Milli mücadelede Ankara neden merkez seçilmiştir?

LAL
Moderatör
Mustafa Kemal Paşa henüz İstanbul’da Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı’nda görevliyken arkadaşları ile milli mücadeleyi daha rahat ve koordineli şekilde yürütebilecekleri konumda bir yerde yürütmeyi aralarında müşavere ediyorlardı.

Samsun’a çıkmadan önce silah arkadaşı 20.nci Kolordu Komutanlığı’na yeni atanan Ali Fuat Paşa ile yine bu konular üzerine konuşurken, ta o zamanlar milli mücadeleyi Ankara’da yürütmenin kararını kafalarında şekillendirmişlerdi. Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a varmadan önce Ali Fuat Paşa emrindeki 20.nci Kolorduyu Konya’dan Ankara’ya intikal ettirecekti. Bu planı Mart ayında hayata geçirmişler ve 20.nci Kolordu yaya halde Konya’dan Ankara’ya intikal olmuş ve Sarıkışla’ya yerleşmiştir.

Daha sonra silsile halinde, Samsun’a çıkış, Havza, Amasya, Erzurum ve Sivas Kongreleri ve temsil heyetinin 27 Aralık 1919’da Ankara’ya gelişi. Ankara’ya gelişten sonra milli mücadele hız kazanmış, 23 Nisan 1920’da ilk meclis burada kurulmuştur.

Milli mücadelede merkezin Ankara seçilmesinde birçok faktör göz önüne alınmıştır. Bunlardan bazıları:
  • Ankara’nın merkezi konumu
  • İstanbul’un işgal altında oluşu
  • Anadolu’ya irtibat ve lojistik için en uygun yerin Ankara oluşu
  • Yunan ilerleyişine karşı sevk ve idareye en uygun yerin Ankara olması
  • Demiryolu, telgraf gibi ulaşım ve iletişim imkânlarında en merkez konumun Ankara oluşu
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
5B
Yanıtlar
1
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
9B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
5B
Üst