Osmanlılarda Devlet Anlayışı

Ömer
Yönetici
Çok geniş topraklar üzerinde hâkimiyet kurmuş olan Osmanlı Devleti, çeşitli farklı din, dil, ırk, örf ve adetlere sahip toplulukları yüzyıllar boyunca adil bir şekilde yönetmişti. Birbirinden farklı yapıya sahip toplulukları baskı ve zorlama unsurları kullanmaksızın idare ederek devlet yönetiminde sahip olduğu başarıyı göstermişti.

Osmanlı'nın kuruluşundan önceki Türk-İslam devletlerinin hükümdarları, yönetimleri altında bulunan farklı sosyal ve kültürel geçmişe bağlı, farklı dine mensup topluluklar arasında bir ayırım yapmaksızın eşit hak tanıma prensibiyle hareket ediyorlardı. Farklı etnik kökenlere sahip halkların geleneklerine saygı göstererek adaletli bir yönetim uyguluyorlardı. Müslüman Türk devletlerinin yönetiminde egemen olan bu özellik, Osmanlı Devleti kurulduğunda da aynı şekilde devam etti.

Osmanlı'nın devlet yönetimi, İslam hukuku, eski Türk devlet anlayışı ve fethedilen bölgelere ait yerel gelenekler olmak üzere üç ayrı temel üzerine kuruluydu. Bütün Türk devletlerinde olduğu gibi Osmanlı'da da töreye göre, ülke, ailenin ortak malı olarak kabul ediliyordu.

Osmanlı Devleti'nde yönetim İslam hukukuna göre düzenlenmişti. Osmanlı'nın adaletli yönetimine dair şöhreti yayıldıkça, başka ülkeler ile topraklarda yaşayan Müslüman topluluklar Osmanlı Devleti'ne tabi oluyordu.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
1
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
14B
Üst