Pontus Rum Devleti

Ömer
Yönetici
Pontus Rum Devleti Hakkında Tarihi Bilgi
Pers kökenli I. Mithriades (MÖ 302-266) tarafından kurulan devlet . Başkenti Amasya'dır. I. Mithriades'in oğlu Ariobarzanes, Galatlar ile savaşmak zorunda kaldı. Sonra başa II. Mithriades (MÖ 250-200) geçti ve Anadolu'da birlik sağlamaya çalışan Antiokhos Hieraks'ın kız kardeşi ile evlendi. Frigya bölgesi II. Mithriades'e çeyiz olarak verildi. III. Mithriades ise, çevresindeki sürtüşmelere tarafsız kalarak ülkesinin bütünlüğünü korumayı başardı.

Trabzon MÖ 280 tarihinde, I. Mithriades 'in Pontus Devleti'ne bağlandı.

Trabzon, Pontus Devleti'nin gemi, kereste ve maden ihtiyacını karşılıyordu.

Pontus Devleti, MÖ 100'lerde gücünü arttırdı ve sınırlarını genişletti. I. Farnakes döneminde Sinop'u ele geçirdi ve devlet merkezini buraya taşıdı. (MÖ183) kıyıdaki Grek kolonileri de Pontus Devleti'ne bağlandı. Trabzon civarındaki Mosklar ve Tibarenler hakimiyet altına alındı. Daha sonra Büyük lakabıyla bilinen V. Mithriades döneminde (MÖ150-120) Galatya, Paflagonya ve Kapadokya bölgesine üstünlük sağlandı. VI. Mithriades zamanında (MÖ 113-63) devlet en geniş sınırlara ulaşmış, Kırım'a dek uzanmıştı. Bu devlet, rahipler ve beyler sınıfı ile Persler'e has bir devlet yapısına sahipti.

Pontus Devleti'nin Ege adalarına, hatta Yunanistan'a kadar yayılma politikası, onu Roma İmparatorluğu ile karşı karşıya getirdi. Roma İmparatoru Pompeus, Pontus ordusunu bozguna uğrattı (MÖ66) ve Pontus toprakları parçalandı. Bir bölümü Bitinya'ya, bir bölümü Galatya'ya bağlanan topraklar daha sonra İmparator Antonius döneminde Polemonlara verildi. Trabzon ve civarı da Delotarios'un hissesine düştü. Daha sonra Pontus prenslerinden I. Polemon'un hakimiyetine geçti. I. Polemon'un ölümünden sonra Trabzon da dahil olmak üzere, bütün Pontus tekrar Roma'nın eline geçti ve İmparator Neron tarafından tekrar Galatya'ya verildi. Böylece Pontus Krallığı sona ermiş oldu (MS63).
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
5B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Üst