Peygamber Efendimizin Şakaları

mahir Harbi Aktif Üye
Hz. Muhammed'in (S.A.V) yaptığı Şakalar, Peygamber Efendimizin Şakaları

Bir keresinde Abbas bin Mirdâs isimli şâir kendisine verilen ganimet malını az bularak Resûlullah -sallallâhu aleyhi ve sellem-'e hitâben sitemkâr bir şiir söylemişti. Efendimiz bu haberi duyunca onu çağırdı ve:

“– Senin dilini keseceğim” Sana onun dilini kesmeni emrettiğimde kendisine bir elbise ver!” diye tenbih etmişti. Sonra da:

“– Ey Bilâl haydi götür şunu, kes dilini!” buyurdu. Bilâl Abbâs'ın elini tutup götürürken Abbâs:

– Ya Resûlallâh! Dilimi mi kesecek, ey Muhâcirler dilimi mi kesecek, ey Ensâr dilimi mi kesecek, diye çığlık atmaya başladı. Bilâl ise Abbas'ı çekip götürmeye devam ediyordu. Abbas feryadı çoğaltınca Bilâl:

– Sus! Bir elbise vererek Resûlullah seni susturmamı emretti, dedi. Neticede Bilâl-i Habeşî, sakinleşen Abbâs'a fazladan bir elbise daha verdi. (İbn-i Sa'd, IV, 273)

Safça bir adam bir gün Resûlullâh'tan binmek için bir hayvan istemişti. Efendimiz -sallallâhu aleyhi ve sellem-:

“– Peki, seni bir dişi deve yavrusuna bindirelim. ” buyurdu. Adam ise hayretle:

– Yâ Resûlallâh! Ben dişi deve yavrusunu ne yapayım, o beni nasıl taşır, diyerek şaşkınlığını ifâde edince Lâtifler Lâtifi Efendimiz:

“– Devenin küçüğü de büyüğü de muhakkak bir dişi deveden doğmamış mıdır?”
diye latîfede bulundu. (Tirmizî, Birr, 57)

Bir defâsında da ihtiyar kadının birisi Peygamberimiz'e gelerek:

– Yâ Resûlallâh! Cennete girmem için Allâh'a dua et! der. Efendimiz ise:

“– Cennete yaşlı kadınlar giremez! ” diye mukâbelede bulunur.

Verilen cevabın nüktesini anlayamayan kadıncağız üzülür ve ağlamaya başlar. Bunun üzerine Âlemlere Rahmet Efendimiz durumu ona şöyle açıklar:

“– Yaşlı kadınlar cennete o hâlleriyle değil, genç ve güzel olarak girerler. Zîra Allâh Teâlâ Kur'an-ı Kerîm'de:

«Biz (cennete giren kadınları) defterleri sağdan verilenler için yeniden yaratmışızdır; onları eşlerine düşkün ve yaşıt bâkireler kılmışızdır.» (el-Vâkıa 56/35-38) buyuruyor.” (Heysemî, X, 419; Tirmizî, Şemâil , s. 91-92)
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
2
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
20B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Üst