Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Hakkında Bilgiler

Ömer
Yönetici
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgiler - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Nedir ?

Bileşiminde metal bulunan maden filizlerinden metal ve alaşımlarının elde edilmesi ve bunların belli işlemlerden geçirilerek endüstrinin istediği hammadde haline getirilmesi, plastik ve seramik gibi metal olmayan maddelerin elde edilmesi ve işlenmesi konularında eğitim ve araştırma yapılır. Kamu ve özel sektöre ait demir, çelik, alüminyum ve döküm fabrikalarında çalışılabileceği gibi standartlar, tasarımlar vs. Konularda bürolarda çalışılabilir.

Programın Amacı: Metalurji ve malzeme mühendisliği programının,bileşiminde metal bulunan maden filizlerinden metal ve alaşımlarının elde edilmesi ve bunların belli işlemlerden geçirilerek endüstrinin istediği hammadde haline getirilmesi, plastik, seramik gibi metal olmayan maddelerin elde edilmesi ve işlenmesi konularında eğitim yapar.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Metalurji ve malzeme mühendisliği programında eğitim süresi 4 yıldır. Metalurji mühendisliğinin, mühendisliğin diğer bütün dallarında olduğu gibi, fizik, kimya ve matematikle yakın ilişkileri vardır. Öğretimin birinci yılında temel bilimlere ilişkin dersler okutulurken diğer yıllarında demir-çelik ve demirden metal üretimi, toz metalurjisi malzeme muayeneleri, ışıl işlemler, alaşımlar gibi alana özgü konular, kuramsal ve uygulamalı olarak verilir. Ayrıca yaz stajı da zorunludur.

Gereken Nitelikler: Metalurji ve malzeme mühendisliği programına girmek isteyenlerin üstün bir genel akademik yeteneğe özellikle sayısal düşünme, uzay ilişkilerini görebilme, tasarım yeteneklerine sahip; kimya, fizik, matematik ve yerbilimlerine ilgili ve bu alanlarda iyi yetişmiş olmaları gerekir. Metalurji endüstrisi bir ağır endüstri olduğundan iş yerinde erkekler tercih edilmektedir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Bu programı bitirenlere "Metalurji Mühendisi" ünvanı verilir. Metalurji ve malzeme mühendisleri, her hangi bir tür malzemenin üretimi için gerekli planları yapar ve uygulanmasını denetler. Ayrıca, herhangi bir mühendislik tasarım gurubunun üyesi olarak, malzeme seçme, önerme ve malzeme kullanımının denetimini yapar; yeni ve özel amaçlara yönelik malzemeler tasarlar. Metalurji ve malzeme mühendisleri yaptıkları işin türüne göre büroda veya gürültülü, tozlu sıcak fabrika ortamında çalışırlar.

Çalışma Alanları: Metalurji ve malzeme mühendisleri, aşağıda verilen alanlarda faaliyet gösteren kamu veya özel sektör kuruluşlarında çalışabilecekleri gibi kendi işlerini kurma imkânına da sahiptirler. Entegre demir ve çelik fabrikaları; çelik fabrikaları, demir dışı metal ve alaşım fabrikaları; dökümhaneler; haddehane ve metal şekillendirme tesisleri; ısıl işlem tesisleri, makine ve imalat endüstrisi; elektrik ve elektronik endüstrisi; kimya, petrokimya, petrol, maden ve inşaat endüstrisi; askeri amaçlı endüstriler; her türlü mühendislik malzemesinin seçimini, test edilmesini ve gerektiğinde yeni malzemelerin geliştirilmesini gerektiren alanlar; yapısal ve elektronik seramik, refrakter ve cam üretimi veya tasarımı yapan veya bunları kullanan işletmeler; çeşitli araştırma laboratuvarlarıdır.
 
Ömer
Yönetici
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Metalurji ve malzeme mühendisliği, anorganik ve organik kökenli doğal veya sentetik hammaddelerden başlayarak, metal, seramik ve polimer esaslı mühendislik malzemelerinin geliştirilmesini, üretilmesini ve bunların özelliklerinin çeşitli sanayi dallarındaki teknik gereksinimlere uyarlanmasını konu alır. Havacılık başta olmak üzere, savunma sanayii, ağır sanayii, enerji, haberleşme ve otomotiv sanayii gibi birçok gelişen sektörün giderek artan ihtiyaçları üstün performanslı yeni malzemelerin geliştirilmesini de zorunlu hale getirmiştir. Bunun sonucunda polimerler ve seramikler, konvansiyonel metalik malzemelerin yanında yerlerini almışlar ve yapısal malzemelerin içeriğini büyük ölçüde zenginleştir-mişlerdir. Tüm bu gelişmeler karşısında, insanlık tarihi boyunca geliştirilmiş olan geleneksel malzemelerin özelliklerinin iyileştirilmeleri veya yerlerini yeni malzemelere bırakmaları kaçınılmazdır. 2000'li yıllarda da artarak sürmesi beklenen bu eğilimler, metalurji ve malzeme mühendisliği eğitim programlarına yön vermekte ve halen uygulanan programların çağdaş gereksinimlerle uyumlu hale getirilmesini zorunlu kılmaktadır.

ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 1966 yılında kurulmuştur. 3.000'i aşan lisans, yüksek lisans ve doktora mezunu vardır.Bölümümüz mezunları yurtiçi ve yurtdışında, çeşitli kuruluşlar ve araştırma merkezlerinde seçkin elemanlar olarak çalışmaktadır. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü'nde metalik malzemeler yanında seramik, polimer, kompozit ve yarı iletkenler de öncelikli alanlar olarak ön plana çıkmaktadır. Bu çok yönlü eğitim ve araştırma faaliyetleri kapsamında bölümümüz nitelikli çalışmalarını sürdürmektedir.

Malzeme hazırlama ve şekillendirme donanımlarımız standart cihazlardan başlayarak pilot tesis düzeyine ulaşan geniş bir spektrum içinde yer alır. Bölümü-müzde toz metalurjisi, seramik ve kompozit üretimi gibi çok çeşitli alanlarda ileri malzemeler üzerinde çalışan laboratuarlar bulunmaktadır. Bunların yanında, bölümümüzün sahip olduğu yaş ve aletli analiz teknikleri ile içyapı analizine olanak veren görüntü çözümleyici sistemle donatılmış metalurjik mikroskoplar, malzeme tanımı ve hasar analizinde öncelikli olarak kullanılmaktadır. Bölümümüz, sahip olduğu X-ışınları analiz sistemi, taramalı elektron mikroskobu ve geçirimli elektron mikroskobu ile saptanan gereksinimlere en ileri düzeyde cevap verebilmektedir. Malzemelerin mekanik özellikleri, metal ve alaşımların korozyon dayanımları çağdaş teknolojik yöntemlerle tespit edilebilmektedir. Son yıllarda geliştirilen tahribatsız muayene laboratuarları ülkenin bu alanda sahip olduğu en kapsamlı ve modern altyapıyı oluşturmaktadır. Bölümümüzün önemli laboratuvarlarından biri de Kaynak Teknolojisi Laboratuarı'dır. Bu laboratuvar Alman Akreditasyon Meclisi (DAR) tarafından geçerli eğitim ve test laboratuarları olarak akredite edilmiştir. 2004 yılında faaliyete geçen merkezi Laboratuar malzeme araştırmaları konusunda bölgesel örnekleri içinde sahip olduğu olanaklarla öne çıkmakta olup, modern ve geniş yelpazeli cihaz yapısı ile, nanomalzemeler dahil her düzeyde malzeme araştırmaları için önemli bir altyapı oluşturmaktadır.

İş Olanakları
Mezunlarımız, entegre demir ve çelik işletmelerinde; beyaz eşya, otomotiv, havacılık, savunma ve petro-kimya sanayilerinde, seramik, refrakter ve cam üretimi yapan kuruluşlarda, alüminyum, bakır, çinko, gümüş gibi demir dışı metal ve alaşım üretimi yapan tesis-lerde; dökümhane, haddehane ve ısıl işlem tesislerinde görev alabilmektedir. Mezunlarımızın tercih ettiği diğer iş sahaları arasında, malzeme araştırma kuruluşları, tahribatsız muayene ve kalite kontrol birimleri de bulunmaktadır. Bazı mezunlarımız ise kendilerine ait küçük ölçekli işletmelerde döküm, ısıl işlem, toz metalurjisi ve yüzey kaplamalar konusunda faaliyet göstermektedir.
 
Son düzenleme:

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
12B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
12B
Yanıtlar
1
Görüntülenme
18B
pinkmouse
P
Yanıtlar
0
Görüntülenme
58B
Üst