Muhibbi Kimdir

Ekrem Harbici uye.
Muhibbi Kimdir, Muhibbi'nin gerçek adı ve hayatı

Babası : Yavuz Selim
Annesi : Hafsa Hatun
Doğum Tarihi : 1495
Vefatı : 6/7 Eylül 1566 gecesi


Kanuni Süleyman'ın 1520 den 1566 ya kadar devam eden saltanat devri Osmanlı İmparatorluğunun her bakımdan en kuvvetli ve yüksek devridir. Kendisinden önceki padişahlardan bazılarının ortaya koymuş oldukları kanunları toplayıp bunların üzerine yenileri ekleyen Sultan Süleyman, bir kanun vâzii olması bakımından * Kanuni * diye anılır. Kendisi umumiyetle âdil bir padişah olarak da tanılır. Kanuni Süleyman padişah iken birçok zaferler kazanılmış ve bu zaferler neticesinde Asya, Avrupa ve Afrika da geniş ülkeler imparatorluk topraklarına ilâve edilmiştir. Padişahın bizzat kendisi on üç defa sefere çıkmıştır. ayrıca meşhur kumandan ve amiraller idaresinde yapılan harblerle kazanılan zaferlerin sayısı artmış, bununla ilgili olarak Osmanlı İmparatorluğunun arazisi büyümüştür.

Orta Avrupa'nın kuvvetli bir olan Macar krallığı 1526 yılında Mohaç meydan muharebesiyle yere serilmiş ve toprakları en nihayet bir vilâyetimiz haline gelmiştir. O devir Avrupa'nın en kuvvetli devleti olan Alman - Avusturya hükümeti uğradığı mağlubiyetler sonunda Osmanlı İmparatorluğuna vergi verir duruma girmiştir. Barbaros Hayrettin gibi dünyaca meşhur bir kaptanın idaresindeki Türk donanması Akdeniz'i bir Türk gölü vaziyetine sokmuştur. Osmanlı devleti en zengin durumuna da Kanuni devrinde yükselmiştir. Onun için bir dosta yardim ve lütuf gayesiyle 1535 yılında Fransızlara kapitülasyon hakki tanınmasında, yani ticari imtiyazlar bağışlanmasında bir beis görülmemiştir.
Kanuni Süleyman âlim ve sairleri koruyan bir insandı da. Onun için , gerek hükümdarın koruması sebebiyle, gerekse imparatorluğun ilerleyiş ve yükselişiyle mütenasibin Kanuni zamanında şöhretli âlim ve sanatkârlar yetişmiştir. Mimar Sina gibi dehayı bas mimar tâyin eden Kanuni, onun, dünyaca meşhur abideler meydana getirmesine âmil olmuştur.

Kanuni Süleyman'ın zaferleri kazanan muktedir bir kumandan olusu, değerli kimseleri işbaşına getirerek kabiliyetleri kıymetlendiren bir devlet adamı ve iyi teşkilâtçı bulunuşu, saltanatı boyunca cereyan eden icraatında devamlı şekilde göze çarpar.
Çocukları : Abdullah, Murat, Mehmet, Selim (Padişah olmuştur), Cihangir, Mustafa, Beyazıt, Mihrimah Sultan
 
Son düzenleme moderatör tarafından:

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
12B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
7B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
7B
Üst