Namazda Okunan Kısa Sureler

mahir Harbi Aktif Üye
Kısa Namaz Sureleri, Namazda Okunan Kısa Sureler

Namazda hangi sureler okunur diye merak eden din kardeşlerimiz için en kısa namaz surelerini sizlerle paylaşıyoruz. Namazlarda her rekat önce istisnasız Fatiha arkasından bir zamlı sure okunur. Aşağıda verdiğimiz zamlı sureleri rekatlara uyarlayarak Fatiha'dan sonra sırayla okuyabilirsiniz. (Not: Burada bahsedilen zammı sure Fatiha Suresi Zammı değildir. Fatiha'dan sonra okunan surelere zammı sure denir.)

Fatiha Sûresi

"Bismillâhirrahmanirrahim. Elhamdulillâhi Rabbil âlemin, errahmanirrahim, malikiyevmiddin, iyyake na'büdü, ve iyyake nestâiyn, ihdinas sıratal müstâkiym, sıratallezîne enâmte aleyhim, ğayril mağdûbi aleyhim, veladdââlliyn"

Okunduğu yerler:
1) Her namazın ilk rek'atınde sübhâneke'den sonra,
2) Her namazın her rekatında ayakta iken (kıyam) okunur.

Fil Sûresi

"Elem tera keyfe feale rabbuke bi-eshâbil fîl. Elem yec'al keydehum fî tadlîl. Ve ersele aleyhim tayran abâbîl. Termîhim bi-hicâratin min siccîl. Fece'alehüm ke'asfin me'kûl."

Kureyş Sûresi

"Lî-îlâfi Kurayş. îlâfihim rihlete'ş-şitâi va's-sayf. Fe'l-Ya'budû rab-be haza'l-beyt. Ellezî et'amehum min-cûin ve âmenehum min havf"

Mâun Sûresi

"Eraeytellezî yukezzibu bi'd-din. Fezâlikellezî yedu'u'lyetim. Velâ yehuddu alâ taâmi'l-miskîn. Feveylun li'l-musallin. Ellezîne hum an-salâtihim sâhûn. Ellezîne hum yurâûn. Ve yemne'ûne'l-mâun"

Kevser Sûresi

"İnnâ a'taynâke'l-Kevser. Fe-salli lirabbike ve'nhar. İnne şâni'eke huve'l-ebter"

Kâfirûn Sûresi

'Kul yâ eyyuhâ'l-kâfirûn. Llâ a'budu mâ ta'budûne velâ entum abi-dûne mâ a'bud. Velâ ene âbidun mâ abedtum. Velâ entum âbi-dûne mâ a'bud. Lekum dînukum ve liye dîn'

Nasr Sûresi

"İzâ câ'e nasrullahi ve'l-feth. Ve raeyte'n-nâse yedhulûne fi dinil-lâhi efvâcâ. Ffesebbih bi-hamdi rabbike ve'stağfirh. İnnehû kâne tavvâbâ."

Tebbet Sûresi

"Tebbet yedâ Ebî Lehebin ve tebb. Mâ-ağnâ anhu mâluhû vemâ keseb. Seyaslâ naran zâte-leheb. Vemraatuhû hammâlete'l-ha-tab. Fîcîdihâ hablun min-mesed."

İhlas Sûresi

"Kul huvallâhu ahad. Allahu's-Samed. Lem-yelid ve lem-yûled. Ve lem-yekun lehû kufuven ahad."

Felak Sûresi

"Kul eûzu bi-rabbi'l-felak. Min-şerri mâhalak. Ve min şerri ğâsi-kın izâ vakab. Ve min-şerri'n-neffâsâti fî'l-ukad. Ve min-şerri hâ-sidin izâ hased."

Nâs Sûresi

"Kul eûzu birrabi'n-nâs. Meliki'n-nâs. İlâhi'n-nâs. Minşerri'l-ves-vâsi'l-hannâs. Ellezî yuvesvisu fî sudûri'n-nâs. Mine'l-cinneti ve'n-nâs"
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
9B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
18B
Yanıtlar
1
Görüntülenme
55B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
15B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Üst