Performans Ödevi Konuları

  • Konuyu başlatan deep
  • Başlangıç tarihi
  • Görüntülenme 3.874
deep Harbi Aktif Üye
Performans Ödevi Konuları, Performans Ödevi Konuları Örnekleri

İşte müfredata göre performans ödevi konuları

8.SINIF MATEMATİK DERSİ
PERFORMANS ÖDEVİ

1) Reel sayılar,üslü sayılar,kareköklü sayılar,özdeşlik ve denklemler konularınyla ilgili hrebirinden ayrı ayrı olmak üzere 10’ar tane soru hazırlanması ve bu soruların çözümlerinin yapılması


6.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Performans Ödevleri
A. Ünite Sosyal Bilgiler Öğreniyorum

1-Karşılaştığı herhangi bir sorunu irdeliyerek, sahip olduğu haklarla çözüm yolları üretmek.
2- “ Atlantisten Gelen Çocuk “ (Dergi ve gazete) resimlerinden bir kolaj hazırlanarak bir kültürün özelliklerini tanımaya yönelik bazı sorulara cevap verilir.
3-Bir köy yaşamının incelenmesi. (Kültürel, Sosyal ve ekonomik açıdan)
4-“Çöl ve kutup arasında” farklı iklim türleri ile ilgili yaratıcı drama çalışmaları.
5-“Ne Yiyor, Ne Giyiyorlar” dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan insanların günlük hayatlarını yansıtan fotoğrafların incelenmesi.
6. Çocuk hakları.
7. Tüketici hakları


B. Ünite: Yeryüzünde Yaşam
1-Hava durumunu bir aylık izleyerek grafik halinde çizilmesi.Günlük sıcaklık farklılıklarının değerlendirilerek bu faklılığın neden ve sonuçlarının belirlenmesi.
2-Türkiye’nin coğrafi konumu ……….da olsaydı, Türkiye’nin doğal, beşeri, ekonomik nüfus, yerleşme, kültürel özellikleri ve siyasi açıdan durumu ne olurdu?
3-Evinizin krokisini, mahallenizin planını ve Eskişehir’in haritasını çiziniz.
4-Boyutları aynı olan 2 kağıt üzerinde Eskişehir’in ve Türkiye’nin haritalarını çizerek ölçek ve harita özelliklerinin açıklanması
5-Tarih öncesinden günümüze Eskişehir’de yerleşim biçimleri ve bunun nedenleri
6-Anadolu uygarlıklarının ekonomik özelliklerini karşılaştırınız.
7-Kendi aile tarihimizin incelenmesi.Kültür farklılıklarının tespit edilerek kaydedilmesi.
8-Frig vadisine gezi.
9- Gruplandırılmış ülkelerden istediğiniz bir ülkeyi seçerek bu ülke insanlarının yeme, içme, giyinme yerleşim özelliklerini inceleyerek o ülkenin iklim özelliklerini tanıtan bir rapor hazırlayın.
I. Grup: Brezilya, Kongo, Endonezya, Malezya
II. Grup:Kanada, Norveç, İsveç, Fillandiya.
III. Grup: İspanya, Türkiye, İngiltere.
10- M.Ö.3000 ve M.S. 2000 yıllarını kapsayan bir tarih şeridi hazırlayın.

C. Ünite: Ülkemzin Kaynakları

1-Eskişehir çevresindeki madenlerin örneklerini bularak kullanım alanlarını araştırınız.
2-Tohumdan fidana yolculuk.
3-Doğal kaynakların(toprak, su, altın, gümüş, kömür,petrol, doğalgaz, bor.) tarihsel süreç içinde siyasi ve ekonomik açıdan etkileri.
4-Türkiye’nin kurumakta olan göllerinin tespit edilerek bu göllerin doğal çevreye etkileri araştırılarak çözüm yollarının belirlenmesi.
5-Teknolojik gelişmeler doğal kaynakları nasıl etkilemiştir.
6-Kapari bitkisinin gelecekteki önemi.
7-“Şeker pancarı Şeker oluyor” tarladan mutfağa.
8-Geçmişten günümüze ve günümüzden geleceğe meslekler ve mesleklerin zamana göre nasıl değiştiğinin analizi.
9-İlgi duyduğunuz meslekleri belirleyip ve bu mesleklerden bir tanesini seçerek bu mesleği yapan bir kişi ile röportaj yaparak bu mesleğin, eğitim beceri ve kişilik özeliiklerini belirten bir rapor hazırlanması ve sınıfa sunulması.


D. Ünite: Ülkemiz ve Dünya

1-MEB aracılığı ile Türk Cumhuriyetlerinden mektup arkadaşlığı ve bunların sunumu.
2-Türkiye’nin ithal ve ihraç ürünleri tespit edilerek hangi ülkeler arasında gerçekleştirildiğinin araştırılarak ithalat ve ihracatın ülke ekonomisine katkıları
3-İyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi için neler yapılmalı.(bireysel ve devletler açısından incelenmesi)
4-Bakü- Tiflis ve Ceyhan boru hattının geçtiği güzergahın incelenmesi(doğal beşeri ve ekonomik)

E. Ünite: İpek Yolu’nda Türkler

1-Tarihsel süreç içerisinde ipek yolun hakim olan devletlerin tespiti (Yüzyıllara göre harita düzenlenmesi)
2- ipek yolu’nun, geçtiği ülkelere etkileri
3- ipek yolu güzergahını kullanan bir kervan sahibisiniz. Bir yolculuğunuzu ihtiyaçlar, konaklama, satılan ürün, güvenlik tedbirleri,yolculuk boyunca hissedilen duygular, devletin ihtiyaçları açısından incelenmesi
4-ülkeler önemli ticaret yollarına hakim olabilmek için neler yaptılar?
5-Bozkır yaşamının devletlere siyasi toplumsal ve ekonomik olarak etkileri
6-Orta Asya’dan göçler hakkında drama
7-Orhun ve Yenisey yazıtlarından yararlanarak Orta Asya Türk uygarlığı ile ilgili veriler çıkarma.
8- Uygurların yerleşik yaşama geçmesinin nedenleri ve yerleşik yaşamın siyasal, toplumsal ve ekonomik değişiklikler.
9- Türklerin İslamiyeti kabul etmesindeki faktörler.
10- Kaşgarlı Mahmut ile Karahanlı’ya yolculuk.
11- Siyasetnamenin incelenerek, siyasetname tarzında eser yazdırılmasının nedenleri nedenleri.
12- Nizamülmülk’ün hayatnın ve esrlerinin incelenmesi.
13- Yaşadığımız çevrede kültürel kutlamaların tarihçesi.
14- Türklerin İslamiyeti kabulünden sonra bilimsel gelişmelere bakışları ve katkıları.
15- Eski Tür geleneklerine kompoze edildiği bir drama çalışması.(Evlenme, doğum, ölüm)

F.Bölüm Demokrasinin Serüveni
1-Yönetim şekillerinin tiyatrolaştırılması (Atina’da demokrasisi ile Türkiye demokrasisi arasındaki farkı anlatan bir oyun hazırlanması)
2-Seçimin günlük yaşamda, devlet yönetimindeki önemi.
3-Töre cinayetleri aile içi şiddet ve kadına yönelik adeletsizlikleri basın ve yayın araçlarından takip ederek değerlendirilmesi.
4-Cumhuriyet döneminde Türk kadınının sahip olduğu hak ve özgürlükleri araştırarak, Türk kadının konumunu gösteren bir afiş hazırlanması.
VII. Elektronik Yüzyıl
1-Günümüzdeki başlıca sagın hastalıkların bulaşma ve korunma yollarının değerlendirilmesi.
2-Demiryollarının ekonomik , sosyal kültürel açıdan değerlendirilmesi.
3-Teknolojik bir buluşu (bilgisayar, telefon, televizyon) ele alarak bu buluşun sosyal bilimlerin gelişmesine nasıl katkı sağlayacağını araştırınız.
8.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ
PERFORMANS ÖDEVLERİ LİSTESİ

Maddelerin hal değiştirmesi sırasında hangi özelliklerinin değiştiğini araştırınız.
Kimyasal bağları gösteren bir kavram haritası hazırlayınız.
Emniyet kemeri ile kovalent bağ arasındaki benzerliği anlatan bir kompozisyon yazınız.
Kürdan ve oyun hamuru kullanarak basit bir su molekülü modeli yapınız.
Elementlerden iyonik bağlı bileşiklerin nasıl oluştuğunu gösteren bir şema hazırlayınız.
Çevremizde gerçekleşen kimyasal tepkimelere örnekler veriniz.
Fiziksel ve kimyasal değişikliklerle ilgili 20 test sorusu hazırlayınız.
Fiziksel ve kimyasal değişimleri gösteren bir deney düzeneği hazırlayınız.
Kütlenin korunumu kanununu araştırınız.
Kimyasal tepkime çeşitleri nelerdir araştırınız.
Kimyasal tepkimelerin denkleştirilmesi ile ilgili 10 tane problem çözme.
Tepkimelerde ısı alış verişini gösteren bir deney tasarlama.
Asitler,bazlar ve tuzların günlük hayatta kullanım alanlarına örnekler verme.
Asitler , bazlar ve tuzların özelliklerini bir tablo halinde gösteriniz.
İndikatör nedir?Kırmızı lahanadan nasıl bir indikatör yaparız.
pH metrenin özelliklerini anlatan bir poster hazırlayınız.
Asitler, bazlar ve tuzlarla ilgili 20 tane test sorusu hazırlayınız.
Çevrenizde bulunan enerji kaynaklarını araştırınız.
Oksijen ve karbondioksit gazları tüketilmelerine rağmen günümüze kadar bitmeyiş nedenini araştırınız.
Bir gün içerisinde yediğiniz besinleri gruplandırarak kalori miktarlarını yazınız.
ATP nedir nasıl elde edilir araştırınız.
Canlıların solunum organlarını gösteren bir poster hazırlayınız.


5. Sınıf Performans Ödevleri
DERS: Türkçe
TEMA: Birey ve Toplum
KONU: Toplumsal dayanışmanın bizler ve ülkemiz için önemini araştırarak bir rapor hazırlamanız istenmektedir. Bu araştırmada

Toplumsal dayanışmanın ne olduğunu
Birlik ve beraberliğin ülkemiz için önemini

Toplumsal dayanışmanın toplumsal barışa katkısının sonuçlarını araştırarak arkadaşlarımızla paylaşalım

DERS: Türkçe
TEMA: Atatürk
KONU: Sizden Atatürk’ün eğitime verdiği önemi araştırmanız isteniyor.

DERS: Türkçe
TEMA: Sağlık ve Çevre
KONU: Sağlıklı bir çevremiz olması için okulumuzda ne gibi çalışmalar yapabiliriz? Çevre bilincinin gelişmesi için kimlerden e nerelerden yardım alabileceğimiz konusu ile ilgili bir araştırma yapalım.

DERS: Matematik
ÜNİTE: Simetri
KONU: Bir halı fabrikasının desen tasarım bölümünde çalışıyorsunuz. Simetrik desenli bir halı tasarlamanız gerekiyor.

DERS: Matematik
ÜNİTE: Kesirler
KONU: Sınıfımıza perde dikilecektir. Sizden sınıfımızdaki öğrenci mevcuduna göre her bir öğrenciden ne kadar para toplayacağınızı bulmanız isteniyor.

DERS: Fen ve Teknoloji
ÜNİTE: Canlılar Dünyasını Gezelim, Tanıyalım
KONU: Suyun canlılar için önemini araştırmanız isteniyor.

DERS: Fen ve Teknoloji
ÜNİTE: Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim
KONU: Sizden bir gün içinde yediğiniz besin maddelerini kaydetmeniz isteniyor.

DERS: Fen ve Teknoloji
ÜNİTE: Kuvvet ve Hareket
KONU: Sürtünmenin günlük yaşamımızdaki yararlarını ve zararlarını araştıralım. Sürtünmenin önemi ile ilgili bilgi edinelim.


DERS: Fen ve Teknoloji
ÜNİTE: Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım
KONU: İnsanların çevreye olan olumsuz etkilerini araştıralım. Çevrenin kirlenmesini önlemek amacıyla bize düşen görevleri arkadaşlarımızla paylaşarak ödevimizi raporlaştıralım

DERS: Sosyal Bilgiler
ÜNİTE: Bölgemizi Tanıyalım
KONU: Sizden yaşadığınız yerdeki iklimin günlük yaşama etkilerini ( giyinme, konut tipine, gelenek ve göreneklerine, ulaşıma, yiyecek hazırlama ve saklama şekillerine) araştırmanız isteniyor. Bunun için;
a) Bölgenizin iklim özelliklerini araştırmanız
b) Yaşadığınız yerdeki iklimin günlük yaşama etkilerini araştırmanız
c) Son yıllarda iklimde bir değişiklik olup olmadığını araştırmanız
d) Konu ile ilgili fotoğraflar çekmeniz, fotoğraf çekme imkanınız yoksa gözlemlerinizin resmini yapmanız
e) Yazım kuralları ve noktalama işaretlerine dikkat etmeniz bekleniyor.

Ders: Türkçe
PERFORMANS ÖDEVİ KONUSU : Hoşgörülü Birey.
PERFORMANS ÖDEVİ AÇIKLAMASI : Sizden hoşgörülü bireyin özelliklerini belirten bir yazı hazırlamanız istenmektedir.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
57B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
72B
LAL
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
21B
Üst