Osmanlı İmparatorluğunun Kuruluş Dönemi ile ilgili Bilgi

deep Harbi Aktif Üye
Osmanlı İmparatorluğunun kuruluş dönemi hakkında bilgi

Osmanlı Devleti kuruluş dönemi

Osmanlı Beyliği’nin temelleri 13. yüzyıl ortalarında atıldı.Beyliğe adını veren Osman Bey ileri görüşlü,kararlı ve başarılı bir devlet adamı ve askerdi.Onun bu kararlılığı devletin çok sağlam temeller üzerine kurulmasını sağladı.

Osman Gazi

Osman Bey’in babası Ertuğrul Gazi hakkında sağlam ve güvenilir bilgiler hemen hemen yoktur Bilinen, kendisinin 13 yüzyıl’da Batı Anadolu’da yaşayan Türkmen beylerinden biri olduğudur Babası gibi Osman Bey’in hayatı hakkında da bilinmeyenler pek çoktur Osman Bey, Çobanoğulları Beyliği’nin vâsalı olarak Bizans topraklarıyla ilişkilerde bulunurken, bu beyliğin Bizans’la anlaşması üzerine, bölgede Bizans üzerine akınlarda bulunanlar, etkinliklerini bu kez Osman Bey’in bayrağı altında sürdürdüler Bu durum yavaş yavaş Osman Bey’i bağımsızlığa iten bir etken oldu Osman Bey bölgenin ve Bizans’ın içinde bulunduğu durumdan ustaca yararlanmasını bildi; bölgedeki İslam tarikatlarının, özellikle Şeyh Edebali’nin gücünden ve nüfuzundan yararlandı Bizans’a karşı savaşan gazilerin önderi durumuna gelen Osman Bey, Bizans köy, kasaba ve kalelerini birer birer ele geçirmeye başladı Başarıları hem topraklarının büyümesine, hem de beyliğin gücünün yavaş yavaş arttığının göstergesi olmaktadırlar
Marmara BölgesindeBizansta kentlerinden Bursanın 1326 da Osmanlı Beyliğinin eline geçmesiyle sürmüştür Bizans kentlerinden Bursa’nın 1326′da Osmanlı Beyliği’nin eline geçmesiyle sürdü Bursa’nın alınışını göremeden o yıl ölen Osman Bey’in yerine geçen oğlu Orhan Bey zamanında da Osmanlı Beyliği’nin gelişmesi hızlandı Bursa’nın ardından Marmara Bölgesinin öteki büyük Bizans kentleri, İznik ve İzmit de Osmanlılar’ın eline geçti Osmanlı ilerlemesini durdurmak isteyen ve başında Bizans İmparatoru III Andronikos’un bulunduğu bir Bizans ordusu Pelekanon denilen yerde bozguna uğratıldı (1329) Osman Bey döneminde, Osmanlı Beyliği yalnız Bizans topraklarında genişlemişti

Orhan Bey

Osmanlı Beyliği, Orhan Bey döneminde komşu Türkmen beyliklerinin topraklarında da genişlemeye başladı Orhan Bey 1324 yılında tahta geçince ilk olarak Bursa’nın kapısı olan Atranos kalesini ele geçirdi Daha sonra Atranos Kalesi’nin adını Kulaçlı Ahmet Paşa olarak haneli Kalesi olarak değiştirdi Orhan Bey Bursa’yı kuşatma altına aldı Bursa fazla dayanamayarak Osmanlı’ya teslim oldu 1324 yılında Bursa şehri ele geçirildi Osman Bey’in naaşı Bursa’ya nakledildi Bugün Gümüşlü Kümbet diye anılan yere gömüldü Balıkesir, Çanakkale,Bergama dolaylarına sahip olan Karesi Beyliği toprakları da Osmanlı egemenliğine girdi (1345) Böylece Osmanlılar hem Karesi Beyliği’nin donanmasına, hem Rumeli’ye geçiş için önemli bir takım noktalara, hem de Rumeli topraklarını iyi tanıyan Karesi komutanlarına sahip oldular Karesi Beyliği’nin Hacı İlbey, Evrenos Bey, Ece Halil, Gazi Fazıl gibi komutanları Osmanlı hizmetine geçtiler ve özellikle Rumeli’nin fethinde çok önemli roller oynadılar İlk düzenli yaya ve atlı ordu Orhan bey zamanında kuruldu

14. yüzyıl ortalarında, yani Osmanlılar’ın Rumeli’ye geçmeye hazırlandıkları sırada Balkan Yarımadası’nda Doğu Trakya, Selânik, Güney Epir eğreti bir biçimde Bizans İmparatorluğu’na bağlıydı Yarımadada ayrıca Sırp, Bulgar Krallıkları ve Arnavut Prenslikleri vardı Bazı liman kentleri de Venedik’in elinde bulunuyordu
14 yüzyıl ortalarında halkı ortodokslardan oluşan Balkanlar, siyâsi birlikten yoksun olmanın yanı sıra katolik Venedik ile katolik Macaristan’ın istilâ tehdidi altındaydı Osmanlılar Rumeli’ye Bizans İmparatorluğu’nda Palaiologoslar ile Kantakuzenoslar arasındaki taht kavgalarından yararlanarak, 1354′te ayak bastılar Osmanlılar’ın Balkanlar’da ele geçirdikleri ilk üs Gelibolu Yarımadası’nda Çimpe Kalesi oldu Orhan Bey’in yerine geçen oğlu I Murat ile Balkan seferleri başlamıştır.

Vikipedi,
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
21B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
6B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
5B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
5B
Üst