Oligarşi ne demek

Ömer
Yönetici
Sadece belirli bir zümrenin bir ülkeyi yönettiği, idare şekli. Bu yönetimde iktidar, devlet nüfuz ve gücü bir zümrenin, birkaç kişinin (bir aileler grubunun) ya da bir sosyal sınıfın elinde bulunur. Egemenliği elinde bulunduran sınıf, her türlü ayrıcalığa sahiptir. Aristokrat yönetimle benzerlikler gösterir. Aristoteles, oligarşiyi iktidarın belli bir azınlık tarafından adaletsiz olarak kullanılması olarak görmüştür. Ona göre oligarşi, aristokrasinin bozulmuş, soysuzlaşmış halidir.

Oligarşi, Yunanca, az sayı anlamındaki oligoi ile, egemenlik anlamındaki arche kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Tarih boyunca oligarşi genel olarak iki temel ortamda ortaya çıkmıştır. Bunlardan birincisi, kalabalık bir ülkenin veya bölgenin farklı ırktan bir grup insan tarafından istala edilmesidir. İkinci şekil ise, askerden ve yönetimden destek almadan gücünü devam ettiren küçük bir grubun elinde büyük çapta bir servetin toplanmasıdır.

Tarihte az sayıda kişilerin iktidarı elde tuttukları çeşitli toplumlar görülmüştür. Venedik, Sparta, Solon, Atina, Kartaca şehir devletleri bu yönetim şekliyle yönetilmişlerdir. Sparta'da iktidar büyük aile reisleri arasından seçilmiş ihtiyarlar meclisinin elinde bulunurdu. Meclisin üyeleri yaşamlarının sonuna kadar görevlerini yerine getirirlerdi. Sparta'nın Atina'yı ele geçirmesinden sonra kurduğu oligarşik siyasi düzen zamanla yıkılmış ve demokrasi canlanmıştır. Sparta'nın oligarşik düzeni tam anlamıyla faşist bir yönetimdi. Bireyin her şeyiyle devlete ait ve devlet için var olduğu savaşçı ve şiddet düşkünü siyasi bir yapı ortaya çıktı.

Oligarşik yönetimlerde emek sarfeden kitlelerin demokratik hak ve özgürlükleri ellerinden alınır. Tam bir dikta yönetimiyle ülke yönetilir. Buna sömürge tipi faşizm de denilebilir. Oligarşik zümre menfaatleri ile makamları noktasındaki en küçük menfi durumlarda bile seslerini yükseltir ve ellerindeki sopaları halka gösterirler. Oligarşik zümre kendi siyasi, ekonomik ve politik menfaatleri uğruna ülke insanlarını feda etmekten çekinmezler. Esası ve dayandığı temeli menfaat olan oligarşi, devrimciliği ve çağdaşlığı kullanarak din ve ahlaktan uzak bir toplum ortaya çıkarır. Oligarşide tüm hükümet şekillerinin eninde sonunda bir azınlık yöntimine indirgenebileceği sık sık tekrarlanır.

İnternet dışı kaynak kitaplardan derlenerek hazırlanmış bir yazıdır, harbiforum.net kaynak gösterilmeden başka yerde yayınlanamaz.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
9B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
9B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
14B
Üst