Mesane Kanseri Tedavisi

Ömer
Yönetici
mesane kanserini tedavi ettiniz mi ?

Mesane Kanseri Tedavi Seçenekleri Nelerdir?
Hastalığın tedavi ile iyileşme olasılığını etkileyen başlıca faktörler
1-Kanserin evresi: Yukarıda da sözü edildiği gibi kanser yüzeyel veya invaziv olması en önemli prognostik faktördür. Erken tanısı konulmuş mesane kanserlerinde uygun tedavi ile tedavi şansı çok yüksektir.
2-Mesane kanserinin tipi ve patolojik olarak farklılaşma özelliğidir.

Mesane kanseri olan hastalar için birçok tedavi seçeneği söz konusudur.
Bazı tedavi yöntemleri halen daha klinikte tedavi amacıyla kullanılan standartlaşmış tedaviler iken, bazı tedaviler klinik uygulamaları için değerlendirme aşamasındadır.
Tedavinin seçiminde evre ve derecenin yeri büyüktür. Grade ve stage belirlendikten sonra doktorunuz ile tedavinin nasıl yapılacağını konuşabilirsiniz. Aşağıda mesane tümöründeki tedavi seçenekleri belirtilmektedir.
1-Transüretral Rezeksiyon (TUR): Mesane tümörünün sistoskop kullanılarak çıkarılması.
2-İntravezikal Tedavi: Mesane içine ilaç verilerek kanser hücrelerinin öldürülmesine dayanan bir tedavidir.
3-Kemoterapi
4-Radyoterapi
5-Sistektomi: Mesanenin ameliyat ile çıkarılması

TUR (Transüretral Rezeksiyon) Nedir?
Sistoskopi başlığında anlatıldığı gibi mesaneye idrar yolundan ışık ve kamera içeren bir alet ile girilir ve mesane içerisinde izlenen tümör rezektoskop adını verdiğimiz bir alet ile hastanın cildinde herhangi bir kesi yapmadan bir işlem ile idrar yolundan dışarı çıkarılır (Şekil 1). TUR hastanın genel durumu ve tümörün yerleşim yerine bağlı olarak genel anestezi veya belden aşağısı uyuşturularak (spinal anestezi ile) yapılabilir. TUR esnasında alınan doku patolojiye incelenmesi için gönderilebilir.
TUR işlemi sonrası tümörün büyüklüğüne bağlı olarak hastalar 1 ila 3 gün arasında kalabilirler. Hastanede kalınan süre boyunca hastalara idrar sondası takılı olur. Sondanın çıkarılmasını takiben hastalar taburcu edilir.
TUR esnasında mesane içinin mikroskobik değerlendirilmesi mümkün değildir ve ameliyat bittikten sonra mesane içinde çıplak gözle görülemeyen kanser hücreleri kalabilir. Bu hücrelerin de ortadan kaldırılabilmesi için TUR sonrası mesane içerisine ilaç verilir.

İntravezikal Tedavi Nedir Ve Nasıl Uygulanır?
Bazı mesane tümör tipleri TUR gibi cerrahi işlemlerle tam ortadan kaldırılamayabilir. Bu tümörler genellikle yüksek grade’li birden fazla sahada görülen tümörlerdir. Cerrahi işlem sonrası mesanede kalan tümör hücrelerinin tekrar çoğalarak tümör oluşturmaması ve mesanenin daha derin katlarına ilerleyerek çevre dokulara sıçramaması için özel tıbbi ilaçlar mesane içerisine verilerek kalan tümör hücreleri yok edilebilir. Bu tedavilerin tümüne intravezikal tedaviler denir (Şekil 2).
Genellikle hastanede yapılır. Üretral bir kateter yerleştirilir. Uygulanan ilaç ya kanser hücrelerini öldüren “kemoterapotik” ilaçlardır ya da “BCG” adı verilen tüberküloz aşısıdır. İlaç mesaneye verildikten sonra mesane içersindeki kanser hücrelerini etkileyebilmesi için bir süre idrar yapmadan beklenilir. İntravezikal ilaç verildikten sonra mesanedeki ilacın kalış süresi 1-2 saat olmalıdır. İlacın mesane cidarının tümüne temas etmesi için hasta ilacı işeyerek atıncaya kadar sağ, sol yan ve yüzüstü sırtüstü belli süreler kalacak şekilde dönerek yatar. İntravezikal tedavi sıklıkla haftada bir 6hafta süreyle uygulanır. Uygulanan bu haftalık tedavinizin sonrasında size önerilecek zamanlarda kontrole gelmeniz ve koruyucu tedavilerinize devam etmeniz gerekir. Tedavi sonrasında sıklıkla 3 ayda bir sistoskopi ve idrar sitolojisi tetkiklerinizi yaptırmanız gerekir. İntravezikal tedavi amacıyla, günümüzde en sık kullanılan ilaçlar, Mitomycin-C, Thiotepa, Doxorubicin, Bacillus Calmette-Guerin (BCG) dir.

1- Mitomycin-C: Tümör hücrelerinin DNA sentezini durduran bir ilaçtır. Mitomycin-C’ye tam cevap %36-78 oranında değişmektedir. Transüretral rezeksiyondan sonra nüksü %33 oranda azaltmaktadır. Yan etkileri %10-43 oranındadır. Yan etkileri arasında idrar yaparken yanma, sık sık idrara gitme gibi semptomlar yer almaktadır. İlacın idrarı boyamasından dolayı mitomycin-C alanların %6'sında ellerde ve genital bölgede kızarıklar gözlenebilir.

2- Thiotepa: İlaca tam cevap %55 civarındadır. Nüks oranını oldukça azaltır. Sistemik (tüm vücudu etkileyen) yan etkileri fazladır. Kan hücrelerinde azalma %9 oranında gözlenir. İşeme semptomları oldukça azdır. Hastalara ilaç verilmeden önce kan sayımı yapılmalıdır.

3- Doxorubicin: Sistemik yan etkileri oldukça azdır. İlaca tam cevap %38’dir. Koruyucu bir ajandır. Mesane iltihabı görülen yan etkilerindendir.

4- BCG (Bacilius Calmette Guerin): BCG aslen verem aşısıdır. Aşının içinde verem hastalığından sorumlu olan “mycobacterium tuberculosis” bakterisi ile benzer özelliklere sahip olan “mycobacterium bovis” bulunmaktadır. Savunma sistemini alarm durumuna geçirerek tümör hücrelerinin öldürülmesini sağlamaktadır. İntravezikal uygulamadan sonra mesane iç cidarında yaralar olaşabilir. Tam cevap %36-71 oranındadır. Nüks oranı, transüretral rezeksiyondan sonra %11-27 oranındadır. Hastaların çoğunluğunda sık sık idrara gitme ve idrar yaparken yanma semptomları gözlenmektedir. Kanamalı idrar torbası iltihabı %7 oranında gözlenir. Aşıdaki mikrorganizmanın tüm vücuda yayılarak enfeksiyona yol açması riski vardır.

Kemoterapi Nedir Ve Nasıl Uygulanır?

Ameliyat ile tedavi edilemeyecek derecede yayılımı olan veya ameliyat sonrası vücuda yayılma tespit edilen hastalarda kullanılır. Mesane kanserinde tanı konulduğunda %15 oranında bölgesel (mesaneye komşu dokulara) veya uzak organlara yayılım söz konusudur. Mesane kas tabakasına yayılımı olan hastalarda radikal sistektomi (mesanenin tamamen çıkarılması) veya radikal radyoterapi (şua tedavisi) sonrasında %30-40 oranında uzak metastaz görülür. Bu hastalara tedavi verilmez ise yaşam süresi oldukça sınırlıdır.
Kemoterapotik ilaçlar direk olarak damar yoluyla verilir. İlaç hızlı çoğalan hücreler üzerinde etkilidir kanser hücreleri de hızlı çoğaldıkları için bu tedaviden etkilenirler. Kemoterapi tek başına kullanılabileceği gibi radyoterapi ile de kombine edilebilir. Bu kombinasyon tedavi şansını arttırır.

Kısa süreli kemoterapi yan etkileri:
 Uygulanım yerinde ağrı
 Bulantı-Kusma
 Halsizlik
 Kilo kaybı
 Saç-kıl kaybı

Radyoterapi Nedir Ve Nasıl Uygulanır?
Mesane kanserinde diğer bir tedavi seçeneğidir. Radyasyon enerjisi kanser hücrelerini öldürür. Bu etki doza bağlıdır. Radyasyon tedavisi tek başına ya da kemoterapi ile kombine yada cerrahi tedavi öncesinde kullanılabilir. Tedaviyi planlayan doktor sizin için bir plan hazırlayacaktır. Bu planlama hastalığınız ve sağlık durumunuz göz önünde bulundurarak hazırlanır. Radyasyon mesaneye direkt uygulanır ve böylece diğer alanlar daha az etkilenir.
50-70 Gy, 5-8 haftalık sürelerde verilir. Mesane kasına yayılımı olan hastalıkta radikal sistektomiye alternatif olarak kullanılabilir. Genellikle iyi tolere edilmesine rağmen, %15 hastada barsak, mesane ve rektal komplikasyonlar gözlenir.
Kısa dönem yan etkileri:
 İshal
 Mesaneda tahriş bulguları
 Hafif halsizlik
 Pubik (göbek altı) kıllanma kaybı
 Rektal irritasyon veya kanama
 
Son düzenleme:
tige Yeni Üye
Tabi tıp geliştikçe tedavi yöntemleri de artıyor şimdi bu konu 2009 da açılmış güncel bilgileri de eklemek lazım konuya mesaj olarak ben araştıracağım aslında bu tür konulara üyeler de gelişme oldukça kendileri gibi bu hastalıka boğuşanlara yardımcı olabilir. HarbiForum gibi forumlar yıllardır açık ve kalıcılar.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
6B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
5B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Üst