Para ve Altının Zekatı Nasıl Hesaplanır

cicozz Çocukluk cicozlarda saklı
Paranın Zekatı Nasıl Hesaplanır
Altının Zekatı Nasıl Hesaplanır


Paranın zekatı: Peygamber Efendimiz Hazretleri (s.a.v) zamanında günümüzde olduğu gibi para yoktu. Dinar isimli altın para ile, dirhem isimli gümüş para vardı. Zekat da bu sebeple altın ve gümüş para üzerinden hesaplanıyordu. Bunun için, günümüzde paralarda nisap miktari, altın esas alınarak tespit edilir. Bu da 85 gram altındır. Bir miktar parası, bir miktar da altını olan kimse, şayet her ikisinin toplamı 85 gram altına eşit gelirse, zekat vermekle mükellefdir.

Şafilere göre böyle bir ilave yapılamaz.Bir kimse zekatla mükellef olabilmesi için nisap miktarı altına veya paraya sahip olması gerekir. Şafiilerde nisap miktarı 72 gram altındır. Paranın zekatı 1/40 ( % 2.5 )'dir.

Altının Zekatı: Peygamber Efendimiz Hazretleri (s.a.v) bir hadislerinde, "Altın üzerinden yirmi miskalden azında zekat yoktur, gümüş üzerinden iki yüz dirhemden azında zekat yoktur" buyurarak, altın ve gümüşün nisap mıktarını belirlemiştir. Bu da günümüz ölçülerine göre altında 85 gram, gümüşte 595 gram eder.(*)

85 gram altının zekatı 2 gram altındır. Bu ise 1/40 demektir. 85 gramdan sonrası, yaklaşık 20 gram olmadıkça zekata tabi değildir. 85+20 olursa, o yirmi gram da ayrıca zekata tabidir. Ancak 20 gramdan az olan altın zekata tabi olan başka bir şeyle mesela para ile birlikte hesaplandığında nisap miktarına ulaşıyorsa yine zekati verilir. 85 grama ilaveten mevcut olan 20 gram altının zekata tabi olmaması, İmam-i Azam 'a göredir. Talebesi olan İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre bu fazlalığın da kırkta biri zekat olarak verilir.

İmam Şafii ve diğer mezhep imamları da fazlalık için 1/40 zekat verileceği görüşündedirler. Gümüşte de ölçü 1/40'dir.Buna göre 595 gram gümüşün zekatı, 15 gram gümüştür.

Altından veya gümüşten yapılmış sanat eserleri eğer nisap miktarına ulaşırsa zekatı verilir. Böyle bir antika eserin zekatı eğer kendisinden verilecekse tartılır, kırkta biri zekat olarak verilir. Fakat başka bir şeyden verilirse, değeri nazara alınır. Kendi cinsinden ödendiği takdirde de İmam-i Azam ve Ebu Yusuf'a göre değeri esas alınır.

Hanefi mezhebine göre altın, gümüş ve ticari mallarının nisap miktarında bunların bir cinsten bulunması şartı aranmaz. Mesela bir kimsenin bir miktar altını, biraz gümüşü, biraz da ticaret eşyası bulunsa, bunların toplamı nisap miktarına ulaşsa, böyle birinin zekat vermesi farzdır. Şafii'ye göre altın ile gümüş farklı cinsten oldukları için, nisapta beraber hesaplanmazlar.

(*) Altın için 72, 91, 96 ve 100 gramı; gümüş için de 642 ve 700 gramı esas alanlar da vardır.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
6B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
22B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Üst