Osmanlı Devletinin Mimari Yapısı

deep Harbi Aktif Üye
Osmanlı mimarisi, Osmanlı Devletinin Mimari Yapısı

Erken osmanlı dönemi
Osmanlı İmparatorluğu'nun kurulmasıyla,1300-1453 yılları ilk kuruluş ve ilk osmanlı dönemi, Osmanlı sanatının yeni fikirler aradığı dönemdi. Bu dönem üç tip camiye tanıklık etti: katlı, tek kubbeli ve alt plan açılı camiler.Hacı Özbek Camii ,İznik tek kubbeli Osmanlı camiine ilk örnektir.Osmanlı ilk dönemlerindeki diğer cami plan türü de yan mekanlı camilerdir. Bunun ilk örneğini İznik Orhan Camii teşkil eder.

Lale devri
Bu dönemin başlamasıyla, Osmanlı İmparatorluğu'ndaki üst sınıf ve elit tabaka açık ve genel alanları sıklıkla kullanmaya başladı. Geleneksel ve içe dönük toplum değişmeye başladı. Çeşmeler ve sahil kıyısında residanslar popüler hale geldi, Aynalıkavak Kasrı gibi. Bir su kanalı, piknik alanı Kağıthane dinlenme alanı olarak tesis edildi. Lale devrinin Patrona Halil isyanı ile son bulmasına rağmen, o batılılaşma davranışının bir modeli oldu. 1720-1890 yılları süresinde Osmanlı mimarisi klasik dönem prensiplerinden saptı. III. Ahmet'in ölümüyle,I. Mahmut satanatı aldı (1730-1754). Bu dönem Barok stili camilerin inşaasına başlanıldığı dönemdi.

Barok dönemi
Bu dönemin yapıları içinde dairesel, dalgalı ve kıvrımlı hatlar ağır basmaktadır. Bunları büyük örnekleri Nur-u Osmaniye Camii,Zeynep Sultan Camii,Laleli Camii,Fatih Mezarı,Laleli Çukurçeşme Hanı,Birgi Çakırağa Yalısı,Aynali Kavak Yazlığı ve Selimiye Kışlası dır.Mimar Tahir zamanın en önemli mimarıdır.

İmparatorluk dönemi
Nusretiye Camii,Ortaköy Camii,Sultan Mahmut Mezarı,Mevlevi Dervişleri'nin Galata Locası,Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi Sarayı,Sadullah Paşa Yalısı,Kuleli Kışlası batılılaşma uygulamalarıyla parelel bir şekilde yürüyen en önemli örneklerdir.Balyan Ailesi döneme damgasını vuran mimarlardır.

Son dönem
Pertevniyal Valide Sultan Camii,Şeyh Zafir Binalar Grubu,Haydarpaşa Eczacılık Okulu,Duyun-u Umumiye Binası, İstanbul tapu senedi Ofisi,Büyük Postane Binası,Laleli Harikzedegan Apartmanları,Eklektisizm stilinin hakim olduğu zamanın en önemli yapılarındandılar.R. D'Aronco,A. Vallaury zamanın önde gelen mimarlarıydılar.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
5B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
45B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
76B
Yanıtlar
1
Görüntülenme
12B
Üst