Online Ticaret Profesyonelliği Rehberi

yeniçeri JaNiSSaRY
1. Online Ticaret Profesyonelliği (Commerce Professional Online) Nedir?
Online Ticaret Profesyonelliği, internet üzerinden her türlü ulusal ve uluslararası pazar ve piyasa araştırmasının yapılabilmesine, tüm operasyonel faaliyetlerin yürütülebilmesine, ürün brokerliğini ve matchmaking gibi ticaretin farklı ve karlı biçimlerinin gerçekleştirilebilmesine, bilinmeyen ticari pazarlara açılmada ve yüz binlerce şirketle direkt temasın internetin verimli kullanımıyla sağlanabilmesine olanak tanıyan bir ticaret şeklidir.
Uluslararası online ticaret profesyonelliği ile;
Bireyler risk almadan ve sermaye koymadan internette kendi işlerini kurabilir ve home-ofis çalışabilir, alıcı ve satıcı şirketleri internette bir araya getirebilir, ürün brokerliği yapabilir, yurt dışından Türkiye’ye distribütörlükler ve temsilcilikler getirtebilir, Türkiye ve yurt dışında irtibat büroları açabilir, yurt içi online ticaret yapabilir veya şirketlerin online ticaret danışmanlıklarını yürütebilirler.
Şirketler Online Ticaret Profesyonelliği ile müşteri portföylerini büyüterek 220’den fazla ülkeye internetten açılabilir ve milyonlarca şirketle bağlantı kurabilir, ürünlerini bu bilinmeyen pazarlara ihraç edebilir, yurt dışından farklı ürünler bularak bunların ticaretini yapabilir, brokerlik gerçekleştirerek ve yurt içi ticari aktivitelerini de genişleterek şirket gelirlerini artırabilir ve işlerini büyütebilirler.

2. Online Ticaret Profesyonelliğinin Ülkemiz Açısında Önemi Nedir?
Türkiye, ticaret alanında yıllar boyunca yenilikçi yaklaşımlardan uzak, başta AB ve ABD’den olmak üzere tüm dünyadan gelen fason üretim taleplerine cevap vermiş ve genellikle işin fiili üretim tarafında bulunmuş bir ülkedir.
Genellikle fason üretime dayalı ticaret yapısıyla Türkiye’nin ülke olarak pazarlama, pazar araştırması, markalaşma, farklı ticari pazarlara açılma ve ürün üretmeden al-sat (ürün brokerliği) yapabilme ve ulusal online ticaret işlemleri gerçekleştirebilme gibi etaplarda ciddi boşlukları mevcuttur.
Bu doğrultuda ‘‘üretici ülke’’ kimliğini yıllarca taşıyan ülkemiz için ne yazık ki ‘‘fason üretim’’ artık bir çözüm olmaktan çıkmıştır. Günümüzde Türkiye’deki enerji, işgücü gibi maliyetlerin de hızla yükselmesi ve Uzakdoğulu ülkelerin üretim maliyetlerini çok daha rekabetçi noktalara çekmesi neticesinde artık dünyadaki mevcut üretim bütünüyle Çin, Vietnam, Kamboçya gibi ülkelere kayma noktasına gelmiştir. Üretimdeki bu kayma dünyada ilk etapta orta düzey elektronik eşyada başlamış ancak bu alanda üretim gerçekleştirmeyen Türkiye bu kaymadan etkilenmemiştir. Ancak bu kayma trendi şimdilerde tekstil sektörü ile devam etmekte ve bu durum da dünyanın en büyük 15 tekstil üreticisi ve ihracatçısından biri olan ülkemizi ciddi anlamda olumsuz yönde etkilemektedir. Bugün tekstil sektöründeki üreticilerimizin çektiği sıkıntılar bu durumun bir neticesidir. Ve daha da önemlisi bugün elektronik sektörü ve tekstille başlayan üretimdeki bu kayma hiç şüphesiz diğer sektörlerle yoluna devam edecektir.
Sadece fason üretime dayalı dış ticaret Türk ekonomisinin yakın geleceği için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır.
Türkiye, dış ticaretinde oluşacak bu boşluğu, etkili pazarlama ve pazar araştırması, bölgesel ve sektörsel markalaşma, farklı ticari pazarlara açılım, ürün üretmeden al-sat yapabilme (brokerlik) ve şirket eşleştirme (matchmaking) gibi çalışmalarla doldurmak zorundadır. Bugün bunları yapabilmenin maliyet ve zaman anlamında en etkin, güvenli ve verimli yolu internet ve online ticaret profesyonelliğidir.
Ticari işlemleri elektronik ortam üzerinden gerçekleştiren Commerce Professional’ler iş hayatının yeni gücü olacaktır.

3. Türkiye ve Dünya’da Commerce Professionals Online Eğitimi
Yukarıda sıralanan konular üzerine çalışmalar yapabilmek, bu alanda alınacak iyi planlanmış ve bol uygulamaya dayalı pratik bir eğitimle mümkün olabilir.
Başta Almanya, Avustralya ve ABD'de olmak üzere çok sayıda ülkedeki üniversiteler e-ticaret (E-Commerce) alanlarında öğrencilerine lisans programları sunmaktadırlar. Buna ilave olarak yine çok sayıda yabancı kuruluş da şirketlere e-ticaret alanında danışmanlık ve eğitim programları sunmakta ve internetin ticari olanlarını şirketlere öğretmektedirler.
Türkiye'de ise Coproline olarak bizler bu görevleri üstlenmiş bulunuyoruz.

4. Online Ticaret Profesyonelliği’nin Geleceği
Türkiye İstatistik Kurumu (TUIK) verilerine göre ülkemizde faaliyet gösteren iki milyon dolayında şirket bulunmaktadır. Bu şirketlerden sadece yüz bin tanesi dış ticaret yapmakta ve yine bunların içerisinden de büyük bir bölümü fason üretime dayalı dış ticaret işlemleri gerçekleştirmektedir.
Buradan çıkan öngörü doğrultusunda Türkiye ekonomisinde 70.000 Online Ticaret Profesyoneli'ne (Commerce Professionals Online) ihtiyaç duyulmaktadır. Bu alandaki uzman açığı ülkemizde ciddi boyutlara ulaşmıştır.
Günümüzde birey ve kurumların bu alanlarda profesyonelleşerek dış ticaret işlemlerini çeşitlendirmesi, farklı ve yeni teknikler öğrenerek uygulamaya koyması, dış ticaretin farklı kulvarlarında ekonomiye katkılar sağlaması şart olmuştur.
Bu alanlarda birer ilk olmak üzere sizi Coproline'a davet ediyoruz.

5. Commerce Professionals Online Programının Kazandırdıkları
CPO (Commerce Professionals Online) programlarını tamamlayan bireysel ve kurumsal katılımcılar aşağıdaki alanlarda profesyonelleşebilirler;
Bireyler risk almadan ve sermaye koymadan internette kendi işlerini kurabilir ve home-ofis çalışabilir, alıcı ve satıcı şirketleri internette bir araya getirebilir, ürün brokerliği yapabilir, yurt dışından Türkiye’ye distribütörlükler ve temsilcilikler getirtebilir, Türkiye ve yurt dışında outsourcing ve irtibat büroları açabilir, şirketlerin e-dış ticaret danışmanlıklarını yürütebilirler.
Şirketler e-dış ticaret ile müşteri portföylerini büyüterek 220’den fazla ülkeye internetten açılabilir ve milyonlarca şirketle bağlantı kurabilir, ürünlerini bu bilinmeyen pazarlara ihraç edebilir, yurt dışından farklı ürünler bularak bunların ticaretini yapabilir, brokerlik gerçekleştirerek ve ticari aktivitelerini genişleterek şirket gelirlerini artırabilir ve işlerini büyütebilirler..
Bireysel Katılımcılar;
• Uluslararası piyasalarda ticari bağlantılar kurabilir,
• Yurtdışından distribütörlük ve temsilcilikler alabilir,
• Yurtiçi piyasasında güçlü ticari bağlantılar oluşturarak kendi tedarik zinciri kurabilir,
• Tüm dış ticaret mevzuatına ve yasal prosedürlere hakim olarak kendisini garantiye alabilir,
• E-broker olarak, sermaye koymadan ve risk almadan şirketleri internet üzerinden bir araya getirerek komisyon kazanabilir (matchmaking),
• Gıda’dan kimya’ya, elektronik’ten-bilgisayara, tarım’dan-otomotive, tekstil’den mobilya, tüm sektörlerde alıcı ve satıcı tarafları internet üzerinden buluşturarak gelir elde edebilir,
• NATO, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşlarının satın almalarına ürün satışı gerçekleştirebilir ve diğer el değmemiş alanlara mal gönderebilir,
• Ticarette iş planları hazırlama, projelendirme ve finansör bulma tekniklerini öğrenerek ticari projelerini hayata geçirebilir,
• Şirketlerin yurt dışı ticari danışmanlıklarını yürütebilir,
• Türkiye'de outsourcing ve liaison büroları açabilir,
• Projelerine uygun yurtdışı ortaklıklar bulabilir,
• Şirket evlilikleri kurabilir (merger) ve uluslararası düzeyde ticari danışmanlık yapabilir,
• Internet üzerinden uluslararası pazar araştırmaları gerçekleştirebilir,
• Ticarette fark yaratacak internet teknolojilerini öğrenip uygulayabilir,
• Yatırım ofisi olarak faaliyet göstererek Türkiye’deki şirketler ve bölgeler adına araştırmalar yürüterek, yurtdışına bilgiler verebilir ve Türkiye’ye yabancı yatırım çekebilir,
• Yönetim ve liderlik becerilerini geliştirebilir,
• Yurtdışı ticari ataşeliklerine ve diğer devlet teşkilatlarına ulaşarak buralarda güçlü bağlantılar oluşturabilir,
• Uluslararası bir portföy oluşturarak şirketler tarafından aranılan kişi olabilir,
• E-Dış ticaret alanında saygın bir kariyer yapabilirler.

• Yurt-içi online ticaret fırsatlarını değerlendirebilir.
Kurumsal Katılımcılar;
• Uluslararası piyasalarda ticari bağlantılarını genişleterek güçlü ve geniş bir portföy oluşturabilir ve müşteri takip listeleri çıkartabilir,
• Yurtdışından distribütörlük ve temsilcilikler alabilir,
• Yurtiçi piyasasında güçlü bir tedarik zinciri oluşturarak ihracattaki ürün çeşitliliğini ve kapasitesini artırabilir,
• Tüm dış ticaret mevzuatına ve yasal prosedürlerine hakim olarak garantili ticari işlemler gerçekleştirebilir,
• Internet üzerinden uluslararası pazar araştırmaları yürütebilir,
• Gıda’dan kimya’ya, elektronik’ten-bilgisayara, tarım’dan-otomotive, tekstil’den mobilya, tüm sektörlerde al-sat yaparak internet üzerinden gelir elde edebilir ve ticari faaliyetlerini çeşitlendirebilir,
• NATO, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşlarının satın almalarına ürün satışı gerçekleştirebilir ve diğer el değmemiş alanlara mal gönderebilir,
• Yurtdışı ortaklar bularak çok-uluslu bir şirket olabilir,
• Şirket evlilikleri kurabilir (merger) ve uluslararası ticari danışmanlıklar yürütebilir,
• Yatırım ofisi olarak faaliyet göstererek Türkiye’deki şirketler ve bölgeler adına araştırmalar yürüterek, yurtdışına bilgiler verebilir ve Türkiye’ye yabancı yatırım çekebilir,
• Yurtdışı ticari ataşeliklerine ve diğer devlet teşkilatlarına ulaşarak buralarda güçlü bağlantılar kurabilir,
• Yönetim ve liderlik becerilerini geliştirerek kurumsallaşma yönünde çalışmalar başlatabilirler.
• Ürünlerini yurtiçi pazarlara online platformdan satabilir.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
1
Görüntülenme
18B
pinkmouse
P
Yanıtlar
0
Görüntülenme
5B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
LAL
Üst