Megali Idea nedir?

Ömer
Yönetici
Megali Idea ne demek

Büyük ideal, büyük fikir. Rigas Pheraios adlı bir Yunanlı tarafından ilk defa 1791 yılında gündeme getirilmiştir.

Megali Idea ilkesi, 1453'te Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilen İstanbul'un tekrar ele geçirilmesi, Yunanistan, Girit, Rodos, Kıbrıs, Anadolu, Rumeli, Balkanlar, Yakın Doğu ve Ortadoğu'nun, kısacası Türk topraklarının büyük bölümünü kaplayan ve başkenti İstanbul olan yeni bir "Büyük Bizans İmparatorluğu" kurulmasını savunur.

Ferreros, bu ilkeyle ilk Megali Idea haritasını 1791-1796 yılları arasında hazırlayıp, 1796 yılında Viyana'da yayınlayarak Yunanca konuşulan tüm topraklarda dağıtmıştır. 1797 yılında ise haritadaki hedeflere ulaşmak için bir ihtilal programı ve anayasa hazırlamıştır. Bu programa göre devletin adı Helen Cumhuriyeti, dili ise Yunanca olacaktı.

Megali Idea'yı besleyen ve yaşatan esas örgütlü güç, Rum Ortodoks kilisesi ve İstanbul'daki Patrikhane olmuştur. Ortodoks Kilisesi Osmanlı Devleti içinde çok geniş imtiyazlara sahipti. Amaçlarını ve eylemlerini gerçekleştirmek için bu hakları ve geniş hoşgörüyü kullanmıştır. Gerçekleşmesi imkansız bir hayal olan bu plan, 19. yüzyılın başından itibaren -o dönemin siyasi koşullarında- taraftar toplamaya başlamış, bu amaçla haritalar hazırlanmış, Rum halkı arasında yoğun bir propaganda ve beyin yıkama çalışması başlatılmıştır. Osmanlı vatandaşı olan Rumlar kışkırtılmış ve bir kısmı Osmanlı Devleti'ne karşı ayaklanmışlardır.

Osmanlı İmparatorluğu, bugünkü Yunanistan topraklarında yaklaşık 400 yıl hakim olmuş, Selanik, Osmanlı'nın ikinci büyük şehri haline gelmiştir. Başta Fransız Devrimi'yle ortaya çıkan ulusçuluk akımı olmak üzere, çeşitli sebepler sonucu 1814-1820 yıllarında başlayan etnik isyanlar, 1821 yılında Mora isyanı, 1830 yılında dönemin büyük güçleri olan İngiltere, Fransa ve Rusya'nın koruması altında Yunanistan'ın bağımsızlığını kazanmasıyla sonuçlanmıştır.

Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Yunan ordularının Anadolu'yu işgali, söz konusu "Megali Idea"yı uygulamak için başlatılmış bir girişimdir. Ancak, elbette, Türk Milleti'nin kahramanca yürüttüğü Kurtuluş Savaşı karşısında başarısızlığa uğramıştır. Kurtuluş Savaşı'nda yaşadığı büyük yenilgi, Yunanistan'ın toprak kazanma hayallerini durdurmuş ve Türkiye ile olan ilişkilerinde yeni bir dönem başlatmıştır.

Bu yazı harbiforum.net için internet dışı kaynaklardan istifade edilerek yazılmıştır, lütfen kaynak belirtmeden başka sitede yayınlamayın.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
LAL
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Üst