* Peygmberimizin Hastalanmasi Ve Zehirlenmesi *

BERKİTO Üye
Peygamberimiz vefatından önce şiddetli bir sıtma hastalığına tutulmuştur. Hastalığın şiddeti, ateşin yüksekliği sebebiyle Peygamber Efendimiz yatağında bile rahat edemiyordu. Bir o tarafa, bir bu tarafa dönüyordu.Başucunda bulunanlar, bu durum sebebiyle,
- Yâ Resûlallah! Eğer bizden birisi bu derece ıztırap çektiğini izhar etseydi, muhakkak bizi tekdir ederdin dediler.Resûl-i Ekrem cevabıyla durumunu şöylece izah etti
- Benim hastalığım bildiğiniz gibi değil, oldukça zordur.Allah Taâlâ, salih ve mümin kullarını belânın, hastalığın ve musibetin en şiddetlilerine mübtelâ eder.Fakat o belâ, o musîbet ve o hastalık vasıtasıyla o mümin salih kulunun derecesini yükseltir, günahlarını yok eder.
Ve Hz. Âişe Vâlidemiz şöyle der
* Hakikaten Resûlullahın hastalığından daha zor, daha şiddetli bir hastalık görmedik *
İbni Mesud Anlatıyor
Abdullah ibni Mesud ise Peygamberimizin hastalığının şiddetini şöyle dile getirir
* Nebînin.hastalığında vücudu hummanın hararetinden şiddetli sarsıldığı sırada huzuruna varmıştım
- Yâ Resûlallah! Humma hararetinden çok ıztırap çekiyorsunuz!Yâ Resûlallah! Bu hummanın iki kat ıztırabı var, elbette sizin için iki kat ecri ve mükâfatı vardır, dedim.
Resûlullah, Evet diyerek beni tasdik etti. Sonra da şöyle buyurdu
- Hastalığa tutulan hiç bir Müslüman yoktur ki Allah Taâlâ onun hata ve günahlarını, ağacın yapraklarını döktüğü gibi dökmesin *


* Yahudilerin, Peygamberimizi Zehirlemeye Kalkışmaları

Peygamber Efendimizin Bütün iyi niyet ve güzel muamelesinerağmen,Yahudilerin İslâma karşı gönüllerinde besledikleri kin ve düşmanlık ateşi bir türlü sönmüyordu.Her iyi muameleye karşı, kötü bir hareketle, hâince bir tertiple cevap vermeyi âdeta kendilerine huy edinmişlerdi.Hayber fethedilmiş, Peygamberimiz Ashabıyla birlikte istirahata çekilmişti. Savaşla, Resûli Ekremi mağlup edemeyen Yahudiler, bu sefer hâince bir tertibin içine girdiler. Onu zehirlemeye karar verdiler.Bu vazifeyi, meşhur Yahudi Sellam bin Mişkemin karısı Zeynep üzerine aldı.Plân gereği Zeynep, bir dişi keçi kızarttı ve her tarafını tesirli bir zehirle zehirledi.Ayrıca Peygamber Efendimizin, davarın kol ve kürek etini daha çok sevdiğinide sorup öğrendiği için, keçinin oralarına daha da çok zehir serpti.Dessas Yahudi kadını kızartılmış, kebap edilmiş zehirli keçiyi alıp getirdi ve Ey EbûlKasım! Bunu sana hediye ediyorum diyerek Peygamber Efendimizin önüne koydu.Kadın uzaklaşırken, Peygamber Efendimiz ve orada hazır bulunan Sahabîler de ortaya konulan etten yemeye hazırlandılar. Resûli Ekrem, etin sevdiği kürek kısmından bir lokma aldı fakat yutmadan Sahabîlere, Ellerinizi çekiniz! Şu kürek, etin zehirlenmiş olduğunu bana haber veriyor buyurdu.Herkes elini çekti. Sadece Bişr bin Bera Hazretleri ağzına aldığı lokmayı yutmuştu.Et öylesine zehirli idi ki Hz.Bişr, oturduğu yerde birden morardı ve ânında şehid oldu.Peygamberleri öldürmekle iştihar bulan, zehirleme marifetini her milletten çok daha iyi beceren Yahudilerin bu teşebbüsü de sonuçsuz kalınca, Peygamber Efendimiz, bu tertibe âlet olan Zeynebi huzuruna çağırdı.Zeynep suçunu itiraf etti. Peygamber Efendimizin,
- Bunu neden yaptın? sorusuna şu cevabı verdi
- Eğer gerçekten bir peygambersen, sana haber verilecek dolayısıyla zarar görmeyecektin.Eğer peygamber değil de bir hükümdarsan, kendimizi ve insanları senden kurtarmak için yaptım!Bazı rivâyetlerde, hiç kimseden şahsî intikam alma duygusu taşımayan Peygamberimiz, kadını öldürmeyip af etmiştir.Bazı rivâyetlerde ise onu öldürttüğünden bahsedilir.Tahkik ehli demiş ki Hz. Resûlullah öldürtmemiş, fakat şehid olan Bişrin varislerine vermiş, onlar kısas olarak öldürmüşlerdir.

Kaynak :
* İslam Tarihi
* Peygamberimizin Hayatı
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
5B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
1B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
5B
Üst