜNLÜ, S., OKUŞ, E., UYSAL, A. and DOĞAN, E Cyanide determination in the lack Sea AND Istanbul Strait seawater, fish and mussel. T. Journal of Marine Sc. Vol. 7, No.1,2001.pp.19-30.
SCI Kapsamındaki Dergilerde Yapılan Yayınlar
GONENC IE, MUFTUOGLU O, BAYKAL BB, DOGAN E, YUCE H and GUREL M. �The Black Sea Factor Influencing the Waswater Disposal Strategy for Istanbul. Environment Protection Technologies for Coastal Areas.� Water Science and Technology Vol.32, No.7, s.63, 1995
GÖKAŞAN, E., ALPAR, B., GAZİOĞLU; C:; YÜCEL; Z:Y:; DOĞAN, E AND GÜNEYSU, C. (2001). �Active Tectonics of the Izmit Gulf (NE Marmara Sea) from high resolution seismic and multi beam batymetry data� Marine Geology 175, 273-296.
GAZİOĞLU, C., GÖKAŞAN, E.,ALGAN, O., YÜCEL, Z:Y:, TOK, B. and DOĞAN, E. (2002). �Morphologic features of the Marmara Sea from multi-beam data�.Marıne Geology, 190 (1-2): 397-420
GAZİOĞLU, C., YÜCEL, Z.Y. and DOĞAN, E. (2004) �Morphological Features of Major Submarine Landslides of Marmara Sea Using Multi Beam Data� Journal of Coastal Research., 20(4), ISSN:0749-0208.
BURAK, S., DOĞAN, E. and GAZİOĞLU, C. �Impact of Urbanization and Tourism on Coastal Environment� Ocean and Coastal Management (Accepted).
ALPAR, B., BURAK, S. and DOĞAN, E. �Environmental and Hydrological Management of the Golden Horn Estuary, Istanbul � Journal of Coastal Research- (Accepted).
DOĞAN, E and BURAK, S. �Ship Originated Pollution in the Istanbul Strait (Bosphorus) and Marmara Sea� Journal of Coastal Research, (Accepted)

SUNUMLAR
DOĞAN, ETürkiye� de Orman Kadastrosu sorunu ve Geleceği. YÜ. Kadastro Sempozyumu.
DOĞAN, E Orman Kadastrosu Sorunu ve Çözüm Önerileri. Orman Kadastrosu Kongresi, s.87-117, 1978.
DOĞAN, E Bilgisayar Destekli Jeodezi Uygulamaları, YÜ, Prof. Dr. E. ULUSOY Geodezi Sempozyumu, 1987.
DOĞAN, E Derinlik Ölçmede Yeni Bir Teknik ve Güncel Gelişmeler. Sivil Harita Müh. Eğitim ve Öğretim Sempozyumu, 1989.
DOĞAN, E Yanlış Yerleşmelerin Havzalar Üzerindeki Etkileri. YÜ. Uluslarası Çevre Sorunları Sempozyumu.
DOĞAN, E Küçükçekmece Koyu Zemin Araştırması. Türkiye Kuvaterneri Workshop Bildiri Özetleri., 1993.
DOĞAN, E İstanbul Boğazı Oluşumu Üzerine Yeni Gözlemler, Türkiye Kuvaterneri Workshop Bildiri Özetleri., 1993.
The Black Sea Factor in Formulating Strategy for Wastewater Disposal in İstanbul. Proc. of TNCWQ-IAWQ Internaitonal Specific Conference on Marine Disposal Systmes, Istanbul, Turkey, pp.363-371, November 1994
Black Sea Factor Influencing Wastewater Disposal Strategy For Istanbul. Black Sea Regional ConferenceEnvironment Pratection Technologies for Coastal Areas 13-15 June 1995, Varna-Bulgaria
ERYILMAZ, M., YÜCESOY, F., KIRCA., Z. ve DOĞAN., E. İzmit Körfezi� nin çökel dağılımı ve buna etki eden faktörler. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bülteni. S.10, s.43. 1995.
GAZİOĞLU. C., YÜCEL. Z. Y., DOĞAN. E. ve KURTER. A. " Kilyos Karaburun arasında kıyının kötü kullanımı ve kıyı çizgisinin değişimi" Türkiye' nin Kıyı ve Deniz Alanları I. Ulusal Konferansı Bildiler Kitabı, 24-27 Haziran 1997, KAY Milli Komitesi, ODTÜ, Ankara, 808 Sayfa.
ERYILMAZ M., DOGAN E. ve ALPAR B. Fault tectonics and sediment thickness in the Aegean Sea (Ege Denizi fay tektonigi ve çökel kalinligi), 1998, TUBITAK-UNIVERSITE-MTA, National Marine Geology Programme, Progress in Marine Geological Studies in Turkey, (Ulusal Deniz Arastirmalari Programi, Deniz Jeolojisi, Türkiye Deniz Arastirmalari), Workshop IV, I.U., Deniz Bilimleri ve Isletmeciligi Enstitüsü, 14-15 Mayis 1998, 176-182, Istanbul.
YÜCEL. Z. Y., GAZIOĞLU. C., KAYA, Ş., DOĞAN. E. ve MÜFTÜOĞLU, O. "Tekirdağ- Şarköy Arasında Kıyı Kullanımı ve Turizm Faaliyetleri." Türkiye' nin Kıyı ve Deniz Alanları 2. Ulusal Konferansı Bildiler Kitabı, 22-25 Eylül 1998, KAY Milli Komitesi, ODTÜ, Ankara.
GAZİOĞLU. C., YÜCEL. Z. Y. ve DOĞAN. E. "Kıyı Kullanımda Sayısal Arazi Modellemesinin Önemi." Türkiye' nin Kıyı ve Deniz Alanları 2. Ulusal Konferansı Bildiler Kitabı, 22-25 Eylül 1998, KAY Milli Komitesi, ODTÜ, Ankara.
YÜCEL. Z. Y., GAZİOĞLU. C., DOĞAN. E. ve, KAYA. H. "Küçükçekmece- Büyükçekmece Gölleri Arasındaki Kıyı Kullanımının, Uzaktan Algılama Teknolojileri ile İrdelenmesi." Türkiye' nin Kıyı ve Deniz Alanları 2. Ulusal Konferansı Bildiler Kitabı, 22-25 Eylül 1998, KAY Milli Komitesi, ODTÜ, Ankara
GAZIOĞLU. C., MÜFTÜOĞLU. O ve DOĞAN. E." Use of Thematic Mapper Data to Predict Oceanographic Situation in Saros Bay" International Conference on Satellites Oceanography and Society 17-22 Agustos 1998, Lizbon Portekiz.
ERYILMAZ, M,. YÜCESOY, F., DOĞAN, E, YÜCE, H. ve BAYRAKTAR, T. Ege Denizi� nin Sualtı Morfolojisi ve Anadolu� nun Doğu Ege Denizi� ndeki Doğal Uzantısı. 51. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özetleri Kitabı. TMMOB Jeoloji Müh. Odası. 16-20 Şubat 1998. Ankara, 60-61.
GÜVEN, K.C., ÜNLÜ, S., OKUŞ, E., DOĞAN, E., EROĞLU, V., SARIKAYA, H.Z., ve ÖZTÜRK, İ. The oil and anionic surfactant pollutions in seawater of Turkish Straits in 1995-1997 First International Symposium,on Fisheries and Ecology, 2-4 Sept. 1998, Trabzon.
GÜVEN, K.C., ÜNLÜ, S., OKUŞ, E. ve DOĞAN, E., The oil and anionic surfactant pollutions in seawater of Turkish Straits in 1995-1997 First International Symposium, MEDCOST 15-18 Sept. 1998, İstanbul
GÜVEN, K.C., ÜNLÜ, S., OKUŞ, E. ve DOĞAN, E., Chronic oil Pollution in the Bosphorus, the Sea of Marmara and Dardanelles International Symposium on Marine Pollution, 5-9 Oct. 1998, Monaco
DOĞAN. E., GÖNENÇ. İ. E., GAZIOĞLU. C., YÜCEL. Z. Y., OKUŞ. E. ve YÜCE., H."Examination of the Pollution in the West Black Sea by Remote Sensing Technologies. " International Symposium on Marine Pollution. 5-9 October 1998, Monaco
GÜVEN, K.C., ÜNLÜ, S., OKUŞ, E., DOĞAN, E., EROĞLU, V., SARIKAYA, H.Z., ve ÖZTÜRK, İ., İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve Karadeniz de petrol kirliliği araştırması. (İSKİ) Büyükşehirler de Atık Su Yönetimi ve Deniz Kirlenmesi Kontrolu Sempozyumu.18-20 Kasım 1998 .
ALPAR B., ALTİOK H., DOGAN E., YÜCE H.ve KURTER A. � Istanbul Bogazi ve Karadeniz çikisindaki akinti durumu, (), 1998, Büyüksehirlerde Atiksu Yönetimi ve Deniz Kirlenmesi Kontrolü Sempozyumu, 33-46, 18-20 Kasim 1998, Istanbul.
GÜVEN, K.C., ÜNLÜ, S., OKUŞ, E., DOĞAN, E., EROĞLU, V., SARIKAYA, H.Z ve ÖZTÜRK, İ., İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve Karadeniz de deterjan kirliliği araştırması. (İSKİ) Büyükşehirler de Atık Su Yönetimi ve Deniz Kirlenmesi Kontrolu Sempozyumu.18-20 Kasım 1998.
GAZIOĞLU, C., YÜCEL, Z.Y. ve DOĞAN, E."Uydu Verileriyle İstanbul Boğazı ve Yakın Çevresindeki İçme Suyu Havzalarına Genel Bir Bakış." Büyükşehirlerde Atıksu Yönetimi ve Deniz Kirlenmesi Kontrolü Sempozyumu, 18-20 Kasım 1998, sayfa:253-266
DOĞAN, E., YÜCEL, Z.Y., GAZIOĞLU, C. ve KAYA, H., "Sayısal Arazi Modeli Kullanılarak Üç Boyutlu Su Toplama Havzası Modelinin Elde Edilmesi (Buna Bir Örnek Küçükçekmece Su Toplama Havzası)." 18-20 Kasım 1998, sayfa: 267-278.
GAZİOĞLU, C., YÜCEL, Z.Y. ve DOĞAN, E. �İstanbul� a Su Sağlayan Havzalarda Değişim Analizleri.� ERDAS Kullanıcılar Sempozyumu. 10-11/06/99
YÜCEL, Z. Y., GAZİOĞLU, C. ve DOĞAN, E., �Küçükçekmece Büyükçerkmece Gölleri Arasında Uzaktan Algılma ve CBS Uygulamaları.� Erdas Kullanıcılar Sempozyumu, 10-11/06/99
ALPAR B., DOGAN E., YÜCE H. ve ALTİOK H. �Sea level changes along the Turkish coasts of the Black Sea, the Aegean Sea and the eastern Mediterranean, . Oceanography of the Eastern Mediterranean and Black Sea, Similarities and differences of two interconnected basin, (p. 3-4), 23-26 February 1999, Zappeion International Conference Centre, Athens, Greece.
GAZIOGLU, C., YUCEL, Z.Y., DOGAN, E. ve YUCE, H. �Use of Landsat TM delinate the Water Qualityh and Oceanographic situation of Northern Aegean Sea.� Similarities and differences of two interconnected basin, (p. 171), 23-26 February 1999, Zappeion International Conference Centre, Athens, Greece.
GÖKAŞAN, E., GAZIOĞLU, C., YÜCEL, Z.Y., DOĞAN, E. ve TOK, B.�Depreme Üç Boyutlu Bakış� Bilim ve Teknik (Cumhuriyet Gazetesi). Sayfa no: 12-13 (16/12/200)� Three Dimension Visualization on Earthquake� Science and Techniques, pp12-13 (16/12/2000).
GAZİOĞLU, C., YÜCEL, Z.Y., GÖKAŞAN, E., ALGAN, O., TOK, B AND DOĞAN, E. (2001): �Çok Işınlı İskandil verileri ile Marmara Denizi� nin Makro Morfolojik Özellikleri�. Türkiye� nin Kıyı ve Deniz. Alanları III. Ulusal Konferansı Bildiriler Kitabı 26-29 Haziran 2001, İstanbul. S.737-750
BURAK, S., DOĞAN, E., YÜCEL, Z.Y. ve GAZİOĞLU, C. �Havza Yönetiminde Temel İlkeler ve İstanbul Örneği� Türkiye�nin Kıyı ve Deniz Alanları IV. Ulusal Konferansı 5-8 Kasım 2002, İzmir S.335-342
AKKAYA, M.A., DOĞAN, E., BURAK, S. ve GAZİOĞLU C. �Kıyı Planlamasında �Müktesep Hak� Kavramı� Türkiye�nin Kıyı ve Deniz Alanları IV. Ulusal Konferansı 5-8 Kasım 2002, İzmir S.343-348
AKKAYA, M.A. ve DOĞAN, E. �Kıyı Kullanımının �Sorumluluk Hukuku� Açısından İncelenmesi� Türkiye�nin Kıyı ve Deniz Alanları IV. Ulusal Konferansı 5-8 Kasım 2002, İzmir S.349-355
DOĞAN, E., AKKAYA, M.A. ve BURAK, S. �İdare Hukuku Açısından �Kıyı Kenar Çizgisi�nin Belirlenmesi� Türkiye�nin Kıyı ve Deniz Alanları IV. Ulusal Konferansı 5-8 Kasım 2002, İzmir S.357-362
AKKAYA, M.A., DOĞAN, E., ve BURAK, S. �Kıyı Belediyeleri Arasındaki Sınır Uyışmazlıkları ve Çözüm Önerileri� Türkiye�nin Kıyı ve Deniz Alanları IV. Ulusal Konferansı 5-8 Kasım 2002, İzmir S.363-367
GÜNGÖR, S., DOĞAN, E., ve AKKAYA, M.A. �Türk Boğazları ve Geçiş� Türkiye�nin Kıyı ve Deniz Alanları IV. Ulusal Konferansı 5-8 Kasım 2002, İzmir S.781-785
YÜCEL, Z.Y., GAZİOĞLU, C., DOĞAN, E. ve KAYA, H. �Uzaktan Algılama ve CBS/B ile Ömerli Barajı ve Yakın Çevresinin İzlenmesi� Türkiye�nin Kıyı ve Deniz Alanları IV. Ulusal Konferansı 5-8 Kasım 2002, İzmir S.1061-1070
BURAK, S., DOGAN, E. and GAZIOGLU, C. �Impact of Urbanisation and Tourism on Coastal Environment� Proceedings of the Sixth International Conference on the Mediterranean Coastal Environment, MEDCOAST 03, E.Özhan (Editor), 7-11 October 2003, Ravenna, Italy p.519-530
ALPAR, B., BURAK, S. and DOGAN, E. �Hydrological Management of the Golden Horn Estuary, Turkey� Proceedings of the Sixth International Conference on the Mediterranean Coastal Environment, MEDCOAST 03, E.Özhan (Editor), 7-11 October 2003, Ravenna, Italy p.1211-1222
DOĞAN, E., AKKAYA, M.A. ve BURAK, S. �Kıyı Bölgelerindeki Orman Arazilerinin Satışının EKAY Açısından Analizi� Türkiye�nin Kıyı ve Deniz Alanları V. Ulusal Konferansı, Türkiye Kıyıları 04 Konferansı Bildiriler Kitabı 4-7 Mayıs 2004, Adana S.295-301
ALPAR, B. ve DOĞAN, E. �Kıyı Gerisi Yerleşim Planlarında Ayrıntılı Deniz Jeofiziği Araştırmalarının Önemi� Türkiye�nin Kıyı ve Deniz Alanları V. Ulusal Konferansı, Türkiye Kıyıları 04 Konferansı Bildiriler Kitabı 4-7 Mayıs 2004, Adana S.955-964SEÇİLMİŞ PROJELER:
 • Hopa Giresun Arası Kıyı Bölgelerinde Trowl Sahalarının Haritalanması Tarım Bakanlığı Araştırma Projesi 1988
 • .Marmara Denizi� nde Kirlenmenin Uydu verileri Belirlenmesi İSKİ Araştırma Projesi 1992
 • .Atatürk Barajı Etki alanında Kalan Hasankeyf Bölgesinin Yerel Yönetimler ile Restorasyonu. 1993
 • İstanbul Batı Yakası su Toplama Havzalarında Açık Maden İşletmelerinin Su bilançosu Üzerine Etkisi. İSKİ Araştırma Projesi 1993
 • Bodrum Kuyucak Koyu Kumlandırma Projesi, ÇED Çalışması 1993
 • Küçükçekmece Derin Deniz Deşarjı, Deniz Araştırmaları. İSKİ Araştırma Projeleri 1993.
 • Riva Deşarj Bölgesinin Deniz Sütunu ve Tabanı Araştırmaları. İSKİ Araştırma Projesi.
 • Büyükçekmece Deşarj Bölgesinin Deniz Sütunu ve Tabanı Araştırmaları. İSKİ Araştırma Projesi
 • METAP (Mediterranean Training Assistant Project.). Dünya Bankası.
 • Riva T90 ve Dispersiyon Özelliklerinin Araştırması. İSKİ Araştırma Projesi
 • Büyükçekmece T90 ve Dispersiyon Özelliklerinin Araştırması. İSKİ Araştırma Projesi.
 • İSKİ Su Kalitesi İzleme Araştırması..İSKİ Araştırma Projesi

YAPILAN STRATEJİK ARAŞTIRMALAR
 • İçme Suyu Kaynağı olarak Sapanca Gölü� nün Korunması Projesi.
 • İçme Suyu Kaynağı olarak Elmalı, Ömerli, Darlık Barajlarının Korunması ve Geliştirilmesi Projesi..
 • İçme Suyu Kaynağı olarak Terkos, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Sazlıdere ve Istıranca Dereleri Barajlarının Korunması ve Geliştirilmesi Projesi..
 • Tuna Nehri Bağlantılı Karadeniz Marmara ve TBS Etkileşimi ve Kirlenmesinin Araştırılması.
 • Nassia Tanker Kazasının Sebeb olduğu Deniz Kirlenmesinin Araştırılması. SKULD, M-Scan Ltd. British Field Studies Council Research Center.
 • TPAO Tanker Kazasının Neden Olduğu Deniz Kirlenmesinin Araştırması. SKULD, M-Scan Ltd. British Field Studies Council Research Center.
 • Volganeft Tanker Kazasının Neden Olduğu Deniz Kirlenmesinin Araştırması SKULD, M-Scan Ltd. British Field Studies Council Research Center.
 • 17 Ağustos 1999 Körfez Depreminden Sonra İzmit Körfezi Kirlilik Araştırması. TC. Çevre Bakanlığı Araştırma Projesi. (Devam Ediyor.)
 • 17 Ağustos 1999 Körfez Depreminde AKSA Fabrikasında oluşan kirliliğin deniz-araştırmaları.
  Tuna Kıyısındaki Altın Madeninde Meydana Gelen Kaza Sonrası Karadeniz� e dökülen Siyanür Araştırması. TC Çevre Bakanlığı Projesi.
 
Son düzenleme moderatör tarafından:

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
8B
Yanıtlar
2
Görüntülenme
12B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
7B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Üst