Pamukkale ismi nereden gelmektedir?

Ülkemizin muhteşem yerlerinden biri olan bu Pamukkale adını nereden almıştır?

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Pamukkale, Denizli ilinin 19 km kuzeyinde yer alan, beyaz travertenleriyle ünlü bir doğa harikasıdır. Peki, Pamukkale ismi nereden gelmektedir? Bu sorunun cevabı için hem bölgenin coğrafi özelliklerine hem de tarihi geçmişine bakmak gerekir.
pamukkale

Pamukkale bölgesi, Büyük Menderes Irmağı’nın kollarından biri olan Çürüksu’nun suyuyla beslenen bir ovadır. Ovadan çıkan sıcak maden suyu kaynakları ve travertenler, bölgeyi dünyaca ünlü bir turizm merkezi haline getirmiştir. Pamukkale termal kaynağını meydana getiren jeolojik olaylar geniş bir bölgeyi etkilemiştir. Bölgede, sıcaklıkları 35°C ile 100°C arasında değişen, 17 sıcak su alanı bulunmaktadır.

Pamukkale termal kaynağı, bölgesel potansiyel içindeki bir ünitedir. Bölgedeki sıcak su kaynakları, eski çağlardan beri kullanılmaktadır. Maden suyu kaynaklarından çıkıp travertenlerin oluştuğu alana akan, kalker içerikli, 33°C-35°C sıcaklığındaki maden suları, bölgede bulunan fay çizgisinden yüzeye çıkar çıkmaz, içeriğindeki karbon dioksit gazının uçması sonucu kirece dönüşür. Bu olayın sürekli tekrarlamasıyla bölge, bembeyaz pamuk yığınını andıran bir görüntüye bürünmüştür. Bu nedenle bölgeye Pamukkale adı verilmiştir.

Pamukkale adı, Türkçe kökenli bir kelimedir ve pamuk + kale şeklinde iki sözcükten oluşur. Pamuk sözcüğü, travertenlerin pamuksu görünümünden dolayı kullanılmıştır. Kale sözcüğü ise, travertenlerin tepesinde yer alan antik Hierapolis kenti kalıntılarına atfen verilmiştir. Hierapolis ise, Yunanca “kutsal şehir” anlamına gelmektedir ve Bergama Krallarından II. Eumenes tarafından MÖ 2. yüzyılda kurulmuştur.

Pamukkale’nin eski adının ne olduğu konusunda kesin bir bilgi yoktur. Bazı kaynaklara göre Pamukkale’nin eski adı Hierapolis’tir. Bazı kaynaklara göre ise Hierapolis sadece travertenlerin üzerindeki antik kentin adıdır ve Pamukkale’nin eski adının Laodikeia olduğu iddia edilir. Laodikeia ise, yaklaşık 5 km uzaklıkta başka bir antik kenttir ve MÖ 3. yüzyılda Selevkos Kralı II. Antiokhos tarafından kurulmuştur.

Kısaca Pamukkale isminin tam olarak nereden geldiği belli olmamakla birlikte, görüntüsü bakımından bölgede uzun yıllardır yaşayan Türklerin bu ismi verdiği anlaşılmaktadır.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
26B
LAL
Yanıtlar
0
Görüntülenme
7B
LAL
Yanıtlar
0
Görüntülenme
9B
LAL
Yanıtlar
0
Görüntülenme
11B
LAL
Yanıtlar
0
Görüntülenme
32B
Üst