Öğretim Yöntem ve Teknikleri Testi

cicozz Çocukluk cicozlarda saklı
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Soru ve Cevapları 1

1.Sonuca ulaşma
2- Veri toplama
3- Problemi tanıma
4- Sonuçları test etme
5- Geçici hipotezleri formüle etme
Yukarıdaki problem çözme aşamasının doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2-4-5-1-3
B) 3-5-2-4-1
C) 3-5-1-2-4
D) 1-2-3-4-5
E) 1-4-3-2-5

2. Öğretmenin öğrencilerin önünde bir şeyin nasıl yapılacağını göstermek ya da bir prensibi açıklamak için yaptığı işlemleri kapsayan teknik, yöntem hangisidir?
A) Benzetişim B) Proje C) Ekiple çalışma D) Gösteri E) Anlatım

3. Eğitime yapılan en eski eleştirilerden biri; kapalı kapılar arkasında olması ve gerçek öğrenmeye yer vermemesidir. Bu eleştiriler karşısında uygulaması önerilen yöntem hangisidir?
A) Gözlem gezisi
B) Gösteri
C) Örnek olay
D) Rol oynama
E) Benzetişim

4. Öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alan ve her öğrenciye kendi öğrenme hızına göre ilerleme imkanı veren, ayrıca öğrencinin öğrenme süresince dikkatli ve etkin olmasını sağlayan yöntem hangisidir?
A) Gösteri
B) İşbirliğine dayalı öğretim
C) Programlı öğretim
D) Proje yöntemi
E) Problem çözme yöntemi

5. Özellikle öğretmen adaylarının mesleğinin gerektirdiği rol ve davranışlarını kazanmalarında uygulanan ve davranışların analiz edilmesi, geri besleme ve bireye yönelik olma gibi özellikler taşıyan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Programlı öğretim
B) Proje yöntemi
C) Örnek olay
D) Mikro öğretim
E) Ekiple öğretim

6. Aşağıdakilerden hangisinde iletişim sürecinin öğeleri doğru sıralanmıştır?
A) Kaynak - mesaj - alıcı - kanal
B) Kanal - kaynak - mesaj – alıcı
C) Kaynak - mesaj - kanal - alıcı
D) Kanal - kaynak - alıcı - mesaj
E) Mesaj - kaynak - alıcı – kanal

7. Aşağıdakilerden hangisi mikro öğretim yönteminin faydalarından değildir?
A) Gerçek yaşantılar kazandırır.
B) Anında değerlendirme ve geri besleme sağlar.
C) Bütün öğretim becerilerinin kazandırılmasında uygun düşer.
D) Öğretimde laboratuar ortamı sağlar.
E) Belli hedeflerin gerçekleşmesini ön plana çıkarır.

8. İki ya da daha fazla sayıda öğretmen ve diğer ilgilinin, öğretim etkinliklerini planlama, sunma ve değerlendirmede anlamlı ve metodolojik işbirliği gerektiren yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ekiple öğretim
B) İşbirliğine dayalı öğretim
C) Problem çözme
D) Proje
E) Mikro öğretim

9. Aşağıdakilerden hangisi ekiple öğretim yönteminde uygulanabilecek organizasyon yapılarından değildir?
A) Konu yaklaşımı
B) Ortak merkezli yaklaşım
C) Birlikte sunulan konular yaklaşımı
D) Artarda gelme yaklaşımı
E) Doğrusal program yaklaşımı

10. Aşağıdaki yöntemlerden hangisi öğrencinin bilgisayar kullanım becerisini gerektirir?
A) Gösteri
B) Proje yöntemi
C) Mikro öğretim
D) Problem çözme
E) Programlı öğretim

11. Aşağıdakilerden hangisi problem çözme yönteminin yararların değildir?
A) Öğrencide sorumluluklar gelişir.
B) Hem bilişsel, hem duyuşsal öğrenme oluşur.
C) Öğrencinin aktif katılımı sağlanır.
D) Uygulaması kolay ve ekonomiktir.
E) Öğretmen planlaması çok fazladır.

12. Eleştirilerin yasaklanması, düşüncelerin teşvik edilmesi, çok sayıda düşünce üretiminin amaçlanması ve hayal etmenin sağlanmasına ağırlık veren teknik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Açıkoturum
B) Panel
C) Beyin fırtınası
D) Münazara
E) Soru - cevap

Bir öğretmen sınıftaki öğrencileri 5 gruba ayırır. Daha sonra bitki örtüsü konusu ile ilgili incelenebilecek konuları belirlemek için öncelikle sınıfta konu hakkında görüş alış verişinde bulunur. Grupları şöyle görevlendirir.
1 Grup, bitki örtüsü nasıl oluşur,
2 Grup, yakın çevrede bulunan bitki örtüsü üzerinde araştırma yapınız
3 Grup. Türkiye'nin bitki örtüsünü bütün olarak inceleyiniz.

13. Bu öğretmenin uygulamaya çalıştığı öğretim stratejisi hangisidir?
A) Sunuş yoluyla öğretim
B) Buluş yoluyla öğretim
C) Araştırma - geliştirme yoluyla öğretim
D) Tam öğrenme
E) Programlı öğretim

14. Bu öğretmenin uygulamaya çalıştığı yöntem hangisidir?
A) Örnek olay
B) Problem çözme
C) Proje yöntemi
D) Ekiple öğretim
E) Mikro öğretim

15. Öğretmenin konuya ilişkin sınıfta görüş alış-verişinde bulunması hangi teknikle ilgilidir?
A) Münazara
B) Sunu (brifing)
C) Örnek olay
D) Fikir taraması (beyin fırtınası)
E) Panel

16. 3 öğrencinin 3'er dakika konuştuğu grup tartışması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fikir taraması 33 B) Vızıltı 33 C) Vızıltı 36 D) Vızıltı33 E) Beyin fırtınası 33

17. Belli öğretim amaçlarının karşılanabilmesi için belli olay ve durumların gerçek dünyada incelenmesine yönelik olarak yapılan gözlem gezisi yönteminin başarılı olabilmesi başta hangi şarta bağlıdır?
A) Gözlem öncesi planlama
B) Gözlem gezisini gerçekleştirme
C) Gözlem yerini tespit etme
D) Gözlem sonrası değerlendirme
E) Amaçları belirleme"

18. Psikomotor davranışların öğretiminde en etkili yöntem ya da teknik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Örnek olay
B) Gösteri
C) Proje yöntemi
D) Panel
E) Soru cevap yöntemi

19. Proje yönteminde en etkin kullanılabilecek strateji aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sunuş yoluyla öğretim
B) Buluş yoluyla öğretim
C) Araştırma inceleme yoluyla öğretim
D) Tam öğrenme
E) Programlı öğretim

20. Öğretmenin ses tonu, öğrencilere karşı tutumu, dili kullanma becerisi gibi özellikleri aşağıdakilerden en çok hangisini etkiler?
A) Öğrencilerin derse etkin katılımı
B) Sınıftaki fiziki durumu
C) Ölçme değerlendirme etkinliklerini
D) Materyal kullanımı
E) Sınıftaki psikolojik havayı

Cevaplar

1.B 2.D 3.A 4.C 5.D 6.C 7.C 8.A 9.E 10.E 11.E 12.C 13.C 14.C 15.D 16.B 17.A 18.B 19.C 20.A
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
28B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
12B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
9B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
6B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
25B
Üst