Nuşirevan ve Hz.Ömer

Ömer
Yönetici
Nuşirevan ve Hz.Ömer'in Adaleti

Hazreti Ömer ve Sa'd İbni Vakkas Hazretleri, İran'a at satmaya gitmişlerdi. İran'a vardıkları zaman şehrin girişinde cirit oynayan bir kısım genç görüp seyre daldılar.Bir ara yabancıların kendilerini seyretmekte olduğunun farkına farkına varan gençlerden birisi yanlarına gelip "Bedeviler" gibi sözlerle hakaret ettikten sonra, satmak için getirdikleri ve üzerine bindikleri Arap atlarını ellerinden zorla aldılar.


Hazreti Ömer ve Sa'd ibni Ebi Vakkas Hazretleri ticaret maksadıyla geldikleri şehre meyüs ve mükedder vaziyette girdiler.Yanlarında yiyecek bir şeyleri olmadığı gibi paraları da kalmamıştı.Aç susuz akşam olmasını beklediler.Akşam olunca da bir hana vardılar.Kapıdan girer girmez hancı, misafirlerin yabancı olduğunu ve üzüntülü olduklarını anladı.Neden üzüntülü olduklarını sordu.Hazreti Ömer daha üzüntülü görünüyordu.O hiç konuşmadı.İbni Vakkas Hazretleri ise başından geçenleri hancıya dert yanarak anlattı.Hancı misafirlerini dinledikten sonra:

- Siz kederlenmeyin, bizim hükümdarımız son derece âdildir.Ya atlarınızı buldurur, yahut bedelini tazmin eder.Sizin anlattığınıza göre elinizden atları alan hükümdarın kendi oğludur.Ama o mutlaka bu meseleyi halleder, diyerek teselli verdikten sonra:

-Her sabah hükümdarımız pazar yerinde halkın önünden geçer ve halk ona dert ve dileklerini bildirirler.O da ne icab ediyorsa hemen yapar.Siz sabahleyin hemen pazar yerine gidin vaziyeti anlatın dedi.

Sabah, Hazreti Ömer ve arkadaşı pazar yerine çıkıp hükümdarı beklemeye başladılar.Biraz sonra hükümdar yanında tercümanları olduğu halde geldi.Herkes nesi varsa açık açık söylüyor o da gerekeni hemen orada yapıyor veya yapılmasını emrediyordu.Sıra Hz. Ömer ve İbni Vakkas'a geldi.Onlarda başlarından geçenleri anlattılar,atlarının bulunup geri verilmesini dilediler.Hükümdar bunları dinleyince yüzü çok asıldı ve üzüntülü olduğu her halinden belli idi.Bir kese altın verdi ve atlarının da bulunacağını söyledi.Hükümdar tercüman vasıtası ile konuşuyordu, tercüman ise atı alanların hükümdarın oğlu olduğunu söylememişti.Hazreti Ömer ve Ebû Vakkas Hazretleri yine akşam kaldıkları hana geldiler.Bu sefer yanlarında paraları da vardı, karınları da toktu.Hancının parasını verdiler, o gece de orada kalıp sabahleyin yola çıkmayı düşünüyorlardı. Hancı ne olduğunu sordu. Onlar hükümdarla görüştüklerini ve atları bulacağını söylediler,dedi.

Hancı birden öfkelendi ve:
-Demek kendi oğlu olduğu zaman iş değişiyor, dedi.Sabah oldu bu sefer hükümdarın karşısına hancı çıkıp:
-Hükümdarım, suçu işleyen başkası olur ceza verirler de, sizin oğlunuz olursa cezasız kalır öyle mi? dedi.
Nuşirevan bunu duyunca rengi değişti ve çok sinirli olduğu besbelli idi:
-At sahipleri yarın şehir terketsinler... Fakat biri şehrin kuzey, biri güney kapısından çıksın dedi.

Sabah oldu ve atların değerinden fazla para verdi.Hazreti Ömer ve Ebû Vakkas Hazretleri şehri terkediyorlardı.Bir de ne görsünler, şehrin bir kapısına atı alan genç, diğer kapısına ise hükümdara yanlış bilgi veren tercüman asılmışlar ve ölmüşler bile...


Fakat ne yazıktır ki, adaletiyle meşhur bu hükümdara iman nasip olmamış ve Efendimiz ((S.A.V).) imansız gittiklerine teessüf ettiği isimler arasında bunu da saymıştır.

Aradan zaman geçti, Hazreti Ömer Halife-i İslâm , Sa'd ibni Ebi Vakkas ise Mısır valisi oldu. Mısır'i İslamlaştırma ameliyesinde bir de cami yapılacaktı. Bu camiye en müsait yer ise bir yahudinin yeri idi. Mısır valisi yahudinin yerine cami yapımına başladı. Yahudi çaresiz bir şekilde düşünürken müslümanlardan bir zat:
-Nedir senin bu halin? diye sordu.
-Bir evim vardı, başka bir şeyim yoktu. Vali şimdi oraya cami yapıyor. Ben ne yapabilirim? Şimdi açıkta kaldım, dedi.
-Sen git Medine'ye... Orada Halife Ömer vardır. Derdinei ona anlat. Senin derdine mutlaka çare bulur, dedi.

Yahudi daha islamiyetin nasıl bir din olduğunu bilmiyordu.Medine'ye vardı. Halife'yi sordu, bahçede olduğunu söylediler.Gitti Bahçeyi buldu.Baktı ki, orada bir adam çalışıyor.Yanına yaklaşıp:
-Ben Halife Ömer'le görüşmek istiyorum, dedi.Ona göre hükümdarın tarlada ne işi vardı. Karşısındaki:
-Derdini anlat! Ömer benim, dedi.Yahudi derdini anlatıp, bir çare bulunmasını söyleyince Hazreti Ömer, öfkeli bir şekilde , bir kemiğin üzerine bir şeyler yazıp adamın eline verdi:
-Götür bunu valiye ver, dedi.

Yahudi bu yazışmadan pek bir şey anlamamıştı. Bundan bir şey çıkmaz, diyordu kendi kendine...
Mısır'a gelip kemiği Sa'd ibni Ebi Vakkas'a verince, vali çok korkmuştu.Hemen evi eskisinden daha güzel bir şekilde tamir etti ve yahudiye verdi.Hemde memnun etmek için bir miktar yardımda bulundu.Hazreti Ömer'in gönderdiği kemiğin üzerinde sadece şu kelimeler yazılı idi:

-BEN NUŞİREVAN'DAN DAHA ADİLİM!...
 
M
Misafir
ibretlik hikaye

Bu olay belirtilen sahabiler ve nuşirevan arasında gerçekleşme olanağı bulunmamaktadır. Zira aynı dönemde yaşamamışlardır. Nuşirevan M.531-579 tarihleri arasında yaşamıştır. Oysaki Hz. Ömer M.583 Sad b. Ebi Vakkas ise M.592 tarihinde doğmuştur. Bu olay Nuşirevan'ı yüceltmek için anlatılan bir hikayedir. İbret alınacak bir hikayedir. Ancak gerçek olma ihtimali çok düşüktür. Bu olay islamiyetten önce oldu ise Sad B. Ebi Vakkas en fazla (M.610 islamiyetin geldiği tarih) 16 yaşındadır. Gerçekliği çok tartışmalı (olayda geçtiği kişiler arasında olmadığı kesin olan) bir hikaye olsa da ibretlikdir.
 
şeker Üye
bu hikaye uydurma mı yani
şahıslar farklı olabilir
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
1B
Yanıtlar
6
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Üst