Öğrenme Kuramları

cicozz Çocukluk cicozlarda saklı
ÖĞRENME KURAMLARI
öğrenmeyi uyarıcı ve tepki arasında kurulan bağla açıklayan kuramlar, öğrenmeyi bireyin çevresi hakkındaki bilişleriyle ve bu bilişlerin onun davranışını etkileme yollarıyla ilgilenen kuramlar
1. Davranışçı Kuramlar;

a. Gözlenebilir davranışla üzerinde odaklanmışlardır.
b. Uyarıcıya karşı gösterilen tepkilerin pekiştirme yoluyla güçleneceği ve davranışın pekiştirme yoluyla şekillendirileceği savunulmuş ve kanıtlanmıştır.
c. Davranışçılar insan davranışının ne olacağını önceden haber vermeyi ve bu şekilde onları kontrol altına almayı amaçlamışlardır.
d. Davranışçılar bilincin pozitif bir bilimin konusu olamayacağını, çünkü bunların objektif ve bilimsel yöntemlerle incelenemeyeceğini savunmuşlardır.
e. Watson davranışın dışardan her zaman kolayca gözlenemeyeceğini ve tüm düşünme biçimlerinin içsel olduğunu belirtmiştir.
f. Davranışçı yaklaşımda davranış öğrenilir
g. Davranışçı kuramlar daha çok kontrollü laboratuar koşullarında çalışma yaparak öğrenmeyi açıklayan genel kuralları bulmaya çalışmışlardır.

Eğitim Açısından Doğurgular;

Algılamada basitlik, benzerlik, yakınlık, devamlılık, şekil-zemin ilişkisi önemlidir. Bu nedenle öğretim sürecinde dersin temel çerçevesi öğrenciye verilmelidir
Davranışlar, coğrafi çevreden çok davranışsal çevreden etkilenir. Diğer bir deyişle dış koşullar öğrencinin iç koşullarına göre anlam kazanır.
Problem çözmede içgörüsel davranışın kazanılması için öğrenci problemin bütün öğeleriyle karşılaştırılmalıdır. Öğretmen gerekli durumlarda küçük ipuçlarıyla bu sürece rehberlik etmelidir.
Problemin çözümünü ezberlemek yerine kavrayarak çözmeli ve bu çözüm yolu başka durumlarda da kullanılmalıdır.
Gestalt psikologlar, öğrenmeyle ilgili yapılan tekrarların, öğrencilerin yeni ilişkileri keşfetmesini, bellekte izlerin daha iyi şekilde örgütlenmesini sağlaması bakımından yararlı görülmektedir.
Önceki yaşantılar, daha sonra dışardan gelen duyusal uyarımlarla etkileşimde bulunarak yeni yaşantıları oluşturur.

2. Bilişsel Kuramlar;

a. Bazı durumların davranışçı yaklaşımla açıklanmaması insan öğrenmesini yeniden tanımlamaya yönetmiş ve bilişsel öğrenme kuramları ağırlık kazanmaya başlamıştır.
b. Öğrenme-öğretme sürecinde yeni gelen bilgilerin algılanması, önceki bilgilerle karşılaştırılması, yeni bilgilerin oluşturulması, belleğe kodlanası ve hatırlanması ile ilgilidir.
c. Öğrenme, mevcut şemaların gelişmesi ya d yeni şemaların oluşması ile mümkündür.
d. İnsanın dünyayı anlamada kullandığı zihinsel süreçleri inceler
e. Gözlenebilir davranışlara ek olarak öğrenenin içsel süreçleriyle ve öğrenmeye etki eden bireysel özellikleriyle ilgilidir.
f. Bilişsel yaklaşımda bilgi öğrenilir. Bilgide meydana gelen değişme davranışa yansır.
g. Dıştan verilen pekiştireç öğrenen için yaptığı davranışın doğruluğu hakkında dönüt sağlar.
h. Öğrenene dikkati kontrol ederek, uyarıcıları seçerek, onları anlamlı hale getirip kodlayarak öğrenme sürecine aktif olarak katılır.
i. Bilişsel kuramcılar insanların doğal çevre içinde değişik durumları nasıl öğrendikleri üzerinde araştırmalara ağırlık vermektedir.
j. Problem çözme, eleştirel düşünme, kavram ve ilke öğrenme gibi daha karmaşık zihinsel davranışların açıklanmasına odaklanmışlardır.
Öğrenme sürecinde ve bu süreçte öğrencinin rolü önemlidir. Sadece uyarıcıya tepki veren değil, var olan bilişsel yapılara göre yeniden organize eden, anlamlandıran, yeni bilişsel yapılar oluşturan kişidir.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
17B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
9B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
26B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
6B
Üst