Paskal Yasası Nedir

Ömer
Yönetici
Paskal Yasası Nedir, Paskal Yasası Ne Demek

Paskal Yasası'na göre, bir kap içinde bulunan sıvıya ya da gaza dışarıdan basınç uygulandığı zaman sıvının içindeki her noktada basınç miktarı dışarıdan uygulanan basınç kadar artar. Atmosfer basıncına uygulandığı zaman ise atmosferin yere uyguladığı basınç yere sadece dik değil, atmosfer tarafından kuşatılan nesnelere de her yönden etki eder. Bu yasa ile su cendereleri ve bileşik kap yapılmıştır.

Hidroliğe ilişkin prensibi basınç dağılımı üzerinedir. Bir hidrolik sistemdeki pistona uygulanan basınç, Paskal Yasası'na göre sistemdeki başka bir pistondaki basıncın aynı miktarda artmasına neden olur. İkinci pistonun alanı, birinci pistonun 10 katıysa üzerindeki basınç aynı olmasına rağmen bu pistonu etkileyen kuvvet, birinci pistondaki kuvvetin 10 katıdır. Hidrolik preste, Paskal Yasası'ndan yararlanılır. En yaygın kullanım alanı hidrolik frendir.

Bir kap içindeki suya, kapalı bir hacimdeyken üzerindeki basınç artırılırsa hacmi çok az değişir ve bu tarzdaki akışkanları sıkıştırılamaz denir. Paskal Yasası'na göre, durağan (statik) durumdaki sıkıştırılamaz bir akışkanın eş yükseklikteki noktalarında basınç aynıdır. Farklı yüksekliklerdeki iki noktası arasındaysa yükseklik farkına eşit akışkan sütunun ağırlığı kadar fark vardır. Yani bir kabın içindeki durağan suyun aynı derinlikteki noktalarındaki basınç aynı, aralarında Dh yükseklik farkı bulunan iki noktası arasındaki basınç farkı ise Dp=rgDh kadardır. Burada p, suyun kütlesel yoğunluğudur. Bir diş macunu tüpünü sıktığımız zaman macun tüpün ucundan bu yasa doğrultusunda çıkar. Başka bir örnek ise, içi su dolu kalın bir varilin üstüne ince-uzun bir boru saplanırsa, borunun içine az miktarda su konursa, varil patlayabilir. Buradaki durum şudur: Az miktar su, yeterince ince bir boruda gerektiği kadar yükselirse, borunun fıçıya girişindeki basınç artışı rgDh fıçının iç yüzeyinin her tarafına aktarılır.

Bu yazı harbiforum.net için özel olarak yazılmıştır.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
5B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
5B
Üst