Öğrenci hakları nelerdir

Ömer
Yönetici
Öğrenci hakları nelerdir
Gelişmiş bir ülkenin,aydın bir toplumun ve sürdürülebilir bir refahın temel kaynağı ve itici gücü olan genç nüfus bu değerleri koruyabilmesi ve gereken katkıyı sağlayabilmesi için ideal bir eğitimi alıp gerekli donanımlara sahip olması yadırganamaz bir gerçektir.Ulusal ve uluslar arası alanlarda benzer veya farklı sorunların bu alanlarda yaşanması öğrenci hakları bildirgesinin hazırlanmasını kaçınılmaz hale getirmiştir.Bu bağlamda Öğrenci Konseyleri; aşağıdaki başlıklar altında geçen hak ve sorumlulukları ilan eder ve takipçisi olduğunu taahhüt eder.

1)Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının kişilere tanıdığı haklar çerçevesinde her öğrenci temel insan hakları yanı sıra, nitelikli yaşama, bilgiye ulaşma, kendini yetiştirme ve öğrenme hakkına sahiptir.

2. Bu hak bütün öğrenciler için çağın gereklerini taşıyan;
a. Uygun bir eğitim ve öğretim planlaması,
b. Uygun bir eğitim ortamı,
c. Uygun bir fiziki alt yapı,
d. Uygun bir eğitici kadrosu,
e. Uygun yardımcı nitelikli personel desteği ile yaşama geçirilir.

3.Her öğrenci, kendisini fikren ve bedenen geliştirme hakkına sahiptir.
4. Her öğrenci yardımlaşma, sosyal ve ekonomik dayanışma hakkına sahiptir.
5. Her öğrenci, karşılaştığı olumsuz durumları şikayet edebilir ve hakkını arayabilir.
6. Her öğrencinin saygı görme hakkı vardır.
Hiçbir öğrenci onur kırıcı tutum ve davranışlara maruz bırakılamaz.
7. Her öğrencinin Üniversite olanaklarından ve öğrencilere tanınan haklardan yararlanma ve eşit muamele görme hakkı vardır. Her öğrencinin soru sorma ve cevap alma hakkı vardır.
8. Her öğrencinin hukuk kuralları çerçevesinde, kendi temsilcisini seçme ve seçilme, temsilcisi aracılığı ile yönetime aktif katılma hakkı vardır.
9. Her öğrencinin kültür, sanat ve spor toplulukları kurma, katılma ve yürütme hakkı vardır.
10. Herhangi bir nedenle suçlanan öğrencinin kendini savunma ve itiraz hakkı vardır. Aksi kanıtlanıncaya kadar öğrenci masum sayılır.
11. Hiçbir öğrenci herhangi bir şiddete ve tacize maruz bırakılamaz.
12. Her öğrencinin sağlıklı bir ortamda yaşama, çalışma ve hastalandığında muayene ve tedavi olma hakkı vardır.

Bildirgede yer almayan hususlarda T.C. Anayasası ve Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi hükümleri geçerli olacağı gibi,bu Bildirgeyi imzalayan Öğrenci Konseylerinin güncelleme hakkı saklıdır.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
5B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
9B
Yanıtlar
1
Görüntülenme
24B
Yanıtlar
1
Görüntülenme
5B
Üst